onsdag 16 oktober
Festligt och fartfyllt

Festligt och fartfyllt

7 augusti, 2019

Artikel. Ett viktigt år i racingspelvärlden var 1992. Då släpptes ett spel som skulle komma att ge upphov till en helt egen subgenre inom racingspelen: de familjevänliga kartingspelen.

Mycket har hänt sedan de första bilspelen dök upp under 1970-talet, och idag rymmer genren allt från fartfyllda actionspel till realistiska simulatorer. En viktig och populär subgenre föddes 1992 då Super Mario Kart släpptes. I detta spel till Super Nintendo spelade man som en gokartkörande Mario eller någon av hans vänner och tävlade mot sina egna vänner. Spelets framgångar ledde till att andra företag mer eller mindre kopierade upplägget – och så var kartracinggenren född.
Under denna period på 90-talet det vanligt att spelföretagens maskotar, men även andra tecknade eller kända figurer, skulle ha egna spel. Vanligast var kanske plattformsspel, men efter Super Mario Kart blev kartracingspel också flitigt förekommande. Under åren har det blivit en hel del racingspel med kända figurer. Katten Gustaf, Smurfarna, Inspector Gadget, Mupparna, Pac-Man och Hacke Hackspett, för att nämna några, har alla haft egna kartingspel.
Kartinggenren lämpar sig särskilt väl för företag som har flera figurer under sitt paraply, vilka då kan samsas i ett och samma spel. Speltillverkaren Konami gjorde Konami Krazy Racers med några av sina karaktärer, och i fjol kom Nickelodeon Kart Racers med bland andra Svampbob Fyrkant och Turtles som spelbara karaktärer. Mest kända, och kanske bäst, är Nintendos Mario Kart-spel och Segas Sonic Racing-spel. Vad gäller Mario Kart har det regelbundet kommit nya spel i serien – senast Mario Kart 8. Även om Sega hade släppt några racingspel med sin maskot Sonic tidigare var det med Sonic & Sega All-Stars Racing, som kom 2010, man på allvar gav sig in i genren.

Spel som passar alla
Även efter den första vågen i början av 90-talet har kartinggenren behållit sin popularitet. Förklaringen är det starka grundkonceptet – spelen är okomplicerade, festliga och passar alla åldrar. Vilket leder oss in på frågan vad ett kartracingspel egentligen är. Även om det är svårt att hitta någon definitiv definition – partyspel med bilar är ett försök – finns det några viktiga ingredienser som ett spel i genren bör innehålla:
Man ska kunna vara flera spelare och tävla mot varandra.
Spelen ska vara enkla att spela – vem som helst ska kunna ta en kontroll och vara med.
Spelen bör vara familjevänliga, färgglada och humoristiska.
Spelen bör innehålla powerups, som skojiga vapen eller saker som ger extra fart.

De senaste åren har det kommit flera kartracingspel, med eller utan kända figurer. All-Star Fruit Racing, Meow Motors och Beach Buggy Racing är några exempel på spel som inte förlitar sig på kända karaktärer.
2019 är ett särskilt bra år för genren. Segas tredje kartingspel med Sonic, Team Sonic Racing, släpptes i maj, och en annan spelmaskot från 90-talet som är aktuell med ett eget kartingspel är Crash Bandicoot. Crash Team Racing från 1999 anses vara ett av de bättre spelen i genren och kom nyligen i en upphottad version. I november är det dags för ett nytt spel med katten Gustaf, Garfield Kart Furious Racing, samt det barnvänliga Race with Ryan. Och vi lär se fler kartingspel i framtiden.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.