söndag 24 mars
Lilla Greta och PR-apparaten
Illustration: Maria Wall

Lilla Greta och PR-apparaten

13 mars, 2019

Krönika. Är det rätt att skolka för klimatet? Ja alla medel är nog tillåtna för vi ska ju rädda världen. Den 20 augusti i fjol inledde högstadieeleven Greta Thunberg, 15 år, sin klimatstrejk utanför riksdagen. Hennes syfte var att Sverige skulle följa alla krav på klimatförbättringar som kommit med Parisavtalet och hon uppmanade alla andra elever att skolstrejka tills dess var genomfört.

Alla har vi nog skolkat någon gång men då har vi hängt på ett fik på stan med kompisarna men den här ungen gjorde det helt demonstrativt. Aftonbladet nappade mycket snabbt och publicerade Greta på en helsida. Även de vill ju rädda världen.

Äntligen en svensk Malala!
Nu var Greta ett begåvat barn som redan skrivit debattartiklar i DN och vi som är journalister tog ju snabbt reda på att detta var den kända sångerskans Malena Ernmans dotter. Den samlade journalistkåren höll dock tyst om detta för Greta kunde nog tala för sig själv och vi respekterade henne för den hon var. Fyra dagar senare lanserades hennes och mamma Malenas bok om klimatet. Ingen skrev dock något om en PR-kupp inför denna lansering. Skolket hade väl högre syften än så?
Äntligen hade vi fått en svensk ”Malala” och fler än våra vanliga media hängde på. Att fokusera hela klimatfrågan på ett barn är väl bra mycket mer intressant än att lyssna på Miljöpartiets politiker, Göran Greider, Lotta Gröning och andra tyckare i morgonteves soffor. Har vi inte hört på dessa länge nog?

Alla vill hjälpa till ...
Det vimlar av välvilliga företag, organisationer och stiftelser som vill jobba för miljön eller ägna sig åt välgörenhet. Ja hur fungerar det egentligen i praktiken? När det gäller Greta på trottoaren så ”råkade” entreprenören Ingemar Renzhog i företaget We don’t have time förbi där Greta satt med sitt plakat utanför Riksdagshuset. Han fotade villigt demonstrationen och la ut bilder på Facebook och Instagram och nu var karusellen igång. Fler spindoctors och PR-genier anslöt. Vi vill också vara med och rädda världen. Heja Greta! Vi backar upp dig!
Greta Thunberg som nu är 16 år har nu talat om klimatet inför både EU och FN och visst är väl det där bra. Samtidigt ser jag hur fler och fler bloggare på den borgerliga kanten framför kritik om hur många sossar som är inblandade i kampanjerna. Visst är väl allting vänstervridet? De vänstervridna svarar: ”Gör nåt själva då!”

Ågren med plakat? No way!
Kan Umeås kommunpolitiker Peder Westerberg och Anders Ågren lära sig någonting av Greta Thunbergs teknik för att få uppmärksamhet för angelägna frågor? Skulle de kunna skolka från sina uppdrag i Stadshuset eller kommunfullmäktige och sätta sig på trottoaren med ett plakat? Moderaten Ågren ryser nog av bara tanken på att han då kunde uppfattas som tiggare. Skulle den välkammade Peder Westerberg skolka? Då tror jag att nestorn Ulla Orring fick sammankalla det lokala partirådet. Jag skulle tippa att de redan från unga år indoktrinerats med att allt som motiverar civil olydnad är vänstervridet. Deras lokala krav: Bort med stödet till Guitars, lägre skatt och mer frihet för lokala entreprenörer i kommunala upphandlingar är väl heller ingenting att prata om inför EU eller FN. Nej som världsförbättrare är Ågren och Westerberg hopplösa case. Men det är kanske så väljarna vill ha det?

Ja du Nicklas. Våren är den tid då du ska pyssla med dina krukväxter. Har du pelargoner i källaren du ska väcka upp? Vad har du i blomkrukorna? Har du nånsin drivit fram en avokado ur nöten? Typ sånt. Blomma ut i nästa krönika!

BENNY KARLSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”