torsdag 23 maj
Bilar från A till Ö: Chausson – den franska toffelhjälten

Bilar från A till Ö: Chausson – den franska toffelhjälten

20 februari, 2019

Artikel. Andra världskriget innebar en stor omställning för fordonsindustrin i de flesta europeiska länder. Regeringar krävde att produktionsanläggningar skulle användas för framställning av krigsmateriel i stället för så ”onödiga” saker som personbilar för civilt bruk.

Och även om staten inte krävde att en bilfabrik skulle ställa om sin produktion var efterfrågan på personbilar inte särskilt stor. Råvaror blev bristvaror – både sådant som behövdes för att bygga bilar och sådant som behövdes för att köra dem, framför allt gummi (till däck) och petroleum (till bensin). I brist på bensin började man driva bilar med andra bränslen, framför allt gengas.
I vissa länder var förutsättningarna för fordonstillverkarna särskilt besvärliga. Den franska civila motorfordonsindustrin fick först ställa om produktionen till krigsmateriel som skulle användas till försvaret av Frankrike. När sedan Tyskland ockuperat landet tvingades man till en än mer smärtsam omställning – till tillverkning av sådant som ockupationsmakten behövde. Men de franska fordonskonstruktörerna hade inte givit upp. Många av dem fortsatte i hemlighet att rita personbilar för den fredstid som de hoppades skulle komma.

Topphemlig toffelfabrik?
Ett av de företag där denna motståndsrörelse förekom var Société anonyme des usines Chausson. Det franska ordet société betyder bland annat ”sällskap”. Ordet anonyme betyder – som man kan ana – ”anonym”. Usines betyder ”fabriker”. Och chausson betyder bland annat ”toffel”, ”socka” eller ”mjuk sko”. Det var dock inte fråga om något hemligt sällskap som tillverkade tofflor. Sammansättningen société anonyme betyder helt enkelt ”aktiebolag”. Och det som så tokigt kunde tolkas som en toffel var efternamnet på de båda bröder – Gaston och Jules Chausson – som 1907 grundade företaget i Asnières-sur-Seine i utkanten av Paris.
Société anonyme des usines Chausson (på svenska ungefär ”fabriksaktiebolaget Chausson”) började som tillverkare av värmepannor men kom snart att bli den ledande leverantören av kylare till den framväxande franska fordonsindustrin. När första världskriget bröt ut började bröderna också förse flygplansmotorer med Chausson-kylning. På 1930-talet började man tillverka radioapparater och Chausson lär ha levererat bilradion till samtliga samtida franska biltillverkare utom Renault.
Åter till den hemliga motor-motståndsrörelsen: Efter att Chaussons fabriker 1942 hamnat i tyskarnas händer skapades en för tyskarna hemlig produktutvecklingsavdelning inom företaget. Det var inte bara framtidens personbil som skissades utan också mängder av andra produkter som man anade att det fria Frankrike skulle komma att ha glädje av: bussar, skåpbilar, tåg, flygplan, kylskåp och (förstås) kylare.

Lagom stor dröm
När Chausson-konstruktörer drömde om en fredlig framtid hade de inga orimliga förväntningar på vad som komma skulle. De verkar ha insett att när freden äntligen kom skulle Europas länder vara svårt sargade och dess befolkning skulle knappast ha något överflöd att spendera på stora, fina bilar. Den personbil som Chausson ville ha ut på de fredliga franska vägarna var således inget lyxåk utan en liten, öppen, encylindrig bil som nätt och jämnt rymde två personer. Bilen påminner om den Skruttomobil som Kalle Anka kör i den tecknade serie som bär hans namn. Inspirationen till Kalle Ankas bil anses visserligen inte vara Chausson utan bilmärket American Bantam, men det finns ändå en hel del som Chausson och Skruttomobilen har gemensamt. Och precis som i Skruttomobilen kan den franske föraren inte få plats med tre små brorsöner med mindre än att några av dem sticker upp ur bagageutrymmet.
Chausson-konstruktörernas hemliga bilprojekt fick som sig bör beteckningen Project X2 (om något är hemligt så bör ju rimligen bokstaven X finnas med någonstans i koden). Som färdig bilmodell tänkte de sig att bilen skulle heta CHS. Någon färdig bil i serietillverkning blev det dock aldrig. Trots ett positivt mottagande i pressen förblev den samlade personbilsproduktionen en enda prototyp. Många andra av det underjordiska utvecklingskontorets uppslag kom att sättas i produktion och Chausson blev efter kriget ånyo en ledande leverantör av kylare till fransk bilindustri. Dessutom pressade Chausson karosserna till flera franska bilmodeller. Men någon egen bil blev det alltså inte. Råvaror var fortfarande bristvaror. Stålet räckte helt enkelt inte till allt det nya som européerna så gärna ville bygga upp efter kriget. Och bland Chaussons framtidsplaner var bussarna viktigare än den lilla bilen, tyckte den franska staten.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.