onsdag 16 oktober
Heureka-moments – ögonblick av klarsyn
Illustration: Maria Wall

Heureka-moments – ögonblick av klarsyn

7 augusti, 2019

Krönika. Jag har ett favorituttryck som jag älskar att reta min granne L med – nämligen:
”Det är som det är.”

Det föreslår att saker och ting inte alltid är så enkla att vare sig förstå eller förklara, och framförallt; att de är näst intill omöjliga att förändra och att det därför är klokt att helt enkelt acceptera dem för vad och hur de är.
Ett mellanting mellan resignation och någon slags stoisk visdom, som dessutom är förtvivlat svår att argumentera emot.
Men, en sak som vi då glömmer är att det faktiskt händer att saker och ting INTE är som de är. När någonting plötsligt överraskar, trotsar logik och visar sig vara någonting helt annat än förväntat.
Många gånger kan man påverka det där, om man gärna ser och uppmuntrar förändring. Saker ändras beroende av oss själva, på vår inställning och hur vi reagerar och interagerar. Kanske är det som i kvantfysiken, att den partikel vi betraktar förändras på grund av att vi gör det?
Sparande tillhör faktiskt den här senaste kategorin, tro’t om ni vill. En aktivitet som är oerhört trist och meningslös när man behöver den som mest men ännu inte ägnar sig åt den – det vill säga när man är ung och pank. Att spara blir tyvärr kul först när man redan lyckats göra det, när man skrapat ihop en hög med pengar, DÅ blir vi plötsligt väldigt motiverade och engagerade. Och samtidigt är det aldrig så enkelt att bränna pengar som när man inte har några.
Om youth är wasted on the young så slösas solida finanser bort på sjuttio-plussarna.
Spara-paradoxen är ett moment 22, och ett bra exempel på den ironiska dynamik som finns inbyggd i livet.
En uppgift vi har som moderna människor, med mat på bordet, tak över huvudet, semesterersättning och en del tid över är att likt Seinfeld dechiffrera det vi ser omkring oss.
Det kan faktiskt vara riktigt givande, och belöningen kommer i form av intressanta små insikter. Vi gillar de där heureka-ögonblicken, när någonting går upp för oss.
Som att afrikabreven är designade på ett amatörmässigt sätt med planterade tryck- och stavfel just för att sålla bort alla människor som är det minsta kritiska... De är helt enkelt inte målgruppen, eftersom de skulle vara omöjliga att lura hela vägen i mål så att säga.
Eller att de ryska botarnas påverkan på det amerikanska valet inte handlade om att omvända demokrater till republikaner utan bara att vända demokrater emot varandra och få så många av dem som möjligt att tappa lusten till att rösta.
Det här är insikter som lyfter, i alla fall humöret och ibland även självkänslan. När vi får visshet kring någonting ganska komplicerat som i alla fall just där och då känns självklart, de gångerna rister det till i belöningssystemet.
Det bästa svenska ordet är nog ”uppenbarelse”.
Spelbranschen är väldigt bra på det här, och det är därför era barn och ungdomar, och inte sällan pojkvänner och äkta män, blir så besatta av sitt datorspelande. För att de som designat upplevelsen är superskickliga på att successivt lära ut och höja svårighetsgraden, om vartannat, så att spelaren hela tiden tar nya kliv och innan de vet ordet av blivit jäkligt duktiga – och därmed har koll på någonting som faktiskt är väldigt avancerat.
Det är själva betydelsen på flow: när vi klarar någonting svårt så väl att det känns enkelt.
De som spelar mycket spel är alltså inte beroende av spelet, utan av känslan av att ha åstadkommit någonting och av att vara duktig.
Det kan vi försöka komma ihåg när vi ska gnälla på dem.
Paradoxalt nog blir alltså bästa sättet att få dem ur soffan att berömma dem ur den, och vidare mot dammsugaren.
Det kommer kanske att kännas avigt, men så är livet ibland.
Knepigt, och som det är.

Benny; ett av krönikörens viktigaste verktyg är ju ordet. Vi, precis som alla andra, sparar dem i ett ordförråd, men oftare än vi tror byts de där byggstenarna ut. Kan inte du ge oss lite spännande nyord, och även flagga för några trotjänare som åkt ut ur SAOL?

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.