torsdag 23 maj
Bildesigntrender

Bildesigntrender

15 maj, 2019

Artikel. Bil & Bostad fortsätter spana in trender inom bilar och design – allt från biltyper till mer specifika detaljer. Denna vecka tar vi en titt på bakljus och det ständigt växande suv-segmentet.

Sammanhålla bakljus
Något vi ser på många bilar just nu är bakljus som spänner över hela aktern (eller som ser ut att göra det), som en sammanhållen ljusramp. Baklysen med denna form är förvisso inte något nytt – det har förekommit tidigare hos till exempel Porsche och Saab – men nu dyker detta designgrepp upp på allt fler bilar. Ofta är resultatet riktigt lyckat.

Suvar och crossovers
Suvar är nog den största trenden – alla kategorier – i bilvärlden. I stort sett alla biltillverkare har idag suvar i sortimentet, och fler dyker upp hela tiden. Skillnaden mot för några år sen är att suvar nu inte längre behöver vara stora, utan finns i alla storlekar och prisklasser. Men vad är egentligen en suv? Wikipedia sammanfattar suv som en bil som ”kombinerar framkomligheten hos ett terrängfordon med komforten i en personbil”. En suv, eller stadsjeep som biltypen ibland kallas på svenska, är alltså en bil som är lite högre än en sedvanlig personbil, gärna med goda terrängegenskaper. Suv står för övrigt för ”sport utility vehicle”. Ibland används begreppet crossover, just för att markera att det är en bil med drag av flera biltyper.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.