tisdag 19 februari
Du kan inte förändra det du inte erkänner
Illustration: Maria Wall

Du kan inte förändra det du inte erkänner

6 februari, 2019

Krönika. Hmm... Benny vill att jag fokuserar på vår klimatpåverkan den här veckan, vilket inte känns helt bekvämt. Jag har mycket kvar att lära i miljöfrågorna, och framförallt en bit kvar för att göra verkstad av den kunskap jag har.

Men kanske gör det mig till ett ypperligt språkrör för massorna, fast förankrad som jag är mitt i normalfördelningskurvan. Vi är många där i mitten som kämpar med ärvda beteenden och nya insikter, utan att riktigt få till det, i väntan på nya forskningsrön.
Ångest har vi mer eller mindre hela tiden, men den konverteras inte alltid till förnuftiga aktioner. Det är inte så att vi inte vill... Inte alls, vi är bara vardagsparalyserade, upptagna som alltid med nåt mer dagsaktuellt.
En svaghet vi har i den här gruppen är att vi skräms lätt – av larmrapporter såklart, men även av alltför stränga miljövänner. Vår oroliga natur är en del av problemet – att vi är lätt-ledda OCH lätt-distraherade på samma gång, vilket slutar med att vi irrar fram och tillbaka på i stort sett samma plats.
Jag försöker dock se den här självinsikten som ett viktigt steg i min utveckling.
Man kan inte förändra det man inte erkänner, och i och med att denna handlingsförlamning nu är offentlig torde den bli enkel att åtgärda.
Andra varningssignaler vi kan vara uppmärksamma på är om vi först adresserar de minst viktigaste sakerna, för att slippa större förändringar kring de inslag som står oss närmast – thailandsresorna till exempel, de två bilarna eller vårt tvångsmässiga köttätande.
Såna saker, samt om vi samlar lovvärda initiativ på hög – utan att lyckas välja, det är också en varningsflagga.
Dock! En sak jag jag INTE gör är storhandlar. Det är antagligen samma totala kostnad, för de två alternativen – många små inköp på den lokala butiken jämfört med stora inköp i den gigantiska butiken, men med den skillnaden att vi småhandlare inte slänger en tredjedel av det vi köper, vilket är snittet för människor i Europa.
1/3 av all mat slängs alltså! Inte undra på att matsvinns-lösningar som appen Karma går bra. Det är toppen såklart, och ett utmärkt exempel på hur idéer, och mjukvara i en smartphone, kan vara ytterst miljövänliga. Den appen, som berättar var du kan fynda matvaror, tipsar jag också om, men i övrigt hänvisar jag till Mattias Goldmann, en av Sveriges mest inflytelserika miljöaktivister, och samtidigt en av landets mest vältaliga och underhållande människor.
Han har snackat på vårt TEDxUmeå inte mindre än två gånger, och kommer alltid med finurliga och kloka reflektioner.
Jag lånar två tips av honom – ett till oss vanliga brukare och ett tips till er som vill agera förebilder:

1) Lägg lika mycket tid på miljötänk som på tandkrämsstänk
Lägg två minuter om dagen på att röra dig i rätt riktning, lika mycket som du lägger på tandborstningen. Byta elavtal, läsa på och jämföra produkter, diskutera nya beteenden med resten av familjen och så vidare. Små saker, men varje dag!

2) Var som haren
Förebilder måste vara inom synhåll för att kunna fungera som inspiration. Miljöaktivister har länge skuldbelagt omgivningen och varit så långt före sina medmänniskor att de inte haft någon egentlig relation. Precis som den mekaniska haren på hundkapplöpningen måste vara inom räckhåll för hundarna, måste mänskliga influencers vara det.

Själv kommer jag att fortsätta välja tåget till Stockholm så ofta det går, och i alla fall följa de lokala harar som beslutat att delta i miljökampanjen ”Flygfritt2019”.
Jag är inte redo att sluta flyga, men jag kan prövtänka de här tankarna, tack vare de som börjar anstränga sig – och det är alltid ett första steg mot nya åsikter och förändring.

Benny: miljöarbetet liksom allting annat handlar ju oerhört mycket om kommunikation, för att vi ska förändra beteenden till exempel. Påminn oss historiskt om de största och bästa kampanjerna – reklam som gjort skillnad!

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.