torsdag 23 maj
Världens byggnader: Danyang-Kunshan Grand Bridge

Världens byggnader: Danyang-Kunshan Grand Bridge

15 maj, 2019

Artikel. Lika lång som sträckan mellan Robertsfors och Örnsköldsvik är Danyang-Kunshan Grand Bridge i Kina – världens längsta bro.

Från Shanghai i östra Kina och 16 mil västerut längsmed Yangtzefloden till staden Nanjing går Danyang-Kunshan Grand Bridge. Denna bro, världens längsta, stod efter fyra års arbete klar 2010 och öppnades 2011. Trafiken utgörs av höghastighetståg.
I snitt är bron 30 meter över marken. Och det är just mark och inte vatten den största delen av bron löper över. Den längsta sträckan över vatten är nio kilometer över Yangchengsjön.
Tittar man på topp tio-listan över världens längsta broar dominerar Kina – sex av tio broar är kinesiska.

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.