lördag 20 juli
Länge leve eldkonungen!
Illustration: Maria Wall

Länge leve eldkonungen!

24 april, 2019

Krönika. Valborg innebär för många manskörer som sjunger in våren i sina gulnande studentmössor. För mig är Valborg majbrasor i parti och minut.

Som barn deltog jag i grankrigen i Kiruna där vi började samla julgranar till våra majbrasor redan på tjugondag Knut. Dessa julgranar vaktade vi sedan med livet som insats så de inte stals av de andra ligorna. Grankrigen var visst unika för Kiruna. Det har skrivits doktorsavhandlingar om fenomenet.
Här i Umeå har jag själv bidragit till majbrasor på Pedagoggränd, Öberget och på grusplan nedanför skolan på Sofiehem. Ibland gick vi till majbrasan på Gimonäs intill fotbollsplanen. Där brukade en man vid namn Ove klättra upp på rishögen och tömma en bensindunk för att få fart på lågorna. Ja Gimonäs-Ove var väl lite eljest.

Civilisationens ursprung
Att göra upp eld tillhör civilisationens ursprung. Papuanerna på Nya Guinea drillade en pinne med ett snöre i en ihålig sten matad med fnöske. Jägarna i Luleå älvdal för 6000 år sedan slog gnistor ur en flintsten. Beduinerna bar med sig glödande kol i en korg på sina kamelturer. En skeppsgosse vaktade kolelden i ett kopparkärl på Ibn Battutas handelsskepp som seglade från Arabien till Indien och Kina. Mayafolken, aztekerna, inkafolket visste hur man gjorde upp eld. Idag är det enklare; Bic-tändare i fickan.
Jag vet att kungen tjuvröker och det får han gärna göra nu på Valborg för det är ju faktiskt hans födelsedag. Jag tror även att kungen kan göra upp eld med blott en tändsticka, så låt oss fördjupa oss i varför jag tror det. Kungen är nämligen scout och för att bli invigd har han klarat provet med att tända en lägereld med blott en tändsticka. Så här gick det säkert till.

Kronprinsen blir Mowgli
Jag har aldrig haft tillfälle att fråga kungen om vem som lärde honom konsten att göra upp eld. Det kan knappast ha varit hagasessorna som lärde honom det. Då hade han väl tuttat eld på deras lekstuga. Jag tror hellre det var en adjutant som hade läst sin Baden-Powell. Kungen skulle fostras i naturen. Som Mowgli i Djungelboken, han skulle bli vargunge. Nu fick han lära sig att bryta torra kvistar från granens stam, kupa dessa till en liten hög. I denna lägga björknäver, grenar och slutligen grövre material som spjälkas med den lilla scoutkniven från Mora. Sedan tända eld med EN tändsticka, tända på riset och blåsa försiktigt. Så! Kronprinsen klarade inträdesprovet. Sedan den magiska dagen är kungen en stolt scout. Och han fortsätter att vara det.

Kungen och Solstickan
Unge Carl Gustaf har spenderat många somrar vid den kungliga stugan i Fjällnäs utanför Tärna vid en fjällsjö. Nog kan han göra upp eld, halstra röding och ordna kokkaffe. Det är jag ganska säker på. Han är ju scout! Nu är scoutrörelsen internationell och kungen deltar gärna i Jamborees som ordnas överallt. Här samlas scouter från hela världen och när han åker på sådant är jag ganska säker på att han har en ask Solstickan-tändstickor i fickan. Produktutveckling för Svensk Exportindustri, om inte annat.
Det är också känt att kungen har scoutvänner i Saudiarabien vilket gjorde diplomatin enklare när Margot Wallström hade ställt till det med sin feministiska utrikespolitik. Kanske Margot kunde bli mer förstådd om det visat sig att hon varit flickscout? För Unga Örnar finns väl inte i Saudi?

Hipp hipp!
Kungen fyller alltså år på Valborg. Jag hoppas han får en rejäl majbrasa på Borggården vid slottet som han själv får antända. Med EN tändsticka och scoutuniformen på. Jag vet att miljövännerna i Stockholms stad må klaga, men här får de faktiskt ta sig i brasan. Valborgselden ska värnas!

Ja du Nicklas. Våra kommunanställda får låna eldrivna cyklar av sin arbetsgivare. Det är ”bra för miljön”. När ska du skaffa en eldriven cykel?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.