måndag 16 september
Bilar från A till Ö: Clan – från kors till klöver

Bilar från A till Ö: Clan – från kors till klöver

3 juli, 2019

Artikel. Paul Haussauer ville bygga en bra och billig bil. Resultatet blev en liten plastbil som blev bra, men inte billig. Därför finns den inte mer.

Under andra halvan av 1960-talet fanns hos den brittiska sportbilstillverkaren Lotus Cars en medarbetare som hette Paul Haussauer. Han var först montör och började sedan arbeta med att göra ritningar. Haussauer tyckte att det bland Lotus tvåsitsiga sportbilsmodeller borde finnas också en förhållandevis billig bil och att denna bil borde efterträda den mycket populära Lotus Seven, som i olika modellgenerationer hade tillverkats sedan 1957. Haussauers chefer ogillade idén. Detta ledde till att Haussauer och ett antal andra anställda 1970 lämnade Lotus för att börja bygga egna sportbilar. De upproriska utbrytarna kallades – eller kallade sig själva – the Clan (”klanen”) och startade Clan Motor Company Ltd., berättar Peter Hingston i boken The Enthusiasts’ Guide to Buying a Classic British Sportscar (Eaton Bishop: Hingston Publishing Co, 2007). Huruvida dessa grandiost namngivna rebeller ansåg sig sprida den enda sanna sportbilsläran, det nämner Hingston inget om, men den bil som klanen byggde fick i alla fall namnet Crusader, som betyder ”korsfarare” (från latinets crux, som betyder ”kors”, via de franska orden croix, som också betyder ”kors”, och croisade, som betyder ”korståg”).

Tomt under huven
Clan Crusader tillverkades i staden Washington i norra England. Den tvåsitsiga tvådörrarsbilen hade en självbärande kaross av glasfiberarmerad plast. För att åstadkomma en så stark och lätt kaross som möjligt var det viktigt att kunna gjuta så stora delar av karossen som möjligt i sammanhängande stycken. Det var till stor del detta som styrde när Haussauer och hans klan – som inte tänkte tillverka chassiet själva – skulle välja leverantör av motor, kraftöverföring och hjulupphängning. Dessutom var det viktigt att chassiet var kompakt – bilen skulle ju bli liten och lätt – och att komponenterna kunde köpas till överkomligt pris – bilen skulle ju bli billig! De båda bilar vars chassier ansågs uppfylla dessa krav var BMC:s Mini och Hillman Imp. Det som slutligen fällde avgörandet var att Mini-motorn var för hög för Clanens sluttande front. Valet av Imp som chassidonator innebar att man i fronten i stället för en Mini-motor monterade – ingen motor alls. Imp hade nämligen svansmotor, vilket också Clan fick. Den fyrcylindriga 900-kubikaren drev bakhjulen via en fyrväxlad låda.
Klanens korståg var framgångsrikt – åtminstone på biltävlingar. Redan första gången Clan ställde upp i det internationella rallyt på Isle of Man kom märket på andra plats. I den kommersiella kapplöpningen gick det inte fullt så bra. Crusader betraktas som en välbyggd bil, men kom också att kosta därefter. Paul Haussauers idé om att den skulle bli billig besannades inte. Företagets skulder ansamlades och blev till slut ett alltför tungt kors att bära. Efter tre år och ungefär trehundra bilar lade klanens korsfarare ned vapnen 1973. Företaget upphörde men ett antal påbörjade bilar färdigställdes för försäljning 1974. Sammanlagt såldes cirka 350 Crusader-bilar under åren 1970 till 1974.

Nordirländsk nystart
År 1982 återuppstod märket när företaget Clan Cars Ltd. i Newtonards i Nordirland började bygga en bil som rätt och slätt kallades Clan. Man använde alltså inte namnet Crusader, men bilen hade en hel del gemensamt med Crusadern, bland annat svansmotorn (även om motorvolymen nu var hela 1 liter) och det verkar bland bilintresserade britter ha funnits ett behov av att skilja de nordirländska bilarna från de engelska. Den nya klan-klonens bilar blev därför kända som Irish Clan (”irländska Clan”).
Nästa Clan Cars-modell, som kom 1985, var mer olik Crusadern. Den hade helt omgjord kaross och i stället för svansmotor från Hillman Imp hade den en mittmonterad 1,5-litersmotor från Alfa Romeo. Denna Clan Cars-modell kallades Clover (som betyder ”klöver”), vilket enligt den brittiska biltidningen Practical Classics (maj 2011) berodde på Alfa-motorn (Alfa Romeo har använt namnet Quadrifoglio (italienska för ”fyrklöver”) på sina starkaste motorer). Möjligen kan modellnamnet Clover också ha att göra med att treklövern (shamrock) är en mycket välkänd symbol för Irland.
Inte heller på den gröna ön kunde man tjäna tillräckligt mycket klöver på att konstruera Clan-bilar. År 1987 tvingades även Clan Cars kasta in handduken. Företaget hade då sålt ungefär 120 exemplar av modellen Clan men endast ett trettiotal Clover.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.