måndag 16 september
Den blomstertid nu kommer!
Illustration: Maria Wall

Den blomstertid nu kommer!

19 juni, 2019

Krönika. Det är midsommar till helgen och återigen ska det dukas upp sommarbuffé med lax, sillburkar, snaps och jordgubbstårta.

Äta ute eller äta inne? Midsommar brukar alltid vara nyckfull när det gäller vädret i våra trakter. Men den blomstertid som nu kommer ska firas vare sig du har linnekostym och pikétröja eller täckbyxor och Helly Hansen. Hela innerstan är tömd, ut till stugorna och havsbandet!

Franska små grodor
Är midsommarafton det svenskaste vi har? Det är som så många andra helger en blandning av inhemska hedniska riter och influenser vi har lagt till. Midsommarstången är en fruktbarhetssymbol från det svenska bondesamhället. De lekar och upptåg som sker kring den är ett hopplock från när och fjärran. Vi tycker att ”Små grodorna” är det mest svenska man kan sjunga, men i själva verket är melodin en marsch som härrör från den franska revolutionen. Ska det dansas Samborombon har Evert Taube snott låten från Argentina. Calle Schewens vals hade aldrig spelats utan dragspel från Hohners dragspelsfabrik i norra Tyskland. Musikanterna från Skaraborg som kan spela fio-lio-lio-lej, basfiol och flöjt? Ja de fick stå där med sina näverlurar om de inte haft fioler från Italien eller flöjter från fåraherdarna i främre Orienten. Det är kanske blandkulturen som är svensk? Jag tror nog det.

Med naturen som inspiration
Min far har nu somnat in vid en ålder av 93 år. Han har haft sin stund på jorden och ska i morgon begravas i Rosornas kapell i Hörnefors. När det gäller psalmsången har vi tittat åt sommarpsalmerna. ”I denna ljuva sommartid” och ”Den blomstertid nu kommer”. Den senare skrevs av teologen Israel Kolmodin år 1695 om jag inte minns fel. Ursprungligen hette den Sommarwisa och han lär ha fått inspiration till att skriva den vid en källa på Gotland vid platsen Hånger. Jag har själv aldrig varit där men vackert måste det vara där för texten håller ju än. Både för begravning och examen.
Nu tror jag i och för sig att pappa skulle uppskatta om vi hade musik från Frank Sinatra eller Ella Fitzgerald men vi har valt en avslutningssång där Monica Zetterlund sjunger sin inspelning av ”Underbart är kort” av Povel Ramel. Nog kan väl den passa bra?

Meningen med livet
Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Inför min fars begravning är det lätt att man hamnar i existentiella tankar om meningen med livet, dess uppkomst och slocknande. Att kristendomen fick sånt genomslag i det hedniska Sverige tror många har att göra med att med det utlovades evigt liv. Ja kanske det. Men det är nog ingenting som bara är typiskt bara för kristendomen. Det finns väl inom de flesta religioner?
På kvarterspuben Lottas brukar jag ibland ägna några timmar åt samtal av filosofisk natur med likasinnade. I sällskapet finns en herre vid namn Kolmodin. Han hävdar dock att han inte är släkt med teologen och han förespråkar heller inte kristendomen utan ägnar sig mer åt tibetanska kulturer och folken i Nepal. Han är alltid fridsam i sitt tankesätt och är nog sällskapets Dalai Lama. Jag vet inte om det firas midsommar i Katmandu men de firar säkert när vårbäckarna fylls i dalarna och Himalaya blommar.
Årstidernas charm
Vi står ut med vintern för vi vet att därefter kommer våren och sommaren. Nu när den blomstertid äntligen kommer med lust och fägring stor, så tar jag till mig den. Blåsippan uti backarna står och ha redan sagt att nu är det vår. Så spring barfota ut på ängarna och leta sju sorters blommor att lägga under kudden. Ta en bit jordgubbstårta till och hoppa små grodorna under midsommarstången. Och nu när ni vet att små grodorna kommer från den franska revolutionen kan ni dansa med basker i stället för blomkrans i håret? Allt är tillåtet. Glad midsommar!

Ja du Nicklas. Vi har skrivit för lite om bönder i våra krönikor så det är nog dags för det. När var du senast inne i en lagård? Har du mjölkat en ko eller deltagit i slåttrarna?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.