söndag 24 mars
Stabil tillväxt på Hemavans fastighetsmarknad
Foto: Peter Öberg

Stabil tillväxt på Hemavans fastighetsmarknad

20 februari, 2019

Artikel. Även den lokala fastighetsmarknaden har påverkats av alla satsningarna som har gjorts i Hemavan. Fastighetsmäklaren Lollo Vedbring vittnar om en stabil marknad på uppgång.

Hemavan – Vision 2025, innehållande expansionsplaner för den populära skidorten, har inneburit ett ökat byggande, både vid skidanläggningen och i samhället i övrigt. Fler besökare innebär ett större behov av nya boplatser, samt en ökad efterfrågan av förnödenheter av olika slag. Ett samhälle som växer är ett samhälle i förändring, men frågan är hur den här förändringen har påverkat den lokala fastighetsmarknaden.
– Sista kvartalet ifjol var det ganska segt på marknaden, berättar Lollo Vedbring, fastighetsmäklare på Svensk fastighetsförmedling, och då tänkte man faktiskt att allt snack som har florerat, med osäkerhet på marknaden och allt vad det innebär, verkligen hade fått inverkan. Men nu efter årsskiftet har det blivit bättre igen, med flera roliga budgivningar, över tio i år än så länge.
Hur säsongsbundet är köp av hus i fjällen, finns det någon årstid då det vanligtvis säljs mer eller mindre?
– Slutet på året brukar vara lågsäsong normalt sett, med ganska lite tryck på marknaden. Högsäsongen är istället under sensommaren och hösten. Det är så det brukar se ut. Vintersäsongen är mer utdragen och mindre intensiv.
Hur brukar det vara just inför sport- och påsklov?
– Det man kan märka under sport- och påsklov är väl att stugägare är uppe och vill ha värderingar. När det kommer till intresserade köpare är de ofta mer planerande. Många som ska sälja vill vänta med att lägga ut objektet till efter påsk, men jag tycker att det är alldeles för sent. Jag brukar istället rekommendera att man lägger ut objekten i januari, för annars är ju säsongen över, och som köpare vill man ju kunna ta del av den.
Man brukar säga att det är efterfrågan som styr, har du sett några märkbara förändringar i efterfrågan under de senaste åren?
– Jag skulle säga att vi har haft en ganska obruten kurva sedan 2010, som bara har gått uppåt. Andra orter, som Sälen eller Åre, har haft några dalar under den här tiden, men här i Hemavan har det varit mer stabilt. Mycket av det beror nog på att vi har både svenska och norska besökare, vi drar en stor fördel av det. Sedan har det varit en märkbar effekt efter nyheten om gondolen, berättar Lollo Vedbring.
– Den enda riktigt märkbara förändringen i efterfrågan skulle jag säga är att de riktigt dyra objekten är svårare att sälja nu, fortsätter hon, jämfört med för några år sedan, både för oss och för våra kollegor. Det är ett helt annat tryck på de lite billigare objekten.
Vilka skulle du annars säga är de största fördelarna med just Hemavan?
– Flygplatsen är en stor fördel. Den gör att det är lätt att ta sig hit, vilket gör det lättare att hyra ut, som kan vara en stor tillgång. Sedan tror jag att möjligheterna som finns här tillfredsställer många. Här finns utmärkta förutsättningar för utförsåkning, längdåkning och skoterkörning, samt en närhet som kan vara svår att hitta någon annanstans. Både närhet till den svenska naturen, men också närheten till Norge, som man kanske glömmer. Hela den här variationen tror jag personligen är viktig.
Det finns många planer för framtiden i området, hur viktigt skulle du säga att det är för en ort som Hemavan att hela tiden utvecklas och förnyas?
– Det är helt otroligt och roligt att se hur mycket som har satsats här genom åren. Och det är ju någonting som verkar fortsätta. Förutom att Ski Lodge Hemavan och Fjällkedjan fortsätter bygga här är det många privatpersoner som också bygger nytt. Expansionsplaner är viktigt för en ort av den här storleken och det är roligt att se att det finns visioner, avslutar Lollo Vedbring.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”