onsdag 16 oktober
Spel: Bus Simulator

Spel: Bus Simulator

18 september, 2019

Artikel. Om du drömmer om att testa livet som busschaufför är Bus Simulator spelet för dig.

Det finns simulatorer inom de flesta områden numera, där Farm Simulator och lastbilar i lervälling-simulatorn Mudrunner bara är två exempel på sådana som blivit populära. Bus Simulator har funnits till PC ett tag, och har nu kommit även till Xbox One och Playstation 4.
Bus Simulator går ut på att bygga upp ett eget bussföretag – och att köra en massa buss, förstås. Man inleder med en buss som man trafikerar på en enkel stadsrutt, och snart kan man köpa fler fordon från någon av spelets fyra busstillverkare, anställa folk och utvidga rutterna.
Den mesta tiden spenderar man i bussen, där man inte bara kör utan också manuellt måste sälja biljetter, öppna dörrarna, plocka upp skräp och så vidare. Spelets svårighet och hur simulatorlika grejer ska vara kan anpassas inom vissa ramar.
Rent grafiskt håller spelet en ojämn kvalitet. Vissa saker ser ganska primitiva ut, medan andra ser okej ut eller bättre än så. Bilduppdateringen är inte den bästa utan hackar till då och då.
Själva körningen fungerar bra och kan vara märkligt rogivande, och spelet är inte heller överdrivet komplicerat, vilket annars kan vara fallet i en del simulatorer. Har man drömt om en karriär inom bussbranschen eller vill testa en inte alltför avancerad simulator så är detta ett helt okej val.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.