lördag 20 juli
Bildesigntrender

Bildesigntrender

15 maj, 2019

Artikel. Bil & Bostad fortsätter spana in trender inom bilar och design – allt från biltyper till mer specifika detaljer. Denna vecka tar vi en titt på bakljus och det ständigt växande suv-segmentet.

Sammanhålla bakljus
Något vi ser på många bilar just nu är bakljus som spänner över hela aktern (eller som ser ut att göra det), som en sammanhållen ljusramp. Baklysen med denna form är förvisso inte något nytt – det har förekommit tidigare hos till exempel Porsche och Saab – men nu dyker detta designgrepp upp på allt fler bilar. Ofta är resultatet riktigt lyckat.

Suvar och crossovers
Suvar är nog den största trenden – alla kategorier – i bilvärlden. I stort sett alla biltillverkare har idag suvar i sortimentet, och fler dyker upp hela tiden. Skillnaden mot för några år sen är att suvar nu inte längre behöver vara stora, utan finns i alla storlekar och prisklasser. Men vad är egentligen en suv? Wikipedia sammanfattar suv som en bil som ”kombinerar framkomligheten hos ett terrängfordon med komforten i en personbil”. En suv, eller stadsjeep som biltypen ibland kallas på svenska, är alltså en bil som är lite högre än en sedvanlig personbil, gärna med goda terrängegenskaper. Suv står för övrigt för ”sport utility vehicle”. Ibland används begreppet crossover, just för att markera att det är en bil med drag av flera biltyper.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.