torsdag 23 maj
Vårtecken på bostadsmarknaden

Vårtecken på bostadsmarknaden

15 maj, 2019

Artikel. Nya siffror från Mäklarstatistik visar att intresset för bostäder nu ökar.

På riksnivå har bostadsrättspriserna gått upp en procent sett till både tre och tolv månader medan villapriserna har stigit med tre procent sett till tre månader och en procent de senaste tolv månaderna. Detta enligt siffror från Mäklarstatistik. Den senaste månaden har priserna på bostadsrätter varit stillastående medan villapriserna stigit med en procent.
– Det är högsäsong för villamarknaden nu under våren och vår bild är att det är lite mer högtryck för husen än lägenheterna. Framför allt på tre månaders sikt kan man se prisökningar för villor i stora delar av landet, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Mäklare rapporterar att fler intresserade kommer på visning och att försäljningarna går snabbare.
– När vi tittar tillbaka på årets första kvartal såg vi att det har kantats av små prisförändringar och ett stort utbud. Nu ser det ut som att marknaden har hämtat sig, priserna går upp och vi ser fler intresserade på våra visningar, fler är med i budgivningarna och affärerna går återigen snabbare, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.
Den största prisökningen finner man i Jämtlands län där bostadsrättspriserna stigit med tolv procent det senaste året. Kalmar län utmärker sig med en nedgång för bostadsrättspriser på sju procent medan villapriserna där stigit mest i landet och ökat med fem procent.
– Vi ser en spretig marknad där priserna nu tydligare avspeglar bostädernas attraktionskraft. Prisutvecklingen varierar mycket från område till område och bostad till bostad, där låga avgifter och bra lägen är hett eftertraktat. En påtaglig trend i storstäderna är att fler bostäder nu förmedlas redan innan ordinarie visning, avslutar Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

JONNY BERGGREN

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.