söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: Chenard-Walcker – från sportbil till skåpbil

Bilar från A till Ö: Chenard-Walcker – från sportbil till skåpbil

6 mars, 2019

Artikel. Det är vanligt att flera biltillverkare hjälps åt med att utveckla en ny bil. Sedan sätter varje tillverkare sitt eget emblem på kylargrillen och sitt eget modellnamn på bakluckan. Denna företeelse, som nuförtiden kallas badge engineering, är inget nytt inom bilbyggarbranschen. Biltillverkare har alltid sökt sätt att spara pengar, bland annat genom att dela delar. Men för det franska märket Chenard-Walcker kanske kostnadskontrollen gick för långt.

Cykeltillverkaren Ernest Chenard (1861-1922) och gruvdriftsingenjören Henri Walcker (1877-1912) grundade 1899 företaget Chenard-Walcker i Asnières-sur-Seine i utkanten av Paris. Under företagets första år tillverkades trehjuliga cyklar med motor, men strax efter sekelskiftet kom företagets första bil. Den hade en tvåcylindrig motor som drev på bakhjulen via en säregen kraftöverföring. Från växellådan gick två kardanaxlar till bakhjulen – en till varje hjul.
Efter en ganska trög start började hjulen snurra allt fortare för företaget och under 1905 tillverkade man ungefär 400 bilar. År 1906 blev bilbyggarfirman ett aktiebolag och flyttade till nya, större lokaler i närbelägna Gennevilliers. Samma år började man använda fyrcylindriga motorer i de flesta av sina vagnar. Karosserna, som tidigare byggts i trä, tillverkades från 1907 av stål.
När Chenard-Walcker fick i uppdrag att tillverka ett antal taxibilar som skulle användas i Paris fick företaget upp farten ytterligare. Vid första världskrigets utbrott var företaget Frankrikes nionde största biltillverkare. Och efter kriget skördade Chenard-Walcker ännu större framgångar.

Banbrytande bansegrare
Ernest Chenard dog 1922, men sonen Lucien tog hans plats och grundarens frånfälle verkar inte ha bromsat bolagets framfart. Samma år presenterades en ny modell med trelitersmotor med överliggande kamaxel. Året efter, 1923, vann företagets förare det allra första Le Mans-loppet. Detta bidrog naturligtvis till märkets popularitet och 1925 var Chenard-Walcker Frankrikes fjärde största biltillverkare. Man byggde då ofattbara hundra bilar om dagen.
Detta var märkets storhetstid, men snart började den vilda jakten på francsen. Chenard-Walcker började 1927 samarbeta med de franska biltillverkarna Delahaye och Rosengart. Genom att de tre använde samma komponenter skulle bilbyggandet bli billigare. Samarbetet upphörde 1931, men några år senare började Chenard-Walker i stället samverka med kaross- och kylartillverkaren Chausson (som för övrigt också hade sitt ursprung i Asnières). Chausson producerade karossen till 1935 års Chenard-Walcker. Detta var en modern och tekniskt avancerad bil med framhjulsdrift. Men dess kaross förekom också på bilar av annat märke, vilket verkar ha gjort bilköparna tveksamma. Den bil som vann kampen om de franska kunder som föredrog framhjulsdrift blev i stället Citroëns Traction Avant.
Kanske blev detta samarbete början till slutet för Chenard-Walcker. Hur som helst, året därpå togs samarbetet så att säga till en ny nivå när Chausson helt enkelt köpte upp Chenard-Walcker (som dock fick finnas kvar som bilmärke).

Vinnare blev varubil
Som den minnesgoda läsaren kanske minns handlade Bilar från A till Ö nyligen om just Chausson. Det berättades då att den franska personbilstillverkningen i stort sett upphörde under andra världskriget men att Chausson i hemlighet planerade att när kriget var slut börja tillverka en liten tvåsitsig personbil. Stål var dock en bristvara även efter kriget och den franska staten ansåg att Chausson borde använda det stål som fanns till bussar i stället för personbilar.
Ett liknande öde – alltså att nyttiga fordon fick företräde framför onödiga personbilar – mötte märket Chenard-Walcker. Under kriget hade Chenard-Walcker utvecklat en liten skåpbil som skulle kunna användas som ambulans. Efter kriget minskade lyckligtvis behovet av ambulanser, men skåpbilen kunde ju också användas som varubil. Chenard-Walcker koncentrerade sig efter kriget på denna skåpbil och återvände aldrig till personbilsproduktion. Det sportbilsmärke som segrat i det första Le Mans-racet fick alltså finna sig i att bli ett varubilsvarumärke
Som bilmärke fanns Chenard-Walcker kvar fram till 1950, då personbilsproducenten Peugeot köpte upp Chausson, och därmed även Chenard-Walcker. Peugeot tyckte att Chenard-Walckers varubil var en utmärkt produkt och fortsatte tillverka den. Men då var det förstås en Peugeot.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”