onsdag 16 oktober
Bilar från A till Ö: Coda fick ett tidigt slut

Bilar från A till Ö: Coda fick ett tidigt slut

18 september, 2019

Artikel. Om man säger ”amerikansk elbil” så tänker nog de flesta ”Tesla”. Dess kaliforniska konkurrent, Coda, hann aldrig bli lika känd. Coda skulle bli början på en ny tid men fick tyvärr se slutet på sin egen era efter bara ett hundratal byggda bilar.

Det latinska ordet cauda betydde framför allt ”svans”, men också ”stjärt”, ”penis”, ”bihang” eller ”anhang”. I talspråket förändrades ordet till coda, vilket också blivit ett italienskt ord som betyder ”svans” (men också ”kö”). Och det italienska ordet har blivit en musikterm (just musiktermer kommer ofta från italienskan) som betecknar avrundande del av musikstycke – låtens svans, skulle man lite vanvördigt kunna säga.
Från ordet cauda kommer också det franska ordet queue, som betyder bland annat ”svans”, ”stjärt”, ”stjälk” och ”kö”. Den sistnämnda betydelsen har för övrigt givit upphov till det engelska ordet queue, liksom det svenska ordet ”kö”. Dessutom har även queue (det franska ordet) blivit en musikterm. Det betyder dock inte ”slut på musikstycke” utan ”skaft (på nottecken)”.

Farliga föroreningar
År 2009 grundades företaget Coda Automotive i Los Angeles i den amerikanska delstaten Kalifornien. Företaget skulle i samarbete med en kinesisk batteritillverkare producera elbilar. Att det var just i denna stad och denna delstat som företaget föddes var säkert inte någon slump. Los Angeles är ökänt för dess smog, alltså luftföroreningar som ansamlats i så hög koncentration att man kan se dem. (Ordet smog är sammansatt av de engelska orden smoke (”rök”) och fog (”dimma”) och myntades ursprungligen för att beskriva den kolrökiga luften i London, men används nu också om storstäder som Beijing, Tokyo, Mexico City och – som sagt – Los Angeles.)
Städer i södra Kalifornien är på grund av klimat och topografi särskilt känsliga för luftföroreningar. Och Los Angeles är den stad i USA där flest människor dör på grund av luftföroreningar som orsakas av biltrafik, enligt en forskningsrapport som forskare vid University of New York och American Thoracic Society publicerade tidigare i år. På grund av dessa problem har delstaten Kalifornien blivit känd för en progressiv miljölagstiftning. Kalifornien har strängare utsläppsbestämmelser än många andra delstater och de biltillverkare som vill sälja bilar i denna folkrika delstat måste klara kraven. Och ett sätt att klara utsläppskrav är ju att ta bort avgaserna helt och hållet.
Coda Automotive presenterade sin produkt på bilsalongen i Los Angeles 2010, men serietillverkningens start sköts upp flera gånger och de första bilarna började inte säljas förrän 2012.

Lång räckvidd, kort liv
Utvecklingen av elbilar går fort nu och det kan vara svårt att komma ihåg hur det såg ut för bara tio år sedan. Men den kaliforniska Codan var faktiskt inget dåligt första försök från företaget Coda Automotive. Med 31 kilowattimmars batteripaket kunde Codan köras längre än de flesta konkurrenter innan laddsladden behövde plockas fram. Men att ligga längst fram är inte alltid en fördel. Intäkterna från fordonsförsäljningen var inte tillräckligt stora i relation till utgifterna och Coda Automotive gick i konkurs 2013 efter att ha sålt endast ett hundratal bilar. Moderbolaget, Coda Holding, bestämde sig då för att ge upp elbilstillverkningen för att i stället koncentrera sig på Coda Automotives systerbolag Coda Energy, som framför allt skulle syssla med utveckling, tillverkning och försäljning av batterier. Nu verkar även Coda Energy och Coda Holding ha upphört att existera (denna slutsats kommer sig av bland annat att jag förgäves försökt komma i kontakt med dem). Coda Energy köptes 2016 upp av ett annat batteribolag, Exergonix. Men inte heller detta företag tycks finnas kvar - jag har sökt kontakt med Exergonix men får inget svar.
Det som jag ville fråga var naturligtvis varför Coda-koncernens grundare valde just namnet Coda. För det var väl knappast betydelsen ”svans” de hade i åtanke när de gav företagen och fordonet detta namn? Och inte heller var det väl ”stjärt”, ”penis” eller ”bihang” som de ville att konsumenterna skulle associera till när de såg en Coda-bil?
Svaret kommer i en reklamfilm som Coda lät göra 2010 och som lyckligtvis kan ses på Youtube. I filmen påstås det att ”den officiella definitionen” av coda inom musiken är en ”fras som avslutar ett stycke så att ett nytt kan börja”. Filmens speakerröst deklamerar därefter: ”Och det är just vad denna bil kan göra – introducera elbilseran.”

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.