söndag 24 mars
Spel: Trials Rising

Spel: Trials Rising

6 mars, 2019

Artikel. Trials-spelen har ett enkelt men framgångsrikt recept: ta dig i mål med din motorcykel på galna banor fyllda med hopp och hinder. Det senaste spelet i serien, Trials Rising, förvaltar detta koncept riktigt väl.

Känslan när man med full fart kör nedför en brant backe i Trials Rising är fantastisk. Det är naturligt kul att hantera motorcykeln, övervinna banornas hinder och ta sig i mål på en bra tid.
Grafiken är i så kallad 2,5D – själva körningen är i 2D medan miljöerna är tredimensionella. Det ser för det mesta riktigt bra ut och både fartkänslan och kontrollen över motorcykeln är finemang.
Man börjar med att lära sig grunderna och sätter sedan igång med banorna. Dessa är utspridda över jorden och är varierade och fantasifulla. Svårighetsgraden är inte alltför hög inledningsvis men stegras allt eftersom fler banor låses upp. Dock kommer man behöva nöta banor ibland för att avancera, även om man placerat sig bra i loppen.
Spelet är innehållsrikt med mängder av banor, online- och flerspelarfunktioner, kosmetiska anpassningar och en avancerad banbyggare. Med en stabil grund, bra grafik och fysik, härlig känsla och spelkontroll, och mycket innehåll, är Trials Rising absolut värt en rekommendation. Det är lätt att komma in i och helt enkelt väldigt kul.
Den enklaste nedladdningsbara versionen (till Xbox One) kostar 229 kr medan en fysisk utgåva går på 449 kr.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”