söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: Chausson – den franska toffelhjälten

Bilar från A till Ö: Chausson – den franska toffelhjälten

20 februari, 2019

Artikel. Andra världskriget innebar en stor omställning för fordonsindustrin i de flesta europeiska länder. Regeringar krävde att produktionsanläggningar skulle användas för framställning av krigsmateriel i stället för så ”onödiga” saker som personbilar för civilt bruk.

Och även om staten inte krävde att en bilfabrik skulle ställa om sin produktion var efterfrågan på personbilar inte särskilt stor. Råvaror blev bristvaror – både sådant som behövdes för att bygga bilar och sådant som behövdes för att köra dem, framför allt gummi (till däck) och petroleum (till bensin). I brist på bensin började man driva bilar med andra bränslen, framför allt gengas.
I vissa länder var förutsättningarna för fordonstillverkarna särskilt besvärliga. Den franska civila motorfordonsindustrin fick först ställa om produktionen till krigsmateriel som skulle användas till försvaret av Frankrike. När sedan Tyskland ockuperat landet tvingades man till en än mer smärtsam omställning – till tillverkning av sådant som ockupationsmakten behövde. Men de franska fordonskonstruktörerna hade inte givit upp. Många av dem fortsatte i hemlighet att rita personbilar för den fredstid som de hoppades skulle komma.

Topphemlig toffelfabrik?
Ett av de företag där denna motståndsrörelse förekom var Société anonyme des usines Chausson. Det franska ordet société betyder bland annat ”sällskap”. Ordet anonyme betyder – som man kan ana – ”anonym”. Usines betyder ”fabriker”. Och chausson betyder bland annat ”toffel”, ”socka” eller ”mjuk sko”. Det var dock inte fråga om något hemligt sällskap som tillverkade tofflor. Sammansättningen société anonyme betyder helt enkelt ”aktiebolag”. Och det som så tokigt kunde tolkas som en toffel var efternamnet på de båda bröder – Gaston och Jules Chausson – som 1907 grundade företaget i Asnières-sur-Seine i utkanten av Paris.
Société anonyme des usines Chausson (på svenska ungefär ”fabriksaktiebolaget Chausson”) började som tillverkare av värmepannor men kom snart att bli den ledande leverantören av kylare till den framväxande franska fordonsindustrin. När första världskriget bröt ut började bröderna också förse flygplansmotorer med Chausson-kylning. På 1930-talet började man tillverka radioapparater och Chausson lär ha levererat bilradion till samtliga samtida franska biltillverkare utom Renault.
Åter till den hemliga motor-motståndsrörelsen: Efter att Chaussons fabriker 1942 hamnat i tyskarnas händer skapades en för tyskarna hemlig produktutvecklingsavdelning inom företaget. Det var inte bara framtidens personbil som skissades utan också mängder av andra produkter som man anade att det fria Frankrike skulle komma att ha glädje av: bussar, skåpbilar, tåg, flygplan, kylskåp och (förstås) kylare.

Lagom stor dröm
När Chausson-konstruktörer drömde om en fredlig framtid hade de inga orimliga förväntningar på vad som komma skulle. De verkar ha insett att när freden äntligen kom skulle Europas länder vara svårt sargade och dess befolkning skulle knappast ha något överflöd att spendera på stora, fina bilar. Den personbil som Chausson ville ha ut på de fredliga franska vägarna var således inget lyxåk utan en liten, öppen, encylindrig bil som nätt och jämnt rymde två personer. Bilen påminner om den Skruttomobil som Kalle Anka kör i den tecknade serie som bär hans namn. Inspirationen till Kalle Ankas bil anses visserligen inte vara Chausson utan bilmärket American Bantam, men det finns ändå en hel del som Chausson och Skruttomobilen har gemensamt. Och precis som i Skruttomobilen kan den franske föraren inte få plats med tre små brorsöner med mindre än att några av dem sticker upp ur bagageutrymmet.
Chausson-konstruktörernas hemliga bilprojekt fick som sig bör beteckningen Project X2 (om något är hemligt så bör ju rimligen bokstaven X finnas med någonstans i koden). Som färdig bilmodell tänkte de sig att bilen skulle heta CHS. Någon färdig bil i serietillverkning blev det dock aldrig. Trots ett positivt mottagande i pressen förblev den samlade personbilsproduktionen en enda prototyp. Många andra av det underjordiska utvecklingskontorets uppslag kom att sättas i produktion och Chausson blev efter kriget ånyo en ledande leverantör av kylare till fransk bilindustri. Dessutom pressade Chausson karosserna till flera franska bilmodeller. Men någon egen bil blev det alltså inte. Råvaror var fortfarande bristvaror. Stålet räckte helt enkelt inte till allt det nya som européerna så gärna ville bygga upp efter kriget. Och bland Chaussons framtidsplaner var bussarna viktigare än den lilla bilen, tyckte den franska staten.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”