lördag 20 juli
Big Papa: Nu är sommaren här!
Foto: Mikael ”Big Papa” Bergström / Janne Lindström

Big Papa: Nu är sommaren här!

19 juni, 2019

Artikel. Ett tecken på att sommaren verkligen är här är att onsdagsträffarna på Gammlia är i gång – men också nationaldagsfirandet med Cityrundan.

Sommarpremiären blev under nationaldagsveckan. Umeå veteranbilssällskap (UVS) hade fullt upp tillsammans med flera av Umeås andra motorföreningar då UVS står som arrangör för båda evenemangen.
Onsdagsträffarna har ju nu pågått här på Gammlias område länge och går nu in på sextonde året. Det var 15 fordon första sommaren och nu är det många fler, ibland närmare 500 stycken, som vill visa upp sina alster varför alla nästan inte ryms längre.
Onsdagsträffarna är nog ett av de mest lyckade arrangemangen Umeå, och i Norrland vågar jag nog påstå, och som dessutom inte kostar kommunen något. Vi motorentusiaster bjuder på detta. Gammlia är ju ett välbesökt område i Umeå hela sommaren. Men då fordonen rullar in går också man/kvinna ur huse med fikakorgar för att se vår motorhistoria. Nu under sommarens första träff hade cirka 250 fordon samlats vilket inte förvånar mig. Alla har ju längtat.

Cityrundan är ju också något som är ett återkommande och säkert tecken på att sommaren är här. Dessutom går veteranrallyt alltid den 6 juni, på vår nationaldag. Vi firar inte bara Sverige utan även motorhistoriska dagen samtidigt. Cityrundan är något som motorföreningarna samt andra föreningar tillsammans arrangerar genom ett rally där deltagarna med sina fordon – ja, allt som rullar och börjar bli till åren – deltar. Man åker runt till olika kontroller där man får svara på frågor, lösa ett problem eller helt enkelt bara leka.

Under rallyt får man se allt möjligt historiskt. Men det är inte varje dag man får se en sådan här fin gammal ”bubbla”. Denna är från 1959 och ägs av Peter Elfving och Erika Cherdin. I baksätet sitter sytser Aurura Cherdin som också fungerar som en bra tillgång vid frågesporter och lekar.

Över 50 bilar passerade Garaget. Bland annat Åke Normans Ford Coupé från 1931 som är något modifierad, och min stora lilla favorit Bengt Edlunds Austin Mini från 1974.

En av alla som lekte ute på Garaget hos Nalta Eljest Motorclub var Ingemar Johansson. Ingemar som är en välkänd profil i Umeå åkte så klart med sin Citroën Dyane från 1968 denna dag. Ingemar gick ”all in” på kontrollen som bestod av minigolf i klass med de stora mästerskapen och samlade välbehövliga poäng innan han drog vidare till nästa förening och kontroll.

En av arrangörerna från Umeå Veteranbilssällskap är Erik Danielsson. ”Vi är mycket nöjda med såväl intresset av premiären av Gammlia som blev över förväntan och deltagandet i Cityrundan. Vi kunde inte heller fått bättre väder att fira nationaldagen på.”

MIKAEL "BIG PAPA" BERGSTRÖM

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.