torsdag 23 maj
Spel: Trials Rising

Spel: Trials Rising

6 mars, 2019

Artikel. Trials-spelen har ett enkelt men framgångsrikt recept: ta dig i mål med din motorcykel på galna banor fyllda med hopp och hinder. Det senaste spelet i serien, Trials Rising, förvaltar detta koncept riktigt väl.

Känslan när man med full fart kör nedför en brant backe i Trials Rising är fantastisk. Det är naturligt kul att hantera motorcykeln, övervinna banornas hinder och ta sig i mål på en bra tid.
Grafiken är i så kallad 2,5D – själva körningen är i 2D medan miljöerna är tredimensionella. Det ser för det mesta riktigt bra ut och både fartkänslan och kontrollen över motorcykeln är finemang.
Man börjar med att lära sig grunderna och sätter sedan igång med banorna. Dessa är utspridda över jorden och är varierade och fantasifulla. Svårighetsgraden är inte alltför hög inledningsvis men stegras allt eftersom fler banor låses upp. Dock kommer man behöva nöta banor ibland för att avancera, även om man placerat sig bra i loppen.
Spelet är innehållsrikt med mängder av banor, online- och flerspelarfunktioner, kosmetiska anpassningar och en avancerad banbyggare. Med en stabil grund, bra grafik och fysik, härlig känsla och spelkontroll, och mycket innehåll, är Trials Rising absolut värt en rekommendation. Det är lätt att komma in i och helt enkelt väldigt kul.
Den enklaste nedladdningsbara versionen (till Xbox One) kostar 229 kr medan en fysisk utgåva går på 449 kr.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.