måndag 16 september
Världens byggnader: Volkswagenwerk Wolfsburg

Världens byggnader: Volkswagenwerk Wolfsburg

22 maj, 2019

Artikel. Volkswagenwerk Wolfsburg är väldigt mycket fabrik – världens största faktiskt – men också mer än bara en fabrik.

Staden Wolfsburg i Niedersachsen i Tyskland har lika många invånare som Umeå, runt 120 000. Mycket av wolfsburgsbornas liv präglas av biltillverkaren Volkswagen och Volkswagenwerk, fabriken som inte bara är Volkswagens största utan världens största.
I Volkswagenwerk som invigdes 1938 har många klassiska bilmodeller satts samman under åren, inte minst Bubblan. Idag tillverkas bland annat Golf och Tiguan här. Men Volkswagenwerk rymmer mer än biltillverkning. Här finns Autostadt där man kan uppleva koncernens bilar och även hämta sin beställda bil, här finns bilmuseer och restauranger, och det är här som Volkswagengruppen har sitt huvudkontor.
Ungefär 2000 bilar färdigställs dagligen i anläggningen, och av dem hämtas 500 direkt i Autostadt av de nya bilköparna. Volkswagenwerk är nämligen öppet både för de som hämtar bilar och andra intresserade. Varje år välkomnas 200 000 besökare. Guidade rundturer genom de olika produktionsområdena sker till fots eller i speciella ”Golf-tåg”. Nygifta kan få en speciell bröllopsvisning och man kan äta en romantisk middag i billyktors sken.
I Wolfsburg finns också Volkswagen Arena, fotbollsklubben VfL Wolfsburgs hemmaarena som rymmer 30 000 åskådare.

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.