lördag 20 juli
Den blomstertid nu kommer!
Illustration: Maria Wall

Den blomstertid nu kommer!

19 juni, 2019

Krönika. Det är midsommar till helgen och återigen ska det dukas upp sommarbuffé med lax, sillburkar, snaps och jordgubbstårta.

Äta ute eller äta inne? Midsommar brukar alltid vara nyckfull när det gäller vädret i våra trakter. Men den blomstertid som nu kommer ska firas vare sig du har linnekostym och pikétröja eller täckbyxor och Helly Hansen. Hela innerstan är tömd, ut till stugorna och havsbandet!

Franska små grodor
Är midsommarafton det svenskaste vi har? Det är som så många andra helger en blandning av inhemska hedniska riter och influenser vi har lagt till. Midsommarstången är en fruktbarhetssymbol från det svenska bondesamhället. De lekar och upptåg som sker kring den är ett hopplock från när och fjärran. Vi tycker att ”Små grodorna” är det mest svenska man kan sjunga, men i själva verket är melodin en marsch som härrör från den franska revolutionen. Ska det dansas Samborombon har Evert Taube snott låten från Argentina. Calle Schewens vals hade aldrig spelats utan dragspel från Hohners dragspelsfabrik i norra Tyskland. Musikanterna från Skaraborg som kan spela fio-lio-lio-lej, basfiol och flöjt? Ja de fick stå där med sina näverlurar om de inte haft fioler från Italien eller flöjter från fåraherdarna i främre Orienten. Det är kanske blandkulturen som är svensk? Jag tror nog det.

Med naturen som inspiration
Min far har nu somnat in vid en ålder av 93 år. Han har haft sin stund på jorden och ska i morgon begravas i Rosornas kapell i Hörnefors. När det gäller psalmsången har vi tittat åt sommarpsalmerna. ”I denna ljuva sommartid” och ”Den blomstertid nu kommer”. Den senare skrevs av teologen Israel Kolmodin år 1695 om jag inte minns fel. Ursprungligen hette den Sommarwisa och han lär ha fått inspiration till att skriva den vid en källa på Gotland vid platsen Hånger. Jag har själv aldrig varit där men vackert måste det vara där för texten håller ju än. Både för begravning och examen.
Nu tror jag i och för sig att pappa skulle uppskatta om vi hade musik från Frank Sinatra eller Ella Fitzgerald men vi har valt en avslutningssång där Monica Zetterlund sjunger sin inspelning av ”Underbart är kort” av Povel Ramel. Nog kan väl den passa bra?

Meningen med livet
Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Inför min fars begravning är det lätt att man hamnar i existentiella tankar om meningen med livet, dess uppkomst och slocknande. Att kristendomen fick sånt genomslag i det hedniska Sverige tror många har att göra med att med det utlovades evigt liv. Ja kanske det. Men det är nog ingenting som bara är typiskt bara för kristendomen. Det finns väl inom de flesta religioner?
På kvarterspuben Lottas brukar jag ibland ägna några timmar åt samtal av filosofisk natur med likasinnade. I sällskapet finns en herre vid namn Kolmodin. Han hävdar dock att han inte är släkt med teologen och han förespråkar heller inte kristendomen utan ägnar sig mer åt tibetanska kulturer och folken i Nepal. Han är alltid fridsam i sitt tankesätt och är nog sällskapets Dalai Lama. Jag vet inte om det firas midsommar i Katmandu men de firar säkert när vårbäckarna fylls i dalarna och Himalaya blommar.
Årstidernas charm
Vi står ut med vintern för vi vet att därefter kommer våren och sommaren. Nu när den blomstertid äntligen kommer med lust och fägring stor, så tar jag till mig den. Blåsippan uti backarna står och ha redan sagt att nu är det vår. Så spring barfota ut på ängarna och leta sju sorters blommor att lägga under kudden. Ta en bit jordgubbstårta till och hoppa små grodorna under midsommarstången. Och nu när ni vet att små grodorna kommer från den franska revolutionen kan ni dansa med basker i stället för blomkrans i håret? Allt är tillåtet. Glad midsommar!

Ja du Nicklas. Vi har skrivit för lite om bönder i våra krönikor så det är nog dags för det. När var du senast inne i en lagård? Har du mjölkat en ko eller deltagit i slåttrarna?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.