söndag 24 mars
Spel: Animal Super Squad

Spel: Animal Super Squad

27 februari, 2019

Artikel. Ta kontrollen över en sengångare, en kyckling eller en fisk i Animal Super Squad – ett humorfyllt, fysikbaserat plattforms- och fordonsspel.

Det är i Skövde man hittar spelstudion Double Moose – med Armin ”Goat Simulator” Ibrisagic samt Pewdiepie inblandade. Deras Animal Super Squad släpptes till diverse format under fjolåret och har nu letat sig till Xbox One.
Upplägget är enkelt: ta ditt (oftast) fordonskörande djur till slutet av den sidscrollande banan och undvik fällor och hinder. Lite som en blandning av Trials och ett trixigt plattformsspel, med inslag av Bad Piggies och andra så kallade fysikbaserade spel.
Vad gäller fordon börjar man med en toalettbil, och fler – med olika funktioner som nitro eller flyg – låses upp allt eftersom man spelar. Får man sitt fordon förstört kan man rulla fram sitt djur. Banorna är ganska långa men fyllda med checkpoints där man även får tillbaka sitt fordon vid omstart.
En viktig del i spelet – då kampanjbanorna inte är jättemånga – är att man kan skapa egna banor och dela med sig av dessa, samt ta del av andras banor. De användarskapade banor är enkla att komma åt och det finns stora möjligheter att skapa egna fantasifulla banor.
Personligen hade jag gärna sett större fokus på fri, lättsam körning än precisionskörning och dödsfällor, men visst är spelet charmigt och kreativt. Grafiken är färgglad och trevlig och ljudet är okej med lite rolig musik. Ett spel som är kul i korta stunder, och för den som vill skapa och spela andras banor längre än så.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”