onsdag 26 juni
Så blir bostadsåret 2019

Så blir bostadsåret 2019

9 januari, 2019

Artikel. Efter flera år av stigande bostadspriser planade priserna ut under 2018. Ett osäkert politiskt läge är bara en av alla faktorer som spelar in. Men hur blir 2019? Så här säger några av landets mäklarbyråer om vad som väntar vad gäller bostadsmarknad, prisutveckling och nyproduktion.

Erik Wikander
Vd Mäklarhuset

– Dagens läge måste ses i ljuset av de senaste årens utveckling. Bostadspriserna har i Sverige ökat i snabb takt i många år och nyproducerade bostäder har tidigare sålt slut snabbt och direkt på ritning. Det som hänt det senaste året är att marknaden bromsat in, delvis till följd av hårdare regler kring lån och amortering. Det vi nu ser är en mer balanserad bostadsmarknad där försäljningarna tar lite längre tid och där budgivningarna inte drar iväg som tidigare. För konsumenter är det i grunden positivt då man hinner tänka efter ordentligt kring en så stor affär som en bostadsaffär.

Johan Engström
Vd Fastighetsbyrån

– Bostadsmarknaden har varit skakig hela 2018. Även om antal försäljningar ökat under fjärde kvartalet så är många konsumenter fortsatt avvaktande. Hårdare finansieringskrav, med amorteringskrav i spetsen, har påverkat marknaden under året men mycket handlar även om en allmän osäkerhet kring utvecklingen framåt. Det är alltid svårt att spå om framtiden men för 2019 finns det extra många osäkerhetsfaktorer, till exempel ränteutveckling, konjunktur, politiska beslut och bostadsbyggande. Jag tror att 2019 kommer att likna 2018 med en spretig och oförutsägbar bostadsmarknad. Troligen får vi ingen tydlig återhämtning men något prisras är inte heller sannolikt.

Marcus Svanberg
Vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

– Köpare och säljare möts prismässigt i allt större utsträckning, vilket sammantaget leder till en hög omsättning av bostäder. Men hårdare bolåneregler och räntehöjningar gör köparna mer avvaktande vad gäller stora bostäder och bostäder med hög avgift. Trenden är allra tydligast i storstäderna, men den minskade efterfrågan påverkar också bostadsrättspriserna i riket som helhet. Ett tips för den som planerar att byta bostad bör därför vara att budgetera för högre boendekostnader och att bygga upp en buffert.

Petra Wester
Tf vd Svensk Fastighets-
förmedling

– Efter flera år med en något överhettad bostadsmarknad har priserna nu planat ut till mer sunda nivåer. Just nu finns det goda möjligheter att hitta sitt drömboende och göra en riktigt bra bostadsaffär. Det finns många bostäder ute till försäljning och man köper och säljer på samma marknad. Då är det extra värdefullt att hitta en mäklare som kan vara med tidigt i processen för att planera och genomföra en bostadsresa på längre sikt.

Läs mer