lördag 24 augusti
Bilar från A till Ö: Stor flod, stor mur, stora biltillverkare

Bilar från A till Ö: Stor flod, stor mur, stora biltillverkare

16 januari, 2019

Artikel. Hur många kinesiska bilmärken känner du till? För en genomsnittlig svensk torde de egna händernas fingrar med god marginal räcka till för att räkna antalet märken. Men detta beror knappast på att de kinesiska bilmärkena skulle vara så få eller små, utan på att de kinesiska bilarna hittills mest sålts på den inhemska marknaden. Nu kommer dock allt fler av dessa bilmärken till Europa och en sak är säker: om några år kommer vi att känna till fler kinesiska bilmärken.

För ungefär ett år sedan handlade Bilar från A till Ö om bilmärket Brilliance. Nu är det dags för fler kinesiska bilar – denna gång några märken vars namn börjar med det uppenbarligen mycket användbara kinesiska ordet chang. Först ska det handla om bilmärket Changan (skrivsättet ”Chang’an” förekommer också i transkription till latinska bokstäver, men apostrofen i denna form av namnet är inget som biltillverkaren själv apostroferar i sin engelskspråkiga kommunikation).

Farväl till vapnen
Det företag som bygger bilmärket startades redan 1862 i Shanghai (även om bolaget då hette något annat – namnet Changan fick företaget först 2006) och var från början en ammunitionstillverkare. Företaget förstatligades förstås när Kina blev kommunistiskt, men fortsatte framställa krigsmateriel.
År 1959 började företaget bygga Kinas första serietillverkade bil, den jeep-liknande Changjiang typ 46. I slutet av 1970-talet bestämdes det att ett antal kinesiska krigsmaterielfabriker skulle ställa om sin produktion till tillverkning av varor för civilt bruk. Vapenfabriken i Shanghai startade då ett samarbete med den japanska biltillverkaren Suzuki och började bygga bilar.
Enligt företaget är namnet Changan sammansatt av de kinesiska orden chang, som uppges betyda ”varaktig”, och an, som uppges betyda ”säkerhet”. Changan ska alltså betyda ”varaktig säkerhet”.
Huruvida Changan-bilarna är särdeles säkra ska vi här låta vara osagt, men nog torde själva omställningen till bilbyggande vara ett framsteg jämfört med skjutvapnen, som ju sällan är särskilt säkra (åtminstone inte för den som råkar befinna sig i fel ände av dem). Visserligen kan man hävda att ett växande antal bilar hotar mänskligheten på ett annat, mer indirekt sätt, men detta vill Changan inte förknippas med. Enligt aktiehandelsnyhetsbrevet Nikkei Asian Review är Changans mål att tillverkningen av helt bensin- eller dieseldrivna bilar ska ha upphört år 2025. Changan ska då bara bygga bilar som är antingen helt eldrivna eller laddbara hybrider.
Changan är Kinas fjärde största biltillverkningsföretag. År 2016 byggde företagets fabriker drygt tre miljoner bilar. Därav var drygt en miljon bilar av märket Changan, vilket gör Changan till det mest sålda kinesiska bilmärket. Resterande del utgjordes framför allt av utländska bilmärken som Changan samarbetar med. Företaget tillverkar också bilmärket Chana, vars modeller framför allt utgörs av stadsjeepar, minibussar och skåpbilar.

Flodens ström
Kinas första serietillverkade bil (och den första bil som byggdes av det företag som sedan skulle komma att bli Changan) hette som sagt Changjiang. Detta är ett annat sätt att med latinska bokstäver skriva namnet på den flod som svenskarna säkert snarare känner som skolbokens Yang-tse-kiang. I flodens namn betyder chang snarare ”lång” än ”varaktig” (och jiang betyder helt enkelt ”flod”). Namnet ”Changjiang” ingår dessutom i företagsnamnet Changjiang EV, där bokstäverna ”EV” står för electric vehicle (engelska för ”elfordon”). Detta kinesiska företag bygger eldrivna personbilar och bussar.
Det tredje och sista chang-märke som jag ska ta chansen att nämna är ChangCheng. Så hette tidigare det kinesiska bilmärke som nu säljs under det mer internationellt gångbara namnet Great Wall. Chang cheng är det kinesiska namnet på det byggnadsverk som på engelska ofta kallas the Great Wall (”den stora muren”), men som på svenska bara brukar benämnas ”Kinesiska muren”. I detta sammanhang verkar den mest lämpliga översättningen av chang alltså vara ”stor” eller ”storslagen”.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer