torsdag 23 maj
Världens byggnader: First World Hotel
Foto: Shahnoor Habib Munmun

Världens byggnader: First World Hotel

13 mars, 2019

Artikel. På topp tio-listan över de största hotellen i världen återfinns fem av dessa i Las Vegas i USA. Det största hotellet, First World Hotel, hittar man dock någon helt annanstans – i Malaysia.

När First World Hotel i Malaysia öppnade 2006 var det med sina 6118 rum världens största hotell. Två år senare förlorade hotellet titeln när Palazzo slog upp portarna i Las Vegas. 2015 öppnade en tillbyggnad till First World Hotel och hotellet var åter etta på tronen, nu med totalt 7351 rum.
Hotellet är beläget på en platå intill regnskogen. Förutom hotellrum rymmer hotellet även vattenland, nöjespark, golf- och tennisbanor, biograf och gym.
Området där hotellet är beläget, Genting Highlands, är ett populärt turistmål och kallas ibland Asiens Las Vegas. Här finns en mängd anläggningar med fokus på nöje, som kasino, köpcentrum och nöjespark. Området kan nås med den 2,4 kilometer långa linbanan Awana Skyway eller med bil. Från huvudstaden Kuala Lumpur är det ungefär en timmes bilresa hit.

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.