lördag 20 juli
Hem till vardagslunken

Hem till vardagslunken

30 januari, 2019

Krönika. Som ni kanske vet har jag varit borta ett tag i varmare länder. I mitt fall blev det Malaysia och tropisk värme i december och januari.

Att få vara i värmen en tid under kallaste årstiden säger man ju inte nej till. Det är enklare att gå barfota i sandaler, shorts och skjorta. Bara att knyta skorna känns motigt nuförtiden. Men vad är det nu jag har saknat kan man undra. Ja kanske det här ...

1. Kranvatten
Det finns en lyx här i Sverige som inte finns i många länder på vårt miljöplågade klot. Det har renats genom rullstenstensåsar, pinnmo och sand. Pumpats från vattentäkter in till våra kranar i köket. Vanligt friskt vatten. Nästan gratis dessutom. Vi vet inte hur bra vi har det.

2. Sjukvården
Ja jag har i och för sig inte varit sjuk, men om jag hade varit det. Jag har citykliniken om hörnet, regionsjukhuset tio minuter bort med buss från Vasaplan. Och apoteket på Renmarkstorget med trevlig personal. Sjukvården i Umeå är av världsklass och nästan gratis dessutom. Det är bra att påminna sig om det ibland. Så vi vet hur bra vi har det.

3. Nyhetsbyrån Tass
Jag kallar mina katter så. Nisse, Frasse och Busan. De har varit utackorderade på Böleäng men kommer nu hem till stadslägenheten. Katterna är alla egna personligheter. Frasse lattjar med tassen på min tallrik när jag äter. Busan vill dricka vattnet ur glaset på nattygsbordet. Nisse sover ofta på skrivbordet intill datorn när jag jobbar. Kurr kurr. Han drömmer att han jobbar på Kurriren.

4. Skuggkabinettet
Någon gång i veckan brukar jag slinka ner till kvarterskrogen Lottas och tjöta med Skuggkabinettet. Det är en salig blandning av kockar, akademiker, cineaster och förståsigpåare av alla sorter. Efter ett glas vin börjar vi älta världsproblemen. Efter två glas vin har vi löst dem.

5. Papperstidningen
Jag har nog följt med vad som händer på hemmaplan eftersom jag har Folkbladet och VK digitalt i min Iphone. Ja även Bil & Bostad kan läsas på nätet. Men jag är old school och läser hellre papperstidningen. Doften av trycksvärta, kaffekoppen, prassel och blädder. Tar mig igenom morgontidningen tills hustrun ropar. Hon vill lösa korsordet.

6. Måndag hela veckan
Fördelen med att bo centralt är att det blir många träff när man gör vardagslunken. Hej på dig till de som jobbar på Coop City där jag handlar. Morsning till Costas som gör kaffe i Utopia. Robban på Saedéns Tobak som lirar på hästar och alltid kallar mig för Richard Gere. Att vara hemma i Umeå är att hälsa på gamla bekanta i en ständigt återkommande vardagslunk. Det är som i filmen Måndag hela veckan där samma saker upprepas varje dag. Perpeteum Umie.

7. Längtan till våren
Jag bryr mig inte om helger och högtidsdagar. Jag bryr mig inte heller särskilt mycket om semlor eller sill. Det unika med Sverige är våra fyra årstider. Det är bara här man kan längta bort från vintern till exempel och i stället längta till våren. Längtan till när öringen stiger i älven och hallon kan plockas vid älvskanten. Längtan till sommaren. Att längta till årstider som kommer är kanske det som håller en igång. Ja vad har man för val? På med stegmätarn, ut och gå. Hej och hå!

Nicklas: Nu har jag gett klimatförstörelsen ett bidrag med en lång flygresa hem. Ska skogarna brinna även i sommar? Ska torkan slå till för bönderna? Jag vet att det är mitt fel att grundvattnet sjunker. Eller vems fel är det annars?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.