söndag 24 mars
Så blir bostadsåret 2019

Så blir bostadsåret 2019

9 januari, 2019

Artikel. Efter flera år av stigande bostadspriser planade priserna ut under 2018. Ett osäkert politiskt läge är bara en av alla faktorer som spelar in. Men hur blir 2019? Så här säger några av landets mäklarbyråer om vad som väntar vad gäller bostadsmarknad, prisutveckling och nyproduktion.

Erik Wikander
Vd Mäklarhuset

– Dagens läge måste ses i ljuset av de senaste årens utveckling. Bostadspriserna har i Sverige ökat i snabb takt i många år och nyproducerade bostäder har tidigare sålt slut snabbt och direkt på ritning. Det som hänt det senaste året är att marknaden bromsat in, delvis till följd av hårdare regler kring lån och amortering. Det vi nu ser är en mer balanserad bostadsmarknad där försäljningarna tar lite längre tid och där budgivningarna inte drar iväg som tidigare. För konsumenter är det i grunden positivt då man hinner tänka efter ordentligt kring en så stor affär som en bostadsaffär.

Johan Engström
Vd Fastighetsbyrån

– Bostadsmarknaden har varit skakig hela 2018. Även om antal försäljningar ökat under fjärde kvartalet så är många konsumenter fortsatt avvaktande. Hårdare finansieringskrav, med amorteringskrav i spetsen, har påverkat marknaden under året men mycket handlar även om en allmän osäkerhet kring utvecklingen framåt. Det är alltid svårt att spå om framtiden men för 2019 finns det extra många osäkerhetsfaktorer, till exempel ränteutveckling, konjunktur, politiska beslut och bostadsbyggande. Jag tror att 2019 kommer att likna 2018 med en spretig och oförutsägbar bostadsmarknad. Troligen får vi ingen tydlig återhämtning men något prisras är inte heller sannolikt.

Marcus Svanberg
Vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

– Köpare och säljare möts prismässigt i allt större utsträckning, vilket sammantaget leder till en hög omsättning av bostäder. Men hårdare bolåneregler och räntehöjningar gör köparna mer avvaktande vad gäller stora bostäder och bostäder med hög avgift. Trenden är allra tydligast i storstäderna, men den minskade efterfrågan påverkar också bostadsrättspriserna i riket som helhet. Ett tips för den som planerar att byta bostad bör därför vara att budgetera för högre boendekostnader och att bygga upp en buffert.

Petra Wester
Tf vd Svensk Fastighets-
förmedling

– Efter flera år med en något överhettad bostadsmarknad har priserna nu planat ut till mer sunda nivåer. Just nu finns det goda möjligheter att hitta sitt drömboende och göra en riktigt bra bostadsaffär. Det finns många bostäder ute till försäljning och man köper och säljer på samma marknad. Då är det extra värdefullt att hitta en mäklare som kan vara med tidigt i processen för att planera och genomföra en bostadsresa på längre sikt.

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”