onsdag 16 oktober
Analog i det digitala samhället
Illustration: Maria Wall

Analog i det digitala samhället

8 maj, 2019

Krönika. Okej. Låt oss reda ut begreppen. Vi säger för enkelhetens skull att om digitalisering är det nya så är väl det analoga allt det gamla. Jag tillhör båda epokerna i utveckling så jag kanske är rätt person att utreda detta.

Som hantverkare har jag ersatt skrivmaskinen med datorn, den fasta telefonen med en smart mobiltelefon. Det var tjugo år sedan jag fotade med min Pentax och sen gick in i mörkrummet och framkallade bilder. Jag kan sakna just det hantverket men fotopapper och kemikalier var dyrt. Jag tar bättre foton idag med min Iphone. Det är billigt, nästan gratis och jag saknar inte mitt mörkrum.
Tjockteven har ersatts med platt-teven och till denna har kopplats en Chromecast så jag kan se Netflix och Youtube och annat via min smarta mobil. Jag är anpassningsbar!

Kugghjul och lödkolv
De flesta av oss i min generation har nog skruvat isär en klocka och sett hur kuggar och fjädrar griper in i varandra så visarna går. Vi har öppnat bakstycket på en radio och sett rör eller transistorer. Nog kan jag använda en lödkolv. Min generation har bytt fläktremmen i en bil, kollat oljan, monterat in ett nytt bilbatteri. Har du bytt växellådan i en Saab vet du att du först måste lyfta upp motorn med talja och block. Allt gick att göra på verkstan på macken om du fick låna verktyg. Vi kunde skruva och greja i alla maskiner. Reservdelar fanns alltid att få tag i till gräsklipparen eller utombordsmotorn. Det som gick sönder kunde man laga.
Undrar om inte mikrovågsugnen var den första obegripliga prylen. Mikrovågor? För att värma upp korv och makaroner? Inte visste vi hur den fungerade men vi tog till oss den.
Vissa gör det och förfasar sig över nästa strålande datasystem som ska komma: G5. Det är nödvändigt, säger de som vill digitalisera samhället ännu mer. Har vi inte fått nog? Visst är det fler flintskalliga män än någonsin? Beror det på strålningen och digitaliseringen? Jag såg på Konsum idag att stanniolrullarna var slut. Tillverkas hattar i hemlighet?

Den mekaniska pedagogiken
När jag var barn lärde vi oss att bygga en telefon av konservburkar och björntråd. Man gjorde ett hål i botten på burken, fäste björntråden med en tändsticka och gjorde likadant med den andra burken. När linan var spänd kunde man prata i burken eller lyssna på sin kompis. Tipset fick vi från Gröngölingsboken i Kalle Anka. Det var svängningar i den spända tråden som bar fram ljudet. Vi förstod att telefonen fungerade ungefär likadant.
På samma sätt lärde man sig hur en grammofon fungerar. I skivorna fanns graverade spår som nålen förde vidare till en förstärkare och högtalare så det kom fram musik. Vi hade en vevgrammofon där man spelade 78-varvare. Lösa stift som man skruvade dit. Ville man ha lägre ljud stoppade man in ett par långkalsonger i tratten. Eller morsans mamelucker.
En förskoleunge idag vet ingenting om den tiden. Första frågan när barnet följer med till ett kafé eller hem till någon man hälsar på är: ”Finns det wifi?” De är mästare på att sköta sin digitala plattskärm och tror att sådana alltid har funnits. Vi hade i bästa fall serietidningar.
Plockar man fram en kassettbandspelare så vet inte tolvåringen vad det är. Lyssna här! Han som läser sagorna om Bamse heter Olof Thunberg och är farfar till Klimat-Greta! Jaså, säger tolvåringen. Men vad är ett kassettband? Är det nån slags pod?

