måndag 16 september
Bilar från A till Ö: Clio – berömd bil

Bilar från A till Ö: Clio – berömd bil

21 augusti, 2019

Artikel. Bilmodeller från det franska märket Renault fick under många år namn som utgjordes av siffror. Men när Renault 5 skulle ersättas med en ny modell tyckte företaget att det var dags att börja med ”riktiga” namn i stället. Och det var ingen försiktig början på namngivandet. Biltillverkaren slog på stort och bestämde sig för att den nya modellen skulle bli en ryktbar Renault.

Den modell som lanserades 1990 och som alltså skulle efterträda Renault 5 fick namnet Clio. På den japanska marknaden hade dock konkurrenten Honda redan lagt beslag på namnet Clio – visserligen inte som beteckning på en bilmodell utan som namn på vissa av de butiker som sålde Honda-bilar, men upptaget var namnet i alla fall. I Japan fick Clio i stället heta Lutecia. Inspirationen till detta namn kom från Lutetia, vilket under antiken var det latinska namnet på den stad som nu heter Paris.
Karin Lyrborn, presschef på Renault Nordic AB, har haft vänligheten att försöka få fram information om varför Renault valde just namnet Clio. Hon har frågat sina franska kontakter inom koncernen men tyvärr inte kunnat få fram något svar. Lyrborn berättar att hon tror att namnet valdes för att det betyder ”make famous” – ”att göra berömd”. Och eftersom hon är presschef missar hon inte chansen att lägga till:
– Vilket bilmodellen ju också har blivit med 15 miljoner sålda sedan lanseringen 1990.

Berättelse om berömmelse
Det språk på vilket den så populära bilmodellens namn ska betyda ”att göra berömd” är av allt att döma grekiska. Namnet Clio är nämligen den latinska formen av grekiskans Kleio, vilket i antik grekisk mytologi var en av de nio så kallade muserna. Namnet anses komma från det forngrekiska ordet kleiein, som betyder just ”berätta om”, ”lovsjunga” och ”göra berömd”. Verbet kleiein kommer från substantivet kleos, som betyder bland annat ”rykte”, ”berättelse”, ”nyheter”, ”ära” och ”berömmelse”. Ordet kleos kommer i sin tur från en gemensam indoeuropeisk stam, kleu-, som ska ha betytt ”höra”.
Ordet kleos har också givit upphov till andra kända grekiska namn, till exempel Euklides (”den välkände”) och Herkules, vars namn anses betyda ungefär ”Heras ära” (gudinnan Hera var Herkules styvmor).
Klio, som hon heter på svenska, är som sagt en av antikens nio muser. Varifrån dessa de sköna konsternas gudinnor kom har förklarats på olika sätt av olika ”släktforskare”. Skalden Hesiodos hävdade att muserna var barn till Zeus, gudarnas kung, och Mnemosyne, minnets gudinna. Andra anser dock att muserna är ännu äldre och att deras föräldrar var ”urgudarna” Uranos och Gaia. Också musantalet har varierat beroende på vem man frågat (även om nio nog är den siffra som de flesta nämner), liksom respektive musas namn och arbetsuppgifter.
På senare tid, det vill säga ungefär de senaste två tusen åren, verkar det dock ha rått hyfsat stor samstämmighet om att Kalliope skulle vara vetenskapens och den episka poesins beskyddarinna och Erato den lyriska poesins, att Euterpe skulle sköta musiken (i synnerhet flöjtspelandet), att Melpomene skulle ta hand om tragedin, att Polyhymnia tilldelats så skiftande ansvarsområden som de religiösa hymnerna, jordbruket, dansen och pantomimen (men också vältaligheten), att Terpsichore på sitt bord fått körlyrik och dans, att Urania skulle administrera astronomin och att Thalia skulle kontrollera komedin.

Rolig Renault
Komedigudinnan har förresten, precis som sin medmusa Klio, fått se sitt namn förekomma i Renault-sammanhang. En fyradörrarsversion av Clio, avsedd för de marknader där sådana karossformer föredras, har nämligen kallats bland annat Renault Thalia.
Klio har betraktats som hjältediktens, retorikens och historieskrivningens beskyddarinna. Hon avbildas ofta med attribut som griffeltavla, papyrusrulle och lagerkrans. Hennes ansvarsområde historieskrivning passar bra ihop med hennes namn, som skulle kunna översättas till ”den som berättar om ryktbara händelser”. Och när det gäller hennes namne, bilmodellen, finns det förvisso en hel del ryktbarhet att berätta om. Förutom försäljningsframgången, som redan nämnts, kan man berätta bland annat att Renault Clio är en av bara två bilmodeller som vid två olika tillfällen utsetts till Car of the Year (”årets bil”), en utmärkelse som röstas fram av motorjournalister från flera europeiska länder.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.