måndag 16 september
Inspireras av naturen
Foto: Anna Öberg

Inspireras av naturen

22 maj, 2019

Artikel. Skönhet ligger ofta i det oväntade eller det ovanliga. Detta har umekonstnären Sanna Nilsson tagit fasta på. Hennes konst tar sig uttryck i det naturnära och detaljerna som vi andra ofta missar i vår närmiljö. Hennes smycken gör nu succé och har under de senaste åren förekommit i både press och utställningar runt om i Sverige.

Berätta om namnet Ovrebruket, hur kommer det sig att du valt det namnet?
– Jag bor på en plats strax utanför Hörnefors som heter Övre Bruket. Mitt företagsnamn är Ovrebruket. Så det är inte exakt samma. Jag gillar idén med ett företagsnamn som inte är knutet till en person. Det ger en frihet och det är svårare att ha förutfattade meningar om vad det är för ett företag.
Vad betyder ditt hem och din omgivning för dig?
– Den betyder väldigt mycket. Jag startade företaget 2015, ett år efter att jag flyttat hit. Det är en väldigt rogivande och kravlös plats som funkar väldigt bra för att kreativiteten ska flöda fritt. I Hörnefors är det nära till skogen, sjöar, åar och även till havet, platser där jag hittar min inspiration. När man bor så här lite mer ute på landsbygden är årstiderna väldigt tydliga också jämfört med om man bor i stan. Jag gillar årstidernas skiftningar och återkommande händelser. Nu sjunger fåglarna som besatta i gryningen, snart lugnar de sig och då slår liljekonvaljerna ut nere vid ån. Det finns alltid nåt fint att vänta på i naturen.
Du skapar mycket av dina alster hemma och har din egen verkstad där, speglas detta i din konst?
– Jag hittar inspirationen i mitt arbete i min närliggande omgivning och beroende på årstid. Det har skett en hel del skogsavverkning runt om där vi bor. Det är hemskt att se en djup, uråldrig skog lösas upp. Så smyckena jag gör är någon slags motståndskraft och ett försök till att föreviga skogen. Eller i alla fall minnet av den.
Dina smycken och din konst har tydliga inslag av naturen som finns runt omkring dig – hur kommer detta sig?
– Naturen är ju grunden till allt. Alla arter har rätt att få fortsätta existera. Genom att göra detaljerade smycken från naturen vill jag att åskådaren ska stanna upp, reflektera och bli påmind om naturens storslagenhet. Mina smycken kräver att man tar sig tid och tittar på dem i lugn och ro. Det är också en slags motståndskraft till den stressiga tid vi lever i, där storslagna budskap ofta skriver oss på näsan. Jag gillar idén med att små detaljer kan förmedla så mycket. Det är en intressant kontrast. Allt syns inte vid första ögonkastet. Lite som skogen själv. Först syns bara en enhetlig samling träd, men kollar man närmare syns barren, barken och sedan insekterna, de andra växterna och så vidare. Min sambo är biolog, han har lärt mig det där tänket med att zooma in och se miljoner nya miniatyrvärldar på trädstammarna, bland ängsväxterna, hos fåglarna och så vidare. Det finns så många parallella system som konstant pågår just bredvid oss.

ANNA ÖBERG

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven S

Artikel. Vad är sedvanerätt?
Det finns en mängd oskrivna regler i samhället som de flesta av oss följer trots att de egentligen inte är lagreglerade. Till exempel tar vi av oss skorna när vi besöker någons hem, vi tränger oss inte före i kön och i rulltrapporna i Stockholm står vi till höger och går förbi till vänster.
Sedvana är en särskild typ av oskrivna regler som normalt följs i olika branscher, affärsområden eller avtalsförhållanden. Begreppet sedvana åsyftar ett handlingssätt som beskriver hur något normalt ska utföras baserat på en längre tradition av ett särskilt sätt att handla i en viss situation.
Inom juridiken används begreppet sedvanerätt för den rätt som inte är reglerad i lagtext utan uppstår genom etablerade handlingssätt. Sedvanerätten används vid tolkning eller utfyllnad av ett avtal. Till exempel kan två parter i ett avtal ha olika uppfattning om hur avtalet ska tillämpas i en viss situation. Sedvanan i branschen kan då tillmätas betydelse. Det finns sedvanor som har utvecklats under lång tid och som har betydelse vid rättsliga bedömningar, ofta är det seder eller traditioner som tillämpats i många år.
Vid köp kan sedvana ha betydelse och påverka ett avtals innehåll. Som exempel kan det inom en viss bransch vara sedvana att inte ange exakt vikt på varan. Det kan vara kutym att inom branschen leverera 45-55 kg produkt, när beställaren anger 50 kg. Vill beställaren däremot att leveransen ska avse exakt 50 kg, och alltså avvika från sedvänjan, bör detta tydligt anges vid avtalets ingång.
Trots att det finns ett väl etablerat handlingssätt inom ett särskilt område betyder det inte att sedvanan alltid kan tillämpas. Handelsbruket i fråga måste för att anses vara bindande för parterna, ha vunnit stadga och geografisk spridning. Dessutom kan det finnas olika handlingssätt och sedvana inom olika branscher, något som är sedvana inom en bransch, är kanske inte det i en annan.
Avslutningsvis, om du vill stödja dig på sedvana måste du bevisa att sådan sedvana existerar.