Glöm inte människan!
Jag har tagit till mig det mesta av den nya digitala tekniken. Det här är tekniska hjälpmedel som är oöverträffade som kunskapsbank med snabba kommunikativa funktioner. Alla algoritmer och annat som matats in i datorerna gör att jag själv kan se mig som vårdtagare på digitala adressen 1177.se. Jag finns med Pensionsregistret och i Skatteverkets rullor. Stora delar av mitt liv finns i den digitala världen trots att jag inte har bett om det. Mitt personnummer gör mig offentlig och vem som helst kan söka upp mig och få reda på det mesta om hur jag har det och var jag bor. Det är enkelt att deklarera på nätet men att få tag i en människa att prata med på Skattekontoret i Umeå verkar omöjligt. Ändå vet jag att de sitter där i sina kontorsrum och sedan går till Droskan för att äta sin lunch. De finns! Det kanske är till Droskan jag ska bege mig för att få ett personligt samtal om min deklaration över kalopsen? Hej, jag har en fråga. Förresten visst är du från Holmsund? Har abborren lekt färdigt i Djupbäcken? Jo det är jag ”som skriver i tidningen”. Så kan vi ta det här nu eller har du nån app där vi kan prata med varandra?

Ja du Nicklas. Det är snart val till EU och jag undrar: känner du dig som europé? Precis som Carl Bildt, tänkte jag. Umebo, västerbottning och europé! Ska du gå och rösta?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Advokaten Agneta: Om juridiska begrepp på bokstaven U

Artikel. Vad är utmätning?
Om någon är skyldig dig pengar och du har en klar och förfallen fordran men personen, trots krav, inte betalar skulden kan du hos Kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. När du får ett beslut eller dom som anger att personen ska betala din fordran kan du ansöka om utmätning.
Utmätning innebär att Kronofogden beslutar att ta tillgångar från den skuldsatta personen, gäldenären, för att sälja egendomen för att betala din fordran.
För att veta om gäldenären har tillgångar som kan utmätas kontaktar Kronofogden bland annat banker, företag och myndigheter som kan ha information om gäldenärens tillgångar. Kronofogden kan även besöka gäldenärens bostad eller företagets lokal.
En förutsättning för att egendom ska kunna utmätas är att gäldenären är ägare till egendomen. Egendom som finns hemma hos gäldenären förutsätts tillhöra denne, även om det finns en sambo som bor tillsammans med gäldenären. Det innebär alltså att den exklusiva tv:n som står i vardagsrummet antas tillhöra gäldenären. Om sambon invänder att det är han eller hon som äger tv:n måste hen bevisa äganderätt till tv:n, annars utmäts den.
I första hand ska egendom utmätas som medför minsta möjliga kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Om det är en privatperson utmäts ofta del av personens lön. Kontanta medel, fordringar, banktillgodohavanden, lön, fondandelar och aktier och övrig lös egendom utmäts om det finns. Därefter utmäts gäldenärens fastighet såsom villa, fritidshus eller industrifastighet. Dessutom krävs det att den egendom som utmäts vid en försäljning genererar ett överskott som är försvarligt, det vill säga ger ett rimligt överskott för att betala skulderna.
Saker som den skuldsatta personen eller hens familj behöver för sin försörjning, så kallad beneficieegendom, får Kronofogden inte utmäta. Vad som utgör beneficieegendom beror på förhållandena i varje enskilt fall men normalt är kläder, glasögon, möbler och annat som gäldenären absolut behöver undantaget.
Så långt det är möjligt försöker Kronofogden undvika att utmäta gäldenärens bostad. Det finns inget krav på hur stor skulden måste vara för att bostaden ska kunna utmätas, men försäljningen ska ge ett överskott efter att alla omkostnader är betalda. Åtgärden måste också vara proportionerlig, det vill säga nyttan ska överväga konsekvenserna för gäldenären.
Om det inte finns utmätningsbara tillgångar för att betala gäldenärens alla skulder skriver Kronofogden en rapport som sänds till dig och gäldenären. Rapporten är en presumtion om att gäldenären är på obestånd och, med stöd av den, kan försättas i konkurs.
Om du anser en utmätning vara felaktig kan du begära rättelse. Om Kronofogden inte rättar utmätningsbeslutet eller om du vill att frågan ska prövas av domstol kan du överklaga beslutet till tingsrätten.
Om du vill läsa mer om utmätning finns bra information på Kronofogdens hemsida: https://kronofogden.se/Utmatning2.html.