söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: Cherokee – tuff och tålig

Bilar från A till Ö: Cherokee – tuff och tålig

13 mars, 2019

Artikel. Blodtörstiga barbarer eller ädla vildar? Majoritetsbefolkningens känslor inför de amerikanska urfolken har växlat mellan skräck och beundran. Dessutom kunde de olika urfolksstammarna vara mer eller mindre uppskattade. En av de mer omtyckta har fått låna ut sitt namn till både flygplan och fyrhjulsdrivna bilar.

År 1492 fick den italienske köpmannen Christofer Columbus det spanska hovets uppdrag att försöka finna sjövägen till Indien. Columbus seglade västerut och när han kom till Karibien bestämde han sig för att det var Indien han anlänt till.
De amerikanska ursprungsbefolkningarna (förutom de nordliga folk som med ett sammanfattande namn brukar benämnas eskimåer) har sedan dess – alltså även långt efter att Columbus klavertramp korrigerats – kallats Indians (detta engelska ord kan betyda både ”indier” och ”indianer”). Först på senare år har man börjat diskutera hur rimligt det är att de som koloniserade Amerika och drev bort urbefolkningen fick ge ett stort antal folkslag denna sammanfattande benämning (som dessutom har sin grund i ett faktafel). Som alternativ till ordet Indians har man därför i USA lanserat begreppet Native Americans (på svenska ordagrant ”infödda amerikaner”).
I USA har majoritetsbefolkningen länge haft ett komplicerat förhållande till dessa Native Americans. I filmer och böcker har indianer ofta beskrivits som blodtörstiga och barbariska. Men de har också framställts som kloka, av civilisationen oförstörda, människor som lever i samklang med naturen.

Indianen inspirerade
I reklamen, särskilt i amerikansk reklam, har indianen exploaterats flitigt. Det är då inte den grovt rasistiska nidbilden med det blekansiktesskalperande, eldvattenmissbrukande, stridsyxviftande rödskinnet som man vill framkalla utan föreställningen om den kloka, modiga och fria ursprungsamerikanen – den ”ädle vilden”. Många företag har hos de amerikanska urfolken funnit inspiration till sina varumärken. Bara inom fordonssfären kan man notera motorcykelmärket Indian (och dess modell Chieftain (”hövding”)), Ford-modellen Thunderbird (efter den fågel som i urfolkens mytologi skapade åskvädren), Navajo (en version av Chrysler-modellen New Yorker), husbilsmärket Winnebago, Jeep-modellen Comanche, konceptbilarna Rambler Cheyenne och Chevrolet Cheyenne samt naturligtvis bilmärket Pontiac.
Ett annat indianinspirerat varumärkesnamn är Cherokee, som är modellnamn hos både bilmärket Jeep och den amerikanska flygplanstillverkaren Piper. Båda produkterna har fått sitt namn från folket cherokeser (på engelska Cherokee). När Jeep 1974 började använda namnet Cherokee avsåg det en lite sportigare tvådörrarsvariant av modellen Wagoneer. Namnet Wagoneer (”kusk”) är – i likhet med Cherokee – vilda västern-inspirerat, vilket flera av namnen på Cherokees olika utrustningsnivåer också var. De hette sådant som Pioneer (”nybyggare”) och Laredo (en stad i Texas). En av dem hade det indianinspirerade namnet Chief (”hövding”).
År 1984 slutade Cherokee vara en Wagoneer och blev en egen självbärande modell med egen självbärande kaross. I marknadsföringen kallades modellen Sportswagon och den brukar betraktas som ursprunget till nutidens Sports Utility Vehicle (SUV eller ”stadsjeep”). Modellen blev så populär att Jeep vid sidan av Cherokee 1992 lanserade den större Grand Cherokee.

Tålde tvång och tårar
Enligt vissa uppgifter anses cherokeserna i USA vara ett av de tuffaste och tåligaste amerikanska urfolken (och egenskaper som tuffhet och tålighet är naturligtvis något som en tillverkare av fyrhjulsdrivna fordon gärna vill förknippas med). Tyvärr verkar det som om cherokesernas rykte som tuffa och tåliga inte bara har att göra med att de levde på naturens villkor utan också med det faktum att ungefär tre fjärdedelar av alla cherokeser överlevde den 130 mil långa förflyttning som de vintern 1938-1939 tvingades ut på efter att kolonisatörerna hittat guld i cherokesernas land i södra Appalacherna. Tvångsförflyttningen kallas av cherokeserna själva Trail of Tears (”Tårarnas väg”).
Att cherokeserna ger den amerikanska majoritetsbefolkningen positiva associationer kan kanske också bero på det faktum att cherokeserna före förflyttningen hade inkluderats på kolonialmaktens lista över ”de fem civiliserade stammarna”. För att en stam skulle kvala in på denna lista krävdes bland annat att dess medlemmar började bygga hus, började tillämpa konceptet ”privat egendom”(till exempel slavar) samt övergick till kristendomen – kort sagt, blev mer lika kolonisatörerna.
Själva ordet Cherokee är av omtvistat ursprung. Enligt en förklaring kommer det från det språk som talades av folket choctaw (som för övrigt fanns bland de fem föredömligt fogliga) och betyder ”de som bor bland bergen”.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”