lördag 20 juli
Spel: Crash Team Racing Nitro-Fueled

Spel: Crash Team Racing Nitro-Fueled

3 juli, 2019

Artikel. Ett tjugo år gammalt kartingspel har fått ny kostym. Bil & Bostad testar Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Crash Team Racing som släpptes till Playstation 1999 ansågs då vara ett av de bästa kartingspelen. Efter några uppföljare har det dock varit tyst om denna spelserie, tills nu. Crash Team Racing Nitro-Fueled ger spelet ny grafik och onlinefunktioner – ja, allt som ett modernt spel i genren bör innehålla.
Crash Team Racing Nitro-Fueled är alltså en uppdaterad version av (främst) det första spelet. Spelet innehåller en mängd banor som erbjuder bra variation, en drös figurer att köra som, och bra men inte spektakulär grafik. Allt eftersom man spelar låser man upp fler figurer och utseendegrejer, men det finns också en butik där man kan köpa, eller låsa upp, nya gokarter, färger, karaktärer och så vidare.
Vad gäller själva racingen, gokartkörningen, så känns den väldigt mycket klassiskt kartingspel. Det går lagom fort, man sladdar och plockar upp prylar och det är färgglatt och galet. Det finns ett enspelarläge med en knasig berättelse, men också, som sig bör, möjligheten att tävla mot varandra lokalt eller online. Spelet innehåller också ett väl utvecklat battleläge där man kör runt på arenor och ska skjuta varandra eller samla föremål.
Häromveckan släpptes Team Sonic Racing och jämför man dessa är Crash Team Racing Nitro-Fueled mer av ett kartingspel i den gamla skolan. Spelet innehåller inte mycket i form av nymodigheter, men rikligt av det som ett klassiskt kartingspel bör innehålla.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.