måndag 16 september
Stort intresse för nya bilar
Foto: Elin Larsson

Stort intresse för nya bilar

4 september, 2019

Artikel. Lördagen den 31 augusti var det äntligen dags för höstens lördagspremiär, MRF-dagen, och hos stans MRF-handlare var det full fart.

Överallt bjöds det på det traditionsenliga fikat med kaffe och tårta och trots att man i viss mån kunde märka av att det samma dag var stugsista var det en god uppslutning.
– Det har varit en jämn och bra ström av kunder under hela dagen. Det har varit positivt för då har vi verkligen hunnit med att ta hand om alla våra kunder och kunnat bjuda dem på det lilla extra dagen till ära, säger Anders Blomkvist på BilDahl som även berättar att det varit många par ute och tittat på bilar.
På Motorcentralen firar man i år 75-årsjubileum och dagen till ära erbjöd man, förutom bilar, både hamburgare samt innebandy för de mindre besökarna. Även här delar man Anders Blomkvists intryck om dagen.
– Det har varit en bra uppslutning med en jämn ström av kunder, det brukar bli en rusch mitt på dagen då man knappt hinner med men idag känner vi att vi hunnit ta hand om alla som kommit. Många tycker att det är kul att det är öppet en lördag och vi har haft en del långväga besökare från till exempel Nordmaling som annars inte hinner komma hit på en vardag, berättar Lars Bäckström på Motorcentralen.
Intrycket för dagen tycker Anders Blomkvist varit att det finns en osäkerhet inför vad man ska välja för bil och att det därför är många kunder som vill diskutera igenom sina köp på ett annat sätt än vad han tidigare sett.
– Förr fanns det bara bensin eller diesel, idag är alternativen betydligt fler och även om folk känner till vilka alternativ som finns känner de sig osäkra på vad de innebär och vad de ska välja. Många väntar med att köpa bil eftersom de är osäkra kring alternativen men även kring vad politikernas nästa drag ska bli. 2020 införs ju ett nytt räknesätt kring fordonsskatten, VLTP, och det finns många som oroar sig för skattesmällar i samband med detta.
Svaren är heller inte självklara menar han.
– Om vi ser på helelbilar, där kommer det inte bli någon förändring, men hybrider, både ladd- och vanliga hybrider, där beror det på vad politikerna kommer fram till. Där handlar det ju om utsläppen. Men i slutänden handlar det ju om vilka behov man har som kund, säger Anders Blomkvist.

ELIN LARSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.