onsdag 16 oktober
Egen bostadsrätt ett alternativ för studenter

Egen bostadsrätt ett alternativ för studenter

14 augusti, 2019

Artikel. Starten för höstterminen närmar sig och med den bostadsletandet för alla nya studenter. Efterfrågan på bostäder är stor och studentlägenheterna räcker inte till alla. Ett alternativ är att köpa en bostad, något som faktiskt kan ge en lägre månadskostnad, menar mäklare som Bil & Bostad pratat med.

Den 1 augusti skickades det andra antagningsbeskedet ut till de som sökt plats på en högskoleutbildning, och den 2 september drar terminen igång vid Umeå Universitet. I Umeå är antalet studenter över 30 000, och det är bråda dagar för den som kommit in på en utbildning och är i behov av bostad.
Boverket rapporterar att det vid fler än hälften av landets högskolekommuner saknas bostäder åt studenter vid högskola eller universitet. Även i Umeå råder det bostadsbrist. Och även om det tillkommer, i runda tal, ett par hundra studentlägenheter årligen i Umeå räcker de inte till alla.

”Billigare än att hyra”
Ett alternativ är att köpa en bostad. Här krävs förvisso ett startkapital, men har man möjlighet är det en lösning som kan vara värd att titta på, menar de mäklare som Bil & Bostad pratat med.
– Ska man studera i flera år så kan det vara fördelaktigt att äga sitt boende. Oftast är avgifterna och boendekostnaden betydligt lägre än hyresalternativen, säger Christer Bergh, fastighetsmäklare och vd för Mäklarhuset.
Ilona Bergqvist, fastighetsmäklare vid Svensk Fastighetsförmedling, är inne på samma spår.
– Du får ett billigare boende om du väljer att köpa ditt boende istället för att hyra. Överväg att köpa en lägenhet istället för att hyra då månadskostnaden blir så otroligt mycket lägre, säger Ilona.

Bolån och medlåntagare
För att få ta ett bolån krävs en kontantinsats på minst femton procent av bostadens värde. Om den nya bostaden är värd en miljon kronor krävs alltså att man betalar 150 000 kronor för att då låna resterande 850 000 kronor. En lösning kan också vara att någon, föräldrarna i de flesta fall, går in som medlåntagare eller delägare av lägenheten.
Mer om bolån och lånelöfte kan man läsa på bankernas hemsidor, där man också ofta kan göra en bolånekalkyl, samt på informationssajten konsumenternas.se.
Finns det andra fördelar med bostadsrätt?
– Du får också chansen att välja område efter behov. Om du har turen att väl få en hyresrätt kanske denna ligger väldigt lång ifrån universitet, säger Ilona Bergqvist.
– Man kan påverka sitt eget boende, man får en låg boendekostnad och det är en investering med chans till bra avkastning, säger Christer Bergh.
Hur ser det ut vad gäller utbud och efterfrågan i Umeå?
– Som vanligt, kring terminsstarter och -avslut är det ett stort utbud av mindre lägenheter då de flesta vill sälja samtidigt, men det är också en otroligt stor efterfrågan på just dessa lägenheter eftersom många som kommer söderöver inte har den kötid eller det kontaktnät som krävs för att få en hyresrätt, säger Ilona Bergqvist.
– Just nu vid terminsstart så är utbudet av små lägenheter ganska stort och efterfrågan är också som störst just nu. Den stora inflyttningen till Umeå spär på efterfrågan hela tiden, avslutar Christer Bergh.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.