måndag 16 september
Rätta mig om jag har fel!
Illustration: Maria Wall

Rätta mig om jag har fel!

3 juli, 2019

Krönika. Lappkast är ett uttryck som hör hemma i skidspåret. Ett lappkast gör man när man insett att man kört i fel spår en längre tid, kanske åkt vilse, eller hamnat inför ett stup. Då får man vända på stället och köra tillbaks dit man kom ifrån.

Krönikan jag ska skriva handlar alltså om självrannsakan. Hade jag hetat Horace Engdahl vore det en enkel uppgift. Då hade jag skrivit att jag alltid haft rätt och det är omgivningen som är korkad. Varpå en samlad kritikerkår med exhustrun Ebba Witt Brattström i spetsen sagt: Typiskt Horace! Du är den mansgris du alltid varit. Din nya bok förstärker den bilden ännu mer!

Kan du kompromissa?
I Sverige har vi en övertro till våra politikers förmåga att förändra vår egen situation. Här om någonstans görs det lappkast där politikerna vill anpassa sig efter vad opinionen tycker. Visst kan man se det som ett sätt att följa folkviljan och på det viset agera demokratiskt. När riksdagens talman Andreas Norlén höll sitt tal på nationaldagen på Skansen talade han om stolthet och respekt för demokratin och förmågan att kunna kompromissa. Jo han vet ju själv hur läget i riksdagen är. De som är bäst på att kompromissa blir vinnare.
Som väljare resonerar jag mig fram till hur jag ska rösta. De senaste åren har det mer handlat om person än parti. Ska jag rösta på den politiker som mest framhäver sig själv, eller på den som har förmågan att samarbeta med andra?
Här väljer jag det senare alternativet.

Den rätta övertygelsen
När det var första maj på Rådhustorget i Umeå talade statsminister Stefan Löfven om rättvisa och solidaritet. Många av hans egna väljare tyckte nog att han var en svikare som gått med på januariöverenskommelsen. Men så ser ju verkligheten ut, liksom. Man måste kompromissa för att kunna styra.
Bland skyltarna som sträcktes upp för att få komma med i TV fanns det några demonstranter som var emot 5G-telefonin. De kompromissar inte. Strålningen är farlig från telemasterna och mobiltelefonerna kommer att skada hjärnan!
I vårt demokratiska samhälle får även stollarna finnas. Jag vet att det även finns kreationister i stan som stenhårt tror på Bibeln och att Adam och Eva skapades för drygt 6000 år sedan. För mig spelar det ingen roll om de förstått att vi alla härstammar från samma kedja som började med alger och encelliga varelser. Skräm en kreationist: Säg bara att hönsen härstammar från dinosaurier. Tänk på det nästa gång du knackar sönder ditt frukostägg!

Att lyssna på eller ignorera
Att inte kunna se sina egna felaktigheter och brister är en egenskap som många har, och det gäller även mig. Vill man förändra sina beteenden gör man alltså rätt i att lyssna på kritiken: ”Efter två glas vin är du okej men efter tre glas vin blir du dum i huvet.” Folk som törs säga så till mig kan jag lita på. På samma sätt bör man kunna stå för sina egna åsikter. ”Beatles har alltid varit bättre än Rolling Stones!” Eller: ”Surströmming är bättre än kräftor!” Eller: ”Sara Skyttedal hade inte alls en gucciväska utan en billig väska som hon hade köpt på Åhléns för 499 kronor!” Överallt får vi åsikter på sådant som vi kan hålla med om eller ignorera. Visst får du framföra dina åsikter till mig som du vill men att övertyga mig är en annan sak. Det tillhör också spelets regler att man får tycka olika. Och vara överens om att man gör så.

Ja du Nicklas. Vi var bland de första att skriva om Greta Thunberg i våra krönikor. Hon fick med sig hela världen. Barn, ungdomar i debatten. Kan det dyka upp fler som får världen att lyssna? Och vad kan det då handla om? Spekulera fritt!

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.