onsdag 16 oktober
Bilar från A till Ö: Colt – erfaren unghäst

Bilar från A till Ö: Colt – erfaren unghäst

9 oktober, 2019

Artikel. Ordet betyder ”unghäst”, men som bilnamn är det inte längre så ungt. Namnet blev bilmärke för mer än hundra år sedan och som modellnamn har det nu använts i mer än femtio år.

Det engelska ordet colt betyder ”föl” eller ”unghäst” (vilket enligt Norstedts engelsk-svenska ordbok innebär en häst som är yngre än fyra år) och används oftast om unghästar av hankön (en hona i motsvarande ålder kallas filly). Ordet colt kan dessutom betyda ”ung åsna” eller ”ung kamel”. I överförd betydelse kan colt översättas med ”oerfaren person”. Ordet kommer från ett forngermanskt ord som betecknar ”avkomma” eller ”unge” och är släkt med det svenska ordet ”kulting”. Till substantivet colt har adjektivet coltish bildats. Att adjektivet betyder ungefär ”unghästaktig” behöver man kanske ingen ordbok för att räkna ut, men coltish betecknar också vissa egenskaper eller beteenden som anses känneteckna unghästar. Coltish kan alltså också översättas med exempelvis ”lekfull”, ”livlig”, ”levnadsglad”, ”lustig”, ”munter”, ”yster”, ”obändig”, ”ostyrig”, ”självsvåldig”, ”skälmaktig” eller ”vild”.
Colt är dessutom ett efternamn. Den mest kända person som kallats Colt är troligen amerikanen Samuel Colt (1814-1862), som uppfann den moderna revolvern. Efter honom är vapentillverkningsföretaget Colt Manufacturing Company uppkallat.

Häst med 40 hästar
Någon person med efternamnet Colt tycks det dock inte ha funnits i Colt Runabout Company, det amerikanska företag som år 1907 tillverkade bilmärket Colt Runabout. Mycket tyder på att företaget grundades av en person vid namn William Mason Turner. Den colt som förekommer i namnet torde alltså vara fölet. Och det förefaller onekligen rimligt att Colt Runabout Company ville skapa associationer till just lekfullhet, livlighet och levnadsglädje. Bilen Colt Runabout var nämligen knappast byggd för att vara praktisk utan var snarare en sorts leksak. Den hade en sexcylindrig motor på hela 40 hästkrafter och verkar ha varit en riktig racer med den tidens mått mätt. Enligt tidningsannonser från 1907 hade bilen en toppfart på 60 engelska mil per timme (ungefär 97 km/h) och tillverkaren lovade att Colt kunde köra ifrån alla konkurrerande bilmärken.
Det engelska ordet runabout betecknade vid denna tid en liten, lätt och billig bil utan dörrar, tak eller vindruta. Allt detta stämde beträffande Colt Runabout utom ”billig” – den kostade 1500 dollar och var därmed mest en leksak för de rikaste bilköparna.
Ett halvt sekel senare – 1958 – fanns det ånyo en liten amerikansk tvåsitsig bil vid namn Colt. Men denna Colt var verkligen inte gjord för att köra ifrån några konkurrenter. Den var visserligen ännu lättare än sin äldre namne – tack vare sin ringa storlek och sin kaross av glasfiberarmerad plast vägde den bara drygt 300 kg. Å andra sidan hade femtiotalscolten mycket mindre motor – bara 377 kubik. Så vitt man vet såldes inte ett enda exemplar av denna bil. Och lika bra var väl det. Den lilla, lätta plastbilen skulle ju ha blivit helt tillknycklad i en kollision med en genomsnittlig amerikansk bil från denna tid.
Några år senare, 1962, kom en Mitsubishi-modell som kallades Colt. När det gäller denna bil vet vi med säkerhet att det var unghästen som utgjorde ursprunget till namnet. Detta tack vare Fanny Lindquist, PR-chef på Mitsubishi Motors/MMC Bilar Sverige AB.
– Modellnamnet ”Colt” refererar till en unghästs egenskaper och anspelade på att den var något nytt, piggt och iögonfallande, berättar hon.

Modell i medelåldern
I likhet med sina amerikanska föregångare var den japanska Colten en ganska liten bil. Men till skillnad från dem hade japanen både fram- och baksäte. Och till skillnad från sina kortlivade Colt-kollegor kom Mitsubishi att använda namnet länge – så länge att Colt nu med råge passerat koltåldern. Om en häst vore lika gammal som Mitsubishis modellnamn så skulle den inte bara ha slutat vara föl utan också slutat vara en jordisk häst och i stället ystert och lekfullt skuttat vidare till de hinsides sälla betesmarkerna (fast man vet ju aldrig – världens äldsta häst uppges ha blivit 62 år, och dit har Mitsubishis modellnamn ännu inte hunnit).
Under den tid som modellnamnet funnits har Colt förresten hunnit med att än en gång bli en amerikansk bil. Mitsubishi-bilar har nämligen importerats till USA och där kallats Dodge Colt (vilket i Kanada blev Plymouth Colt). I Sverige säljer Mitsubishi inte längre modellen men i Taiwan kan man ännu köpa nya Coltar.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.