torsdag 23 maj
Bildesigntrender

Bildesigntrender

17 april, 2019

Artikel. Trender kommer och trender går. Men somliga består. Bil & Bostad spanar med start denna vecka in aktuella trender inom bilar och design, och hittar bland annat lyxiga halvkombibilar och bilar med huggtänder.

 

Sluttande bakdelar
Kilformad profil med baklysena placerade högt har under många år varit praxis, mer eller mindre, vad gäller utformningen på personbilar. Men under senare år har en ny trend dykt upp där karosslinjen är som högst vid mitten av kupén och formerna bakåt sedan rundas av nedåt och inåt. Resultatet blir ett avspänt men samtidigt kraftfullt intryck. Även på en del sportbilar förekommer sluttande bakdelar, vilket ger bilen en aerodynamisk, utdragen droppform. Se också ”Den moderna halvkombin”.

 

Tak i avvikande färg
Tak i en annan färg än resten av karossen signalerar ungdomlighet och lekfullhet. Särskilt vanligt är detta i den kategori vi kallar ”små roliga bilar med design som sticker ut” samt bland mindre suvar.

 

Den moderna halvkombin
En bil som är ett mellanting mellan en sedan och en kombi kallas på svenska för halvkombi (eller ibland kombicoupé eller kombisedan). När denna karosstyp gjort comeback har det skett med en viss begreppsförvirring, särskilt på engelska. Dels saknar engelskan ett direkt motsvarande begrepp till halvkombi, dels är framtoningen på dessa nya bilar lyxigare än den var en gång i tiden. ”Hatchback” avser en mindre bil och ”coupe” är traditionellt en bil med två dörrar. Termerna ”Four-door coupe” (fyrdörrarscoupé), fastback, sportback eller coupeover används ibland.
Inte minst de tyska premiumtillverkarna har anammat denna nygamla karosstyp och ser i den möjligheten att kombinera den klassiska sedanbilens, eller suvens, egenskaper med mer eleganta coupélinjer.

 

Huggtänder
De smala framljus som skär nedåt under de ordinarie ljusen kallar vi för huggtänder då de påminner om just sådana. Detta nya designgrepp har dykt upp på några modeller från olika tillverkare. Kanske något vi får se mer av i framtiden?

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.