onsdag 16 oktober
Som man bokar får man ligga
Illustration: Maria Wall

Som man bokar får man ligga

24 juli, 2019

Krönika. Resor är ju härliga. Särskilt på vägen dit.
Hemresor påminner lite mer om lumpen ... när det kan ta upp emot tio år innan det man går igenom blir roligt.

Att kunna njuta även på vägen tillbaka är en förmåga som jag bara nyligen lyckats bemästra. Eller så har det helt enkelt med tillgången på bekväma lounger att göra – att jag njuter tur OCH retur.
Har till exempel suttit två gånger i Köpenhamn senaste tiden, i deras nyrenoverade SAS-lounge, och haft super-dejligt båda gångerna. De har till och med en egen barista där som kokar ihop just det kaffe du är sugen på. Precis som en vanlig barista egentligen med den avgörande skillnaden att den här inte tar betalt.
Betalar gör vi istället genom att vara trogna vårt stolta skandinaviska flygbolag, och det vi får tillbaka är framförallt rese-feng shui, kliniskt befriade från långa köer, ovana resenärer och varje globetrotters stora skräck – barnfamiljen.
De som har det klart värst är ju så klart småbarnsföräldrarna, som är omgivna av sig själva, barnfamiljen, hela tiden. De här hjältarna som sannerligen gjort sig förtjänta av lite gratis skumpa och juice ser man dock aldrig i loungen.
Det var kanske det största historiska lyftet förresten, när vi slapp vara småbarnsföräldrar på semester med för mycket packning på röriga flygplatser och i varma transferbussar, dessutom med ett par bortskämda fripassagerare i släptåg – som aldrig tvekade att ta dig gisslan med kolik-skrik och olika typer av exorcistiska utbrott.
Vi förklarar ju ofta dåliga situationer och upplevelser med faktorer som ligger bortom vår kontroll, saker vi själva inte haft möjlighet att påverka, men sällan är det riktigt sant.
Särskilt inte när vi reser.
Oftast har vi haft ett finger med i spelet när vi drabbas av otur, förseningar och strul. Roten till det onda går ofta att spåra tillbaka till bokningstillfället, när resan ska bli så billig att vi nästan inte har råd att INTE åka. Det är lika lätt som farligt att snåla när man bokar resor och boende via nätet, vi hamnar lätt på avlägsna flygplatser tack vare lågprisbolagen och senare den dagen (eller mest troligt mitt i natten) på ett loppigt hotell som vi bara förhoppningsvis får tillgång till den sena timmen.
Dåligt boende är förresten ännu värre än struliga resor.
”Äh, man ska ju bara sova där”, brukar vara de dumsnålas argument för ett alldeles för billigt boende.
Vadå ”bara sova”? För mig är det lite mer svart eller vitt – det handlar om att sova hyfsat eller inte sova alls – och därför har själva sängplatsen blivit allt viktigare.
Sömnen är en allt bräckligare gåva, och vad har man för glädje av en ny spännande stad om man hasar runt i den som en zombie med lågt blodsocker?
Listan på saker som kan hålla en vaken är nuförtiden superlång, men trots det lyckas jag hela tiden addera nya störningsmoment. Jag är känslig för alla typer av intryck egentligen. Olika typer av ljud så klart, madrassens hårdhet, kuddarnas topografi, värme mer än kyla, generell fräschör, eventuella insekter och rumskamrater, ljusinsläpp, lokala byrackor med mera.
Jag skulle verkligen råda folk att istället för att jaga en billig charter – som ändå kommer att påminna otroligt starkt om den förra – resa färre gånger men då betala betydligt mer. Längre resa, mer spännande resmål, otroligt mycket schysstare hotell och generellt bara en mycket häftigare upplevelse.
Kan man på det här sättet minimera frustration och stress, och dessutom göra någonting som är mer skonsamt för vår planet, är det väl ingenting att fundera på egentligen!?
Det är alltså nästan en plikt att lyxa till det!

Benny; om några veckor drar Sverige så sakteliga igång igen. Vilka förändringar vill du se när landet startar en ny ”termin”? Vad måste våra profiler i Västerbotten och Sverige göra bättre från och med nu?

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.