tisdag 19 februari
”Bostad i Umeå en trygg investering”
Foto: Samuel Pettersson

”Bostad i Umeå en trygg investering”

6 februari, 2019

Artikel. Umeå växer och avmattad bostadsmarknad till trots finns ett fortsatt behov av bostäder. Bil & Bostad har pratat med Hans Lindberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, om bostadsmarknaden i Umeå 2019.

Vad händer på bostadsfronten i Umeå under 2019 och i den nära framtiden?
– Just nu jobbar vi för fullt med Tomtebo strand som kommer få 2500 nya enheter, men också med till exempel Olofsdal och Lundåkern, nya äldreboenden och förtätning i stan. Fler bostäder är en prioriterad fråga.
Sett till riket är bostadsmarknaden mer avvaktande nu än den varit under senare år. Hur skulle du säga att det ser ut i Umeå?
– Vi drabbas också av avmattningen, men målsättningen är att ligga över riket med bostadsbyggandet. Vi håller en bra byggnadstakt på cirka 1000-1300 bostäder och har även förbättrat våra behandlingstider.
– Det sker också stora investeringar i Umeå. Komatsu bygger en ny fabrik, SCA bygger ut, Norrbotniabanan är på gång, och vi investerar i hamnen och den nya färjan som kommer ge ökad godstrafik. Det finns ett behov av bostäder och vi kommer fortsätta att bygga.
På längre sikt är visionen att Umeå kommun ska ha 200 000 invånare år 2050. Vilka är de viktigaste pusselbitarna, eller de största utmaningarna, på vägen dit?
– Vi kommer fortsätta att jobba med att få hit fler företag. Kompetensförsörjningen är också en utmaning, det är en stor efterfrågan på arbetskraft och vi arbetar bland annat med hur vi ska få studenter att stanna kvar. Matchningen mellan företag och arbetskraft är en viktig fråga.
Om man tittar på orterna utanför centrum, vad händer där?
– I Holmsund har vi Sjöstaden med ett par tusen bostäder men också i Sävar och Hörnefors sker förändringar. I Sävar förtätas centrum och Hörnefors får fler villatomter.
Vad skulle du säga till den som funderar på att köpa eller bygga bostad i Umeå, eller flytta hit, men kanske tvekat på grund av det osäkra politiska och ekonomiska läget?
– Umeå är en bra och dynamisk stad med växande arbetsmarknad. En bostad i Umeå är en trygg investering. Konjunkturer och räntor går upp och ner, men vi har haft en stadig tillväxt i Umeå under många år.

Peter Öberg

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.