onsdag 16 oktober
Big Papa: Nu är sommaren här!
Foto: Mikael ”Big Papa” Bergström / Janne Lindström

Big Papa: Nu är sommaren här!

19 juni, 2019

Artikel. Ett tecken på att sommaren verkligen är här är att onsdagsträffarna på Gammlia är i gång – men också nationaldagsfirandet med Cityrundan.

Sommarpremiären blev under nationaldagsveckan. Umeå veteranbilssällskap (UVS) hade fullt upp tillsammans med flera av Umeås andra motorföreningar då UVS står som arrangör för båda evenemangen.
Onsdagsträffarna har ju nu pågått här på Gammlias område länge och går nu in på sextonde året. Det var 15 fordon första sommaren och nu är det många fler, ibland närmare 500 stycken, som vill visa upp sina alster varför alla nästan inte ryms längre.
Onsdagsträffarna är nog ett av de mest lyckade arrangemangen Umeå, och i Norrland vågar jag nog påstå, och som dessutom inte kostar kommunen något. Vi motorentusiaster bjuder på detta. Gammlia är ju ett välbesökt område i Umeå hela sommaren. Men då fordonen rullar in går också man/kvinna ur huse med fikakorgar för att se vår motorhistoria. Nu under sommarens första träff hade cirka 250 fordon samlats vilket inte förvånar mig. Alla har ju längtat.

Cityrundan är ju också något som är ett återkommande och säkert tecken på att sommaren är här. Dessutom går veteranrallyt alltid den 6 juni, på vår nationaldag. Vi firar inte bara Sverige utan även motorhistoriska dagen samtidigt. Cityrundan är något som motorföreningarna samt andra föreningar tillsammans arrangerar genom ett rally där deltagarna med sina fordon – ja, allt som rullar och börjar bli till åren – deltar. Man åker runt till olika kontroller där man får svara på frågor, lösa ett problem eller helt enkelt bara leka.

Under rallyt får man se allt möjligt historiskt. Men det är inte varje dag man får se en sådan här fin gammal ”bubbla”. Denna är från 1959 och ägs av Peter Elfving och Erika Cherdin. I baksätet sitter sytser Aurura Cherdin som också fungerar som en bra tillgång vid frågesporter och lekar.

Över 50 bilar passerade Garaget. Bland annat Åke Normans Ford Coupé från 1931 som är något modifierad, och min stora lilla favorit Bengt Edlunds Austin Mini från 1974.

En av alla som lekte ute på Garaget hos Nalta Eljest Motorclub var Ingemar Johansson. Ingemar som är en välkänd profil i Umeå åkte så klart med sin Citroën Dyane från 1968 denna dag. Ingemar gick ”all in” på kontrollen som bestod av minigolf i klass med de stora mästerskapen och samlade välbehövliga poäng innan han drog vidare till nästa förening och kontroll.

En av arrangörerna från Umeå Veteranbilssällskap är Erik Danielsson. ”Vi är mycket nöjda med såväl intresset av premiären av Gammlia som blev över förväntan och deltagandet i Cityrundan. Vi kunde inte heller fått bättre väder att fira nationaldagen på.”

MIKAEL "BIG PAPA" BERGSTRÖM

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.