onsdag 16 oktober
Spel: Grid

Spel: Grid

9 oktober, 2019

Artikel. Gillar man snabba bilar och tuff racing är det lätt att upskatta Grid. Bil & Bostad testar ett av årets bästa racingspel.

Det fjärde Grid-spelet innebär en nystart för Codemasters racingspelserie. I Grid är det racingen, och inget annat, som är i fokus. Här finns ingen öppen värld att köra runt i, ingen handling med störiga mellansekvenser, och inga komplicerade menyer att traggla igenom.
I centrum är istället det omfattande karriärläget innehållandes en mängd lopp där man får ratta allt från Minis till moderna tävlingsbilar. Loppen körs både på verkliga racingbanor och i miljöer från diverse städer. Presterar man bra låses fler tävlingar upp och nya bilar kan köpas. Man kan också köra snabbrace och välja fritt bland banorna, eller spela online där man också kan skapa egna lopp som man själv vill ha dem. Det går dock inte att spela på delad skärm.
Själva körningen känns åt det mer arkadiga hållet samtidigt som spelet också innehåller en del simulatoraktiga element. Codemasters har pratat om att spelet ska passa alla, oavsett om man bara vill sätta igång och köra utan krångel eller fördjupa sig och ha mer utmaning och realism.
Grid är ett av dessa spel som helst bör köras med kameran inifrån kupén. Det klonkar och smäller, motorerna vrålar, och närvarokänslan är fantastisk. Dessutom imponerar grafiken. Det man kan anmärka på är småsaker; i stort är detta ett riktigt bra – och intensivt – spel som rekommenderas för racingentusiaster.

 

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.