torsdag 23 maj
Spel: Animal Super Squad

Spel: Animal Super Squad

27 februari, 2019

Artikel. Ta kontrollen över en sengångare, en kyckling eller en fisk i Animal Super Squad – ett humorfyllt, fysikbaserat plattforms- och fordonsspel.

Det är i Skövde man hittar spelstudion Double Moose – med Armin ”Goat Simulator” Ibrisagic samt Pewdiepie inblandade. Deras Animal Super Squad släpptes till diverse format under fjolåret och har nu letat sig till Xbox One.
Upplägget är enkelt: ta ditt (oftast) fordonskörande djur till slutet av den sidscrollande banan och undvik fällor och hinder. Lite som en blandning av Trials och ett trixigt plattformsspel, med inslag av Bad Piggies och andra så kallade fysikbaserade spel.
Vad gäller fordon börjar man med en toalettbil, och fler – med olika funktioner som nitro eller flyg – låses upp allt eftersom man spelar. Får man sitt fordon förstört kan man rulla fram sitt djur. Banorna är ganska långa men fyllda med checkpoints där man även får tillbaka sitt fordon vid omstart.
En viktig del i spelet – då kampanjbanorna inte är jättemånga – är att man kan skapa egna banor och dela med sig av dessa, samt ta del av andras banor. De användarskapade banor är enkla att komma åt och det finns stora möjligheter att skapa egna fantasifulla banor.
Personligen hade jag gärna sett större fokus på fri, lättsam körning än precisionskörning och dödsfällor, men visst är spelet charmigt och kreativt. Grafiken är färgglad och trevlig och ljudet är okej med lite rolig musik. Ett spel som är kul i korta stunder, och för den som vill skapa och spela andras banor längre än så.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.