torsdag 23 maj
Bilar från A till Ö: Chinkara – en schnell-gasell

Bilar från A till Ö: Chinkara – en schnell-gasell

8 maj, 2019

Artikel. Guido Bothe är ingenjören som tyckte att Tyskland var för tråkigt. Han lämnade hemlandet, slog sig ned i Indien och började bygga leksaksbilar och -båtar för vuxna.

Den tyske ingenjören och industridesignern Guido Bothe reste runt och utövade olika extremsporter. År 1993 tillbringade han fyra månader i Indien. Efter att ha kommit tillbaka till Berlin, som han då fann kallt och grått, bestämde han sig för att flytta till Indien för gott. Han började tillverka vattensportutrustning i den indiska delstaten Maharashtra. Under en seglats träffade han Shama, som han fyra dagar senare friade till. Hon sade uppenbarligen ja, ty numera heter hon Shama Bothe. I den lilla staden Alibag, några mil söder om Mumbai, startade makarna Bothe företaget Chinkara Motors.

Strandleksaker och klippklättrare
Förutom flygfarkoster och båtar byggde Bothe-bolaget också flera olika fordonsmodeller, bland annat den Jeep-liknande bilen Jeepster, beach buggyn (eller om man så vill sandloppan) Beachster, den vinddrivna vagnen Sailster (ett fordon med hjul som rullar på land med hjälp av ett segel) och terrängfordonet Rockster (vars namn torde vara en lek med det engelska ordet rock (på svenska ”klippblock” eller ”sten”) och således antagligen avses antyda att fordonet tar sig fram över såväl stock som sten). Chinkara Motors utvecklade också det maskingevärsbestyckade pansarfordonet Hammer, som var avsett att användas av bland annat gränsvakter, specialstyrkor och av myndigheter som jagar tjuvskyttar. Fordonet fick sitt namn (ett engelskt ord som betyder ”hammare”) för att det enligt uppgift snabbt och effektivt träffar sitt mål. Efter denna uppräkning av Chinkara-produkter invänder naturligtvis vän av ordning att Hammer inte följer samma modellnamnsmönster som de andra. Å andra sidan får man förstå att företaget gjorde ett undantag när man skulle namnge denna machomobil. Av någon anledning låter ju Hamster inte lika skräckinjagande ...
Men märket Chinkara är nog mest känt för den Lotus Seven-inspirerade sportbilen Chinkara 1.8 S Roadster, som man började bygga 2003 men som nu inte längre tillverkas. Modellbeteckningens ”1.8” betydde att bilen hade en 1,8-litersmotor. När det gäller S:et skulle man kunna tro att det stod för ”Sport”, men enligt tidskriften India Today var S:et förkortning av ”schnell”, vilket på Guido Bothes modersmål betyder ”snabb”. Och ordet ”roadster” är inte tillagt bara för att demonstrera släktskapet med systermodellerna med -ster-suffixen. Det engelska ordet roadster betecknar nämligen en tvåsitsig, öppen sportbil, vilket ju verkligen var vad Chinkara 1.8 S Roadster var.

Gas(ell)en i botten
Tack vare den låga vikten (bilen hade kaross av glasfiberarmerad plast) blev bilen riktigt pigg, trots en måttlig motorstyrka. Till upplevelsen av fart och fläkt bidrog säkert också att den som färdades i den låga, öppna, lilla bilen satt med baken blott någon decimeter ovanför vägbanan.
Företaget (och bilmärket) är uppkallade efter djuret chinkara (benämningen chikara förekommer också), en sorts gasell som finns endast i Indien, Pakistan, Iran och Afghanistan. På hindi heter djuret cikara och denna benämning kommer från ordet chikkara, som är sanskrit. Ordet på sanskrit är för övrigt släkt med kannada-språkets cigara eller cigare som betyder ”svart antilop”. (Kannada är ett språk som talas av kannada-folket i framför allt den sydindiska delstaten Karnataka.) Kannada-språkets ord för ”svart antilop” har dock ingenting med det svenska ordet ”cigarr” att göra. Ordet ”cigarr” kom nämligen till europeiska språk via spanskan från det språk som talades av maya-folket i Mellanamerika (det var de amerikanska urfolken som lärde de spanska kolonisatörerna att röka tobak).
Att det är djuret chinkara som företaget är uppkallat efter, därom råder det inget tvivel. Djuret ingår till och med i företagets logotyp – en smäcker, stiliserad gasell inuti en oval. Men varför just detta djur? Jag har förgäves försökt få tag på företrädare för företaget för att få veta hur makarna Bothe tänkte när de kom på namnet. Företaget förefaller ha upphört att existera, men enligt India Today, som 2006 skrev om Chinkara Motors och då citerade Guido Bothe, valdes namnet för att den lilla gasellen är ”blank, elegant, livlig och mycket snabb”.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.