måndag 16 september
Nya utmaningar för Rickard
Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Nya utmaningar för Rickard

21 augusti, 2019

Artikel. Han är mest känd som expert i Antikrundan, men han är också ny programledare för Det sitter i väggarna. Bil & Bostad passade på att ställa några frågor till Rickard Thunér, som i dagarna dessutom åker ut på inspelning av nästa säsong av Antikrundan.

Gamla hus har en historia att berätta. Det är grundtanken i Det sitter i väggarna vars senaste säsong nu går på SVT. I programmet besöker Rickard Thunér och byggnadsantikvarien Erika Åberg några gamla hus och forskar om deras ursprung och de människor som bott där. Rickard Thunér, för många mest bekant som expert i Antikrundan där han gärna berättar om 1700-talsmöbler, är ny programledare för programmet denna säsong.

Du har medverkat i Antik-rundan som expert sedan 2007, och nu är du programledare för Det sitter i väggarna. Hur var det att ta över programmet?
– Det var ingen självklarhet att ta över men efter en säsongs inspelning så känns det otroligt bra. Mycket tack vare Erika och det övriga teamet som är fantastiska. Det är ett enormt lagarbete att göra en sån här produktion.
Ni besöker några väldigt speciella hus i Det sitter i väggarna. Är det något särskilt som du kommer att minnas från den här säsongen?
– Jo men så klart. Alla hus vi varit i och familjerna som bor där är så klart fina minnen allihopa, men det första avsnittet om Hybo station och avsnitt fem där vi är nära min hemstad Vadstena är förstås speciella för mig.
Med tanke på ditt yrke, hur mycket spanar du efter intressanta antikviteter när du besöker hem som dessa?
– Jag spanar alltid efter antikviteter var jag än går. Det går inte att stänga av den antennen.
Vad säger din bostad om dig? Finns det någon intressant historia där?
– Jag bor i ett 100 år gammalt hus där det finns en del historia som har med Vadstena att göra. Vi har mycket renovering framför oss men resan är målet och vi har ingen brådska. Det säger nog en del om mig kanske att jag antar utmaningar om de finns!
I dagarna drar inspelningen av nästa säsong av Antik-rundan igång. Förbereder du dig på något särskilt sätt och vad har du för förväntningar?
– Ja, vi ska snart ut och spela in nya avsnitt av Antikrundan och det enda man kan förbereda är att ha sina kläder packade. Vi vet aldrig vad som kommer så det går inte att förbereda sig. Förväntningarna är två extremt roliga veckor tillsammans med det gänget. Ser mycket fram emot det!

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.