måndag 16 september
Spel: WRC 8

Spel: WRC 8

11 september, 2019

Artikel. Vid en första anblick ser WRC 8 väldigt bekant ut om man spelat tidigare WRC-spel. Mycket ÄR också bekant, men under huven har mycket också tillkommit och förbättrats, och resultatet är en riktigt gedigen rallysimulator.

Bilspelsentusiaster brukar kunna delas in i två läger: de som gillar lättsam arkadracing och de som föredrar mer realistiska simulatorer. Sjäv tillhör jag den första typen, men har ändå haft väldigt roligt med det mer simulatoraktiga WRC 8 – mer än med något annat modernt rallyspel jag spelat.
Bland nyheterna finns ett kraftigt förbättrat karriärläge. Här hanterar man teammedlemmar, justerar bilen och planerar tävlingar och lopp. Det hela är genomarbetat och lagom avancerat.
Den kanske viktigaste förändringen rör själva körningen: fysiken, känslan. Att hantera bilen känns helt enkelt bättre än i föregående del. Särskilt med vy inifrån bilen (fartkänslan är då också bättre än med kameran bakom bilen). I karriärläget varvas de vanliga tävlingarna med till exempel specialsträckor i extremt väder, vilket ger variation. Lägg till spelande online eller lokalt på delad skärm, en stor mängd banor spridda över världen, generöst med inställningsmöjligheter – även gällande svårigheten så att man kan anpassa den efter tycke och skicklighet, samt bra grafik och ljud, så har man i WRC 8 en gedigen rallysimulator. Det är fortfarande utmanande, men också inbjudande.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.