lördag 20 juli
Spel: Monster Energy Supercross 2

Spel: Monster Energy Supercross 2

8 februari, 2019

Artikel. Bara ett år efter ettan är nu Monster Energy Supercross 2 här. Bil & Bostad testar ett innehållsrikt motorcykelspel.

Supercross är en motocrossvariant som främst körs inomhus på arenor, och i början av 2018 fick sporten sitt officiella spel – Monster Energy Supercross. Detta har jag endast spelat som snabbast, men i uppföljaren möts man i alla fall av ett digert innehåll. Här finns en bunt motorcyklar i två klasser (250SX och 450SX) och ett flertal arenor samt möjlighet att köra singellopp, online, turnering eller karriärläge. Nytt är ett utomhusområde där man kan öva på sina racingfärdigheter, fler anpassningsmöjligheter för motorcyklarna samt förbättrad banbyggarfunktion.
Vad gäller grafiken är särskilt förarna och motorcyklarna detaljerade. Den skräniga rockmusiken faller inte mig i smaken, men får väl sägas höra till genren. Körningen i sig är inte komplicerad när man väl vant sig (och som tur är finns en tillbakaspolningsfunktion om man känner behovet).
Mest tid kommer man nog att spendera i det omfattande karriärläget. Detta är uppdelat i veckor där man väljer olika utmaningar eller pr-grejer under spelets vardagar för att sedan avsluta med att tävla på helgen.
Detta är ett bra och välfyllt motorcykelspel som kan spelas både av den som bara vill tuta och köra utan att tänka alltför mycket men också erbjuder mycket för den som gärna pillar med inställningar och fördjupar sig i det tekniska.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.