söndag 24 mars
Den som kan läsa tankar måste vara osårbar
Illustration: Maria Wall

Den som kan läsa tankar måste vara osårbar

9 januari, 2019

Krönika. Att spendera tid på att skaffa sig en favorit bland hypotetiska superkrafter kanske inte är så värst produktivt, men nog det känns ändå som att de flesta av oss har gett frågan lite tankekraft i alla fall.
Trots det är två av de vanligaste svaren fortfarande: Att kunna flyga och att vara osynlig.

Ettan är väl okej, såklart. Det skulle vara både kul och praktiskt att kunna flyga. Man skulle därefter aldrig behöva vara flygrädd och även risken att falla och slå sig, bryta en handled eller ett lårben, skulle vara eliminerad. Dessutom skapar den mängder av sätt att tjäna sitt uppehälle på, vilket bör vara ett kriterium – där privata flygningar bara är ett exempel. Den näst vanligaste däremot – förmågan att göra sig osynlig – är svårare att förstå, och jag skulle starkt avråda, ställd inför denna enorma möjlighet, att välja osynlighet. Oklara fördelar, svår att kapitalisera på och troligtvis behöver man även en osynlig kudde för att slippa se vad som sker när människor är övertygade om att ingen tittar.
Dessutom finns det många andra superkrafter som verkligen levererar. Så, om det här nån gång skulle bli aktuellt