måndag 16 september
Hopplösa herrar från livets hårda skola
Illustration: Maria Wall

Hopplösa herrar från livets hårda skola

4 september, 2019

Krönika. Benny; de som refererar till den akademiska institutionen LHS vill påskina att studenter därifrån är mer street-smart än andra.
De vill såklart inte verka helt obildade, för utbildning är och har alltid varit viktigt.

Förresten; före perioden när utbildning var det allra viktigaste var ”fast anställning” A och O, i alla fall om du frågade föräldragenerationen. Ifall man behövde en utbildning för att landa ett fast jobb var det okej att läsa några terminer – då var studierna så att säga behovsprövade.
I utvecklingsländer är utbildning för flickor den enskilt viktigaste ingrediensen för dem att kunna leva självständiga liv, och enligt framlidne Hans Rosling så löser utbildning för flickor på samma gång en rad utmaningar som hela U-samhällen ställs inför – framförallt dämpar man barnafödandet när tjejer pluggar.
Annars känns det som att utbildning devalverats en smula i vår post-post-moderna västvärld, som kör mycket på magkänsla.
I gig-ekonomins* tidevarv kan vi klara oss ändå om vi är flexibla och initiativrika. Men, ett av flera problem är väl att vi inte kan kräva av precis alla att vara flexibla och initiativrika. Vissa vill vara stelbenta och lätt handlingsförlamade, vilket är deras rätt som priviligerade västerlänningar – men då blir också utbildning en viktig pusselbit.
En annan demografisk grupp som är helt beroende av utbildning för att skaffa sig ett anständigt liv är män utanför storstäderna. Och då i första hand inte för att landa ett jobb, utan för att kunna träffa en partner! Många av de män som stoltserar med examen från ”livets hårda skola” är en del av den här krisgruppen, och för att krångla till det ytterligare känns det som att de på en nivå förstår precis hur allt ligger till men samtidigt är ganska ointresserade av att förbättra sina chanser.
Till deras försvar kan det väl sägas att det inte är enkelt att vara man 2019. Heller.
Det ställs allt högre krav på oss, och summan karlar som inte når upp till den lägstanivå som media och fiktionen etablerat och förmedlat på 2000-talet blir allt fler.
Kvinnor lever så klart under enorma förväntningar, på hur de ska se ut och uppföra sig, men detsamma gäller faktiskt män, och det har vi i alla fall gemensamt – att ingen av oss riktigt pallar för det trycket.
Andelen män som aldrig får chansen att bilda familj växer hela tiden. Vår potentiella genpool har blivit så stor i nätverkssamhället att konkurrensen idag är FÖR hård.
Jag säger inte att det är någon enskilds fel, bara att det är ett stort problem.
Nu tycker säkert många kvinnor att de krav som ställs på män är mycket rimligare än de som ställs på kvinnor, och ni kanske har rätt i det, men faktum kvarstår att människor revolterar när de inte kan möta förväntad standard – och det tjänar ingen av oss på.
Män ansluter sig till den ena dumheten efter den andra när de inte blir sedda och respekterade (av kvinnor) och tvingas då ihop med andra män som har liknande erfarenheter och där börjar de bekräfta varandra – och därmed träffar skiten fläkten.
Den gemenskapen kan vara klacken till ett fotbollslag, det kan vara grupper på Facebook som driver konspirationsteorier eller patriotiska/religiösa/fascistiska grupperingar i verkliga livet.
Ny teknik skapar utslagning och utanförskap både i arbetslivet och kärlekslivet och i alla länder har det vuxit fram partier som påstår sig ha lösningen på de problemen.
Men, deras stängda sinnen och gränser kommer aldrig att vara svaret. Tacka vet jag utbildning, det är en win-win-situation – både för individer och hela samhällen.
Läs är alltså rådet! Hela utbildningar eller enskilda böcker.
Och försök när ni gör det att undvika fult designade webbsidor. Börja med böcker i pappersformat – de är mer old school och mindre hård school om vi säger så.

Benny; varje år kommer nyordslistan, över nya ord och uttryck. Jag tänker mig att det är klokt att lägga de bästa och viktigaste av dem på minnet. Kan inte du gå igenom dem på ditt karaktäristiska sätt?

* Gig-ekonomi: handlar om en arbetsmarknad där fast anställning ersätts av enstaka ”gig” – av tillfälliga uppdrag och inhopp. Exempelvis köra en Uber.

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.