lördag 20 juli
Rätta mig om jag har fel!
Illustration: Maria Wall

Rätta mig om jag har fel!

3 juli, 2019

Krönika. Lappkast är ett uttryck som hör hemma i skidspåret. Ett lappkast gör man när man insett att man kört i fel spår en längre tid, kanske åkt vilse, eller hamnat inför ett stup. Då får man vända på stället och köra tillbaks dit man kom ifrån.

Krönikan jag ska skriva handlar alltså om självrannsakan. Hade jag hetat Horace Engdahl vore det en enkel uppgift. Då hade jag skrivit att jag alltid haft rätt och det är omgivningen som är korkad. Varpå en samlad kritikerkår med exhustrun Ebba Witt Brattström i spetsen sagt: Typiskt Horace! Du är den mansgris du alltid varit. Din nya bok förstärker den bilden ännu mer!

Kan du kompromissa?
I Sverige har vi en övertro till våra politikers förmåga att förändra vår egen situation. Här om någonstans görs det lappkast där politikerna vill anpassa sig efter vad opinionen tycker. Visst kan man se det som ett sätt att följa folkviljan och på det viset agera demokratiskt. När riksdagens talman Andreas Norlén höll sitt tal på nationaldagen på Skansen talade han om stolthet och respekt för demokratin och förmågan att kunna kompromissa. Jo han vet ju själv hur läget i riksdagen är. De som är bäst på att kompromissa blir vinnare.
Som väljare resonerar jag mig fram till hur jag ska rösta. De senaste åren har det mer handlat om person än parti. Ska jag rösta på den politiker som mest framhäver sig själv, eller på den som har förmågan att samarbeta med andra?
Här väljer jag det senare alternativet.

Den rätta övertygelsen
När det var första maj på Rådhustorget i Umeå talade statsminister Stefan Löfven om rättvisa och solidaritet. Många av hans egna väljare tyckte nog att han var en svikare som gått med på januariöverenskommelsen. Men så ser ju verkligheten ut, liksom. Man måste kompromissa för att kunna styra.
Bland skyltarna som sträcktes upp för att få komma med i TV fanns det några demonstranter som var emot 5G-telefonin. De kompromissar inte. Strålningen är farlig från telemasterna och mobiltelefonerna kommer att skada hjärnan!
I vårt demokratiska samhälle får även stollarna finnas. Jag vet att det även finns kreationister i stan som stenhårt tror på Bibeln och att Adam och Eva skapades för drygt 6000 år sedan. För mig spelar det ingen roll om de förstått att vi alla härstammar från samma kedja som började med alger och encelliga varelser. Skräm en kreationist: Säg bara att hönsen härstammar från dinosaurier. Tänk på det nästa gång du knackar sönder ditt frukostägg!

Att lyssna på eller ignorera
Att inte kunna se sina egna felaktigheter och brister är en egenskap som många har, och det gäller även mig. Vill man förändra sina beteenden gör man alltså rätt i att lyssna på kritiken: ”Efter två glas vin är du okej men efter tre glas vin blir du dum i huvet.” Folk som törs säga så till mig kan jag lita på. På samma sätt bör man kunna stå för sina egna åsikter. ”Beatles har alltid varit bättre än Rolling Stones!” Eller: ”Surströmming är bättre än kräftor!” Eller: ”Sara Skyttedal hade inte alls en gucciväska utan en billig väska som hon hade köpt på Åhléns för 499 kronor!” Överallt får vi åsikter på sådant som vi kan hålla med om eller ignorera. Visst får du framföra dina åsikter till mig som du vill men att övertyga mig är en annan sak. Det tillhör också spelets regler att man får tycka olika. Och vara överens om att man gör så.

Ja du Nicklas. Vi var bland de första att skriva om Greta Thunberg i våra krönikor. Hon fick med sig hela världen. Barn, ungdomar i debatten. Kan det dyka upp fler som får världen att lyssna? Och vad kan det då handla om? Spekulera fritt!

BENNY KARLSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.