måndag 16 september
Känner du till vad aquafaba betyder?
Illustration: Maria Wall

Känner du till vad aquafaba betyder?

11 september, 2019

Krönika. Sverige är ett land där vi vill ha ordning i tillvaron. Inte minst gäller det vårt svenska språk som är i ständig förändring och där nya begrepp måste till för att beskriva den verklighet vi lever i.

Förr så dagsfärska uttryck som ”proppen orvar”, ”fittstim” eller ”gå genom glastaket” känns idag lika inaktuella som Mona Sahlin, men ständigt förnyas ordförrådet. Nu pratar vi om influencers, flygskam och aquafaba. Det sista hör hemma i det nya återvinningssamhållet. Att göra maräng av spadet från en burk med kikärtor. Minns det om det skulle dyka upp i DN:s lördagskryss. ”Ersätter äggvita.”

Ordning bland soporna
Under Kulturdepartementet jobbar Språkrådet som är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Vid varje årsslut sammanställer de en lista på nya ord som dykt upp under året i en Nyordslista, och när jag kollar på nätet hur listan för år 2018 ser ut är det alltså ordet aquafaba som inleder. Som jag skrev inledningsvis handlar det alltså om spad från kikärtor, men hur har det hamnat bland modeorden? Jo trenden är förstås återvinning, hållbarhet och allt som är klimatsmart. Soporna har fått fina namn, leta i containern efter delikatesser!
Ett annat uttryck från sopsorteringen är bokashi. Det står för kompostering av matavfall genom fermentering. Gör det du som vill rädda världen. Begreppet ”flygskam” kom också under 2018. Själv har jag skrivit ”sugrörs-skam” i någon krönika. Jag skulle tippa att nästa års lista på nyord innehåller mycket på temat klimat. Klimatsmart? För tio år sedan fanns det nog inte.

Gal-tan-skalan och Flossa
Vi hade valår i fjol och bland nyorden i listan saknar jag uttrycket triangulering. Däremot har man med uttryck som mandatpingis, språkplikt, välfärdsbrott och whataboutism. Gal-tan-skalan omnämns som ersättare för politikens ”vänster-höger.” Ja ni har nog sett partiledarna stå framför diagram och försöka förklara sina värderingsparametrar: grönt, alternativt, libertariansk ställs mot traditionellt, auktoritärt, nationalistiskt. Var på skalan finns de själva? Ja det är inte alldeles enkelt att ens förklara.
Ett annat uttryck som nämns i nyordslistan är flossa. Jag säger som Tilde de Paula: Varenda unge kan det. Att flossa är att utföra en dansrörelse där raka armar svängs från sida till sida samtidigt som höfterna svängs från sida till sida. Det kanske också är ett bra uttryck för våra politiska partier nuförtiden? De svänger åt alla håll?

Vad är rätt, vad är fel?
År 2018 var året när vi hade fotbolls-vm och vi först hörde uttrycket ”VAR”. Vi såg det på teven när upprörda spelare tecknade en ruta med sina armar och ville att den situation de nyss varit med om skulle videogranskas. Vad det egentligen betyder är ”Vi vill se på reprisen!” Vi tittare vet ju alltid när domaren dömer fel.
Några av oss agerar nog även språkpoliser som vill anmärka på fattigdomen i språket, kanske mest hos ungdomen. ”Han ba, hon ba”, säger unga tjejer som går förbi på stan, samt ”grymt” eller ”sjukt”. Det är de språkliga verktyg som finns i deras verktygslåda och för dem känns det helt okej när någon hyllad idrottsstjärna tackar nationen från en scen och utbrister: ”Tack så jääävla mycket.” Vuxenvärlden brukar då vända sig till radioprogrammet Ring P1 och uttrycka sitt missnöje. Är det verkligen lämpligt att uttrycka sig på det viset?

Ja du Nicklas. Det här med etik och moral krånglar sig in i alla sammanhang. Förr i världen talades det både om moralisk upprustning och moral i förfall. Vad har du för syn på vår nutida samhällsmoral? Finns det en sådan?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.