lördag 20 juli
Du kan inte förändra det du inte erkänner
Illustration: Maria Wall

Du kan inte förändra det du inte erkänner

6 februari, 2019

Krönika. Hmm... Benny vill att jag fokuserar på vår klimatpåverkan den här veckan, vilket inte känns helt bekvämt. Jag har mycket kvar att lära i miljöfrågorna, och framförallt en bit kvar för att göra verkstad av den kunskap jag har.

Men kanske gör det mig till ett ypperligt språkrör för massorna, fast förankrad som jag är mitt i normalfördelningskurvan. Vi är många där i mitten som kämpar med ärvda beteenden och nya insikter, utan att riktigt få till det, i väntan på nya forskningsrön.
Ångest har vi mer eller mindre hela tiden, men den konverteras inte alltid till förnuftiga aktioner. Det är inte så att vi inte vill... Inte alls, vi är bara vardagsparalyserade, upptagna som alltid med nåt mer dagsaktuellt.
En svaghet vi har i den här gruppen är att vi skräms lätt – av larmrapporter såklart, men även av alltför stränga miljövänner. Vår oroliga natur är en del av problemet – att vi är lätt-ledda OCH lätt-distraherade på samma gång, vilket slutar med att vi irrar fram och tillbaka på i stort sett samma plats.
Jag försöker dock se den här självinsikten som ett viktigt steg i min utveckling.
Man kan inte förändra det man inte erkänner, och i och med att denna handlingsförlamning nu är offentlig torde den bli enkel att åtgärda.
Andra varningssignaler vi kan vara uppmärksamma på är om vi först adresserar de minst viktigaste sakerna, för att slippa större förändringar kring de inslag som står oss närmast – thailandsresorna till exempel, de två bilarna eller vårt tvångsmässiga köttätande.
Såna saker, samt om vi samlar lovvärda initiativ på hög – utan att lyckas välja, det är också en varningsflagga.
Dock! En sak jag jag INTE gör är storhandlar. Det är antagligen samma totala kostnad, för de två alternativen – många små inköp på den lokala butiken jämfört med stora inköp i den gigantiska butiken, men med den skillnaden att vi småhandlare inte slänger en tredjedel av det vi köper, vilket är snittet för människor i Europa.
1/3 av all mat slängs alltså! Inte undra på att matsvinns-lösningar som appen Karma går bra. Det är toppen såklart, och ett utmärkt exempel på hur idéer, och mjukvara i en smartphone, kan vara ytterst miljövänliga. Den appen, som berättar var du kan fynda matvaror, tipsar jag också om, men i övrigt hänvisar jag till Mattias Goldmann, en av Sveriges mest inflytelserika miljöaktivister, och samtidigt en av landets mest vältaliga och underhållande människor.
Han har snackat på vårt TEDxUmeå inte mindre än två gånger, och kommer alltid med finurliga och kloka reflektioner.
Jag lånar två tips av honom – ett till oss vanliga brukare och ett tips till er som vill agera förebilder:

1) Lägg lika mycket tid på miljötänk som på tandkrämsstänk
Lägg två minuter om dagen på att röra dig i rätt riktning, lika mycket som du lägger på tandborstningen. Byta elavtal, läsa på och jämföra produkter, diskutera nya beteenden med resten av familjen och så vidare. Små saker, men varje dag!

2) Var som haren
Förebilder måste vara inom synhåll för att kunna fungera som inspiration. Miljöaktivister har länge skuldbelagt omgivningen och varit så långt före sina medmänniskor att de inte haft någon egentlig relation. Precis som den mekaniska haren på hundkapplöpningen måste vara inom räckhåll för hundarna, måste mänskliga influencers vara det.

Själv kommer jag att fortsätta välja tåget till Stockholm så ofta det går, och i alla fall följa de lokala harar som beslutat att delta i miljökampanjen ”Flygfritt2019”.
Jag är inte redo att sluta flyga, men jag kan prövtänka de här tankarna, tack vare de som börjar anstränga sig – och det är alltid ett första steg mot nya åsikter och förändring.

Benny: miljöarbetet liksom allting annat handlar ju oerhört mycket om kommunikation, för att vi ska förändra beteenden till exempel. Påminn oss historiskt om de största och bästa kampanjerna – reklam som gjort skillnad!

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.