söndag 24 mars
Låt barnen få ha mobiler i klassrummet!
Illustration: Maria Wall

Låt barnen få ha mobiler i klassrummet!

27 februari, 2019

Krönika. Ännu en säsong av det populära teveprogrammet På spåret har avslutats och låt mig inleda denna krönika med funderingen om varför det har blivit så populärt.

En trevlig programledning, mer eller mindre smarta tävlande, men framgången ligger i att du själv får bruk av minnesbanken du har i skallen från skolans lektioner i geografi. Äntligen får du valuta för att du en gång lärt dig rabbla Hallands floder, världens huvudstäder, att du kan Pythagoras sats, ståndare och pistiller. Eftersom du förmodligen också läst tidningar och sett nyhetsprogram vet du att Sarajevo härjats av krig och att Sveg ligger i Härjedalen. Visste du även att Beatrice Ask och Henning Mankell är från Sveg? Ja då klarar du 10-poängaren för vad annars kan de lägga upp som svåraste frågan om Sveg?

Mobiltelefon i klassrummet!
Folk från min generation har tillägnat sig en massa analoga kunskaper som vi fått i pluggskolan eller genom att lyssna på radio, se på teve eller läsa tidningar. Idag finns all ”kunskap” på Google eller Wikipedia som du har i din smarta telefon.
Politiker som Jan Björklund med flera tillhör den gamla analoga generationen som tuktats i klassrum. Sitt still! Se inte ut genom fönstret utan se ner i boken! Det ska vara ordning och reda i klassrummet hur ska du annars lära dig någonting?
Att få ordning i klassrummen tycks ha varit lärarnas huvudsakliga uppgift de senaste tio åren – minst. Ett tag var det mössor på eleverna som störde, nu är det mobiltelefoner. En pedagogisk lärare kan säkert problemet och räcker inte det får rektorn på skola införa förbud om hen vill. Det har gällt sedan 2017. Annars är datorer och mobiltelefoner utmärkta hjälpmedel både för lärare och elever. Att lagstifta bort dessa är verkligen att gå tillbaka i utvecklingen.

Det finns ingen återvändo
Kan man återvända till mer analoga upplevelser som motvikt till all digitalisering? Ska jag plocka upp LP-skivorna ur skivbackarna igen och spela på grammofon med rörförstärkare – för en mer äkta akustisk ljudupplevelse? Mina skivor är så ofta spelade att det mest hörs knaster. Sedan har jag katter som leker Gröna Lund och åker karusell på grammofonen. Var får man tag i nya stift sedan Rune Johansson la ner butiken på Kungsgatan? Komplicerat!
Jag skaffade nyss en Chromecast som jag kopplade till teven där jag via min Iphone kan spela upp allt som finns på Youtube rätt in i rutan – och tro mig, deras skivsamling är betydligt större än min.
Försiktigt har jag även accepterat att man kan swisha och göra ekonomiska transaktioner över nätet. Så enkelt! Men är all digitalisering bra? Nej, säger de som tappar jobben.

Digitaliseringen som lekstuga
Våra politiker och byråkrater i kommuner och landsting har de senaste ären ägnat massor av tid åt resor till konferenser och seminarier där ämnet har varit: ”Digitalisering”. Det har handlat om allt från förarlösa bilar till robotar som ska hjälpa till i sjukvården eller obemannade vårdcentraler där läkarna finns i en dator som du kan prata med. Varför ska man genomföra sådant? För att man kan det! (En hund kan slicka sig i arslet av samma skäl.)
Istället borde de kanske ta tag i verkligheten; bara här i Västerbotten behövs 40 000 nyanställda inom skola, vård, omsorg. Men du, kan man inte lösa det med digitaliseringen?! Ibland önskar jag att de själva blev utsatta för den och fick se sina egna jobb försvinna. Kanske med ett litet klick på datorn!

Ja du Nicklas. Lilla Greta Thunberg har valt skolkning som metod för att upplysa världen om klimatfrågan. Jag antar att även du har skolkat och jag säger som din lärare: Vad hade du för ursäkt?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”