onsdag 16 oktober
”Det är otroligt roligt att bygga hus”
Foto: Myresjöhus

”Det är otroligt roligt att bygga hus”

18 september, 2019

Artikel. Att bygga hus kan kännas som ett stort åtagande. Det är många steg längs vägen och varje husbygge och tomtmark medför olika villkor. Därför har Bil & Bostad tittat lite närmare på förutsättningarna för att bygga hus i umetrakten.

När man pratar om att bygga hus pratar man ofta om läget. Läget, läget, läget kan vara lika utmärkande som ett eko, och läget kan också vara viktigt av en mängd olika anledningar. Kanske vill man ha den rätta utsikten. Kanske vill man ha nära till jobbet, till butiken eller andra förnödenheter. Eller kanske vet man med sig att platsen där man bygger också påverkar vad man i slutändan får bygga där. Kort sagt finns det många saker att ta i beaktning när man ska bygga ett hus. För att göra en lång historia lite kortare, kan det även vara klokt att vända sig till någon som kan trakten.
– Det är många som vill bygga här, berättar Anna Hörnfeldt, säljare på Myresjöhus i Umeå. Idag finns det endast några enstaka strötomter, men inom kort kommer vi släppa ett flertal större områden för villabebyggelse i och runt Umeå. Just läget är viktigt för att det är det enda som man inte kan påverka. Man måste hitta ett hus som passar in, då det ofta är detaljplanen för platsen som styr.
Varje plats har i sin tur sina utmärkande drag. Finns det någonting specifikt som du tycker präglar just Umeå, som en plats för husbyggande?
– Det är en trevlig stad, där det händer mycket, vilket gör att många vill bygga och bo här. Det gäller både människor som flyttar hit utifrån, men även de som är hemvändare, de som en gång flyttat från Umeå, men som längtar hem igen.
Finns det några områden som är märkbart populära i dagsläget?
– Det största intresset ligger på en radie på två till tre mil från Umeå. Folk vill bygga så nära Umeå som möjligt. Nyligen har vi byggt mycket i Stöcksjö. Det finns inga lediga tomter där nu, men vi jobbar på det för fullt. Vi har även byggt mycket på Ersboda, där kunderna varit väldigt nöjda.
Vad skulle du säga era kunder efterfrågar mest, vad verkar vara viktigast?
– Jag skulle säga att det är priset och husets utformning. De flesta frågorna handlar om vad man kan ändra. Att bygga ett hus innebär också en nära dialog med kunden och hos oss finns alla möjliga val. Om vi bygger tio hus av samma modell är det inget av dem som ser exakt lika ut. Planlösningen är det första man vill titta på, innan man åker ut och tittar på tomten. Här är det viktigt att först lyssna till kundernas behov och därefter komma med tips och råd, förklarar Anna Hörnfeldt.
– Det svåra är att man säljer en produkt som inte finns än, fortsätter hon. Kunden köper ju någonting som de inte kan se. Men nu har vi installerat VR-utrustning i Umeå, som gör att kunden kan se en simulerad version av huset, och få en riktigt bra känsla av utformningen.
Det pratas ju annars mycket om klimatet och miljöpåverkan i dagens samhälle, hur skulle du säga att den diskussionen har påverkat er bransch?
– Det har helt klart kommit in ett hållbarhetstänk även i vår bransch, och det är någonting som jag vet att man jobbar mycket med i ledningen hos oss, men det är inte någonting som vi hör mycket om från kunderna.
Många branscher är också säsongsbundna på olika sätt. Hur säsongsbetonad skulle du säga att byggbranschen är – finns det några perioder som är mer hektiska än andra?
– Det finns egentligen ingen säsong som skiljer sig från den andra. Kanske är det ett litet uppsving under våren, då folk nog blir lite mer köpsugna. Men vi bygger året runt, vinter som sommar. Det är bara att anpassa bygget efter väderleken, menar Anna Hörnfeldt.
– Det är otroligt roligt att bygga hus, avrundar hon sedan. Det är en resa som alla borde få uppleva. Jag brukar skämtsamt säga att jag är husbranschens barnmorska, men det är så det ska kännas från kundens sida, att vi tar hand om dem. Den som kommer till oss ska märka att det är ett teamwork.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.