torsdag 23 maj
Lilla Greta och PR-apparaten
Illustration: Maria Wall

Lilla Greta och PR-apparaten

13 mars, 2019

Krönika. Är det rätt att skolka för klimatet? Ja alla medel är nog tillåtna för vi ska ju rädda världen. Den 20 augusti i fjol inledde högstadieeleven Greta Thunberg, 15 år, sin klimatstrejk utanför riksdagen. Hennes syfte var att Sverige skulle följa alla krav på klimatförbättringar som kommit med Parisavtalet och hon uppmanade alla andra elever att skolstrejka tills dess var genomfört.

Alla har vi nog skolkat någon gång men då har vi hängt på ett fik på stan med kompisarna men den här ungen gjorde det helt demonstrativt. Aftonbladet nappade mycket snabbt och publicerade Greta på en helsida. Även de vill ju rädda världen.

Äntligen en svensk Malala!
Nu var Greta ett begåvat barn som redan skrivit debattartiklar i DN och vi som är journalister tog ju snabbt reda på att detta var den kända sångerskans Malena Ernmans dotter. Den samlade journalistkåren höll dock tyst om detta för Greta kunde nog tala för sig själv och vi respekterade henne för den hon var. Fyra dagar senare lanserades hennes och mamma Malenas bok om klimatet. Ingen skrev dock något om en PR-kupp inför denna lansering. Skolket hade väl högre syften än så?
Äntligen hade vi fått en svensk ”Malala” och fler än våra vanliga media hängde på. Att fokusera hela klimatfrågan på ett barn är väl bra mycket mer intressant än att lyssna på Miljöpartiets politiker, Göran Greider, Lotta Gröning och andra tyckare i morgonteves soffor. Har vi inte hört på dessa länge nog?

Alla vill hjälpa till ...
Det vimlar av välvilliga företag, organisationer och stiftelser som vill jobba för miljön eller ägna sig åt välgörenhet. Ja hur fungerar det egentligen i praktiken? När det gäller Greta på trottoaren så ”råkade” entreprenören Ingemar Renzhog i företaget We don’t have time förbi där Greta satt med sitt plakat utanför Riksdagshuset. Han fotade villigt demonstrationen och la ut bilder på Facebook och Instagram och nu var karusellen igång. Fler spindoctors och PR-genier anslöt. Vi vill också vara med och rädda världen. Heja Greta! Vi backar upp dig!
Greta Thunberg som nu är 16 år har nu talat om klimatet inför både EU och FN och visst är väl det där bra. Samtidigt ser jag hur fler och fler bloggare på den borgerliga kanten framför kritik om hur många sossar som är inblandade i kampanjerna. Visst är väl allting vänstervridet? De vänstervridna svarar: ”Gör nåt själva då!”

Ågren med plakat? No way!
Kan Umeås kommunpolitiker Peder Westerberg och Anders Ågren lära sig någonting av Greta Thunbergs teknik för att få uppmärksamhet för angelägna frågor? Skulle de kunna skolka från sina uppdrag i Stadshuset eller kommunfullmäktige och sätta sig på trottoaren med ett plakat? Moderaten Ågren ryser nog av bara tanken på att han då kunde uppfattas som tiggare. Skulle den välkammade Peder Westerberg skolka? Då tror jag att nestorn Ulla Orring fick sammankalla det lokala partirådet. Jag skulle tippa att de redan från unga år indoktrinerats med att allt som motiverar civil olydnad är vänstervridet. Deras lokala krav: Bort med stödet till Guitars, lägre skatt och mer frihet för lokala entreprenörer i kommunala upphandlingar är väl heller ingenting att prata om inför EU eller FN. Nej som världsförbättrare är Ågren och Westerberg hopplösa case. Men det är kanske så väljarna vill ha det?

Ja du Nicklas. Våren är den tid då du ska pyssla med dina krukväxter. Har du pelargoner i källaren du ska väcka upp? Vad har du i blomkrukorna? Har du nånsin drivit fram en avokado ur nöten? Typ sånt. Blomma ut i nästa krönika!

BENNY KARLSSON

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.