måndag 16 september
Spel: Snakeybus

Spel: Snakeybus

22 maj, 2019

Artikel. Kör en buss som blir längre och längre i Snakeybus – ett av de knäppare racingspelen på marknaden.

Vissa idéer är bara galna men ändå så rätt. I Snakeybus har man tagit gamla Snake-
eller ”Masken”-spel, bytt ut masken mot en buss, och placerat allt i en modern 3D-miljö. Snakeybus är alltså långt ifrån någon bussimulator utan har mer gemensamt med Crazy Taxi, men är ännu tokigare. Man kör en buss som aldrig stannar, och genom att passera hållplatser och destinationer plockas passagerare upp och hoppar av och bussen blir längre.
När man börjar ha koll på spelet inser man att vill man ha höga poäng gäller det att planera sin körning; efter några minuters körning är världen nämligen fylld med slingrande busskropp. Till skillnad från Snake är det dock okej att krocka med sig själv, så länge man inte stannar. Man kan också hoppa med bussen när så önskas.
Spelet är utvecklat av ett litet team men fungerar överlag bra rent tekniskt. Grafiken är över förväntan – särskilt stadsmiljöerna ser bra ut – och allt flyter på bra. Några ljudeffekter var dock svåra att höra, och stöd för handkontroller saknas än så länge. Spelet innehåller sex banor, allt från Paris gator till insidan av ett modernt museum, samt några olika bussar. Helt okej innehåll med tanke på priset.
Snakeybus är inte ett spel som man håller på med längre stunder, men som en stunds underhållning när andan faller på är det utmärkt.

PETER ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.