lördag 24 augusti
Bilar från A till Ö: Citroën – klyftig kille med driv

Bilar från A till Ö: Citroën – klyftig kille med driv

5 juni, 2019

Artikel. Som ättling till fruktförsäljare och diamanthandlare var Andre Citroën både klyftig och briljant. Han klarade elituniversitetet utan att kuggas och startade ett bilmärke vars kylarprydande kuggar är kända över hela världen.

Jacob Mozes Limoenman, som föddes 1760, var en kringresande fruktförsäljare i Nederländerna. Det nederländska ordet limoen betyder ”lime” och man skulle därför kunna tro att det var på grund av yrket som han tog sig namnet Limoenman. Men släktnamnet – eller åtminstone en variant av det – verkar ha uppstått flera generationer tidigare i Öst- eller Centraleuropa. Släkten var judisk och dess medlemmar tvingades på grund av förföljelser ofta flytta från sina hem. Det är visserligen inte omöjligt att släktnamnet kan ha uppkommit just för att beteckna frukthandlare – namnet skulle till exempel kunna ha ett samband med det ryska ordet limon (”citron”). Men det kan också vara så att namnet ännu tidigare hade genomgått en anpassning till nya hemländers språk och att det tidigare hade haft att göra med exempelvis det tyska ordet Zitrone, som betyder ”citron”.

Prickades i skolan
Hur som helst, namnet kom i Nederländerna att genomgå ytterligare en förändring så att det blev Citroen (som betyder ”citron”). Och ungefär tvåhundra år efter Jacob Mozes Limoenman levde hans ättling Levie Citroen. Denne flyttade år 1875 från Amsterdam till Paris tillsammans med sin hustru Marsza Kleinmann. När familjen funnits tre år i Frankrike föddes sonen André. Hans efternamn skrevs då ännu utan trema-tecknet, det vill säga de två prickarna ovanför E:et. Det sägs att tremat tillades för att personalen på den unge Andrés skola blev förvirrad av hans efternamn och försökte bringa ordning i uttalet. På nederländska uttalas nämligen ordet (och namnet) citroen nästan likadant som det svenska ordet ”citron”. Men på franska resulterar O följt av E snarare i ett slags Ö-ljud – såvida man inte medelst trema talar om att de båda vokalerna ska uttalas Å + E.
Levie Citroen var diamanthandlare och familjen tillhörde övre medelklass. André lyckades bli antagen till elituniversitetet Grande École Polytechnique där han skaffade sig de kunskaper och knöt de kontakter som gjorde att han kunde lyckas i sin karriär som anställd och som företagare. Efter examen vid sekelskiftet började han arbeta på ett verkstadsföretag som tillverkade verktyg och maskiner.
Andrés mor, Marsza Kleinmann, härstammade från Polen. Under en vistelse hos moderns släktingar gjorde André ett studiebesök på en fabrik som tillverkade kugghjul. Där fick han se kugghjul med ett speciellt V-format mönster, så kallad pilkugg eller dubbel snedkugg.
På ett kugghjul med sneda kuggar utsätts varje enskild kugge för mindre påfrestning än på ett kugghjul med raka kuggar eftersom belastningen fördelas på flera kuggar samtidigt. Kugghjul med enkel snedkugg har dock en annan nackdel: att kugghjulen utsätts för oönskade krafter i ”sidled”, alltså längs kugghjulens axlar. Med dubbel snedkugg elimineras emellertid denna effekt. André Citroën tyckte att dessa drev var så genialiskt utformade att han omedelbart ordnade så att han fick ensamrätt på att tillverka och marknadsföra dem i Frankrike. Senare skulle snedkuggar – dubbla, alltså – komma att bli logotypen för det bilmärke som Citroën så småningom skulle starta. Men dit var det vid sekelskiftet ännu några årtionden kvar. Först skulle han komma att ha andra arbeten. Hans första arbetslivserfarenhet inom automobilbyggande var hos den franska biltillverkaren Mors.

Från Mors till mörsare
Som officer i första världskriget märkte Citroën att det ständigt rådde brist på de granater som skulle avfyras med den franska arméns granatkastare. Han lade därför inför sina överordnade fram en plan som skulle innebära att granattillverkningen kunde skjuta i höjden. Planen godkändes och Citroën startade en granatfabrik som efter en explosionsartad utveckling producerade ofattbara 50 000 granathylsor per dag.
Efter kriget gjorde Citroën som många andra tillverkare av krigsmateriel som hade fabriker men som saknade en marknad för det som dittills tillverkats: han ställde om produktionen till bilar. Han var god vän med Henry Ford och i likhet med denne föredrog Citroën enkla och billiga bilar som många hade råd med framför lyxvagnar som bara vissa kunde köpa. Detta hindrar dock inte att märket Citroën också har blivit känt för tekniskt avancerade lösningar, till exempel framhjulsdrift redan på 30-talet och senare den gashydrauliska fjädring som blivit nästan lika känd som de båda pilkuggarna i fronten.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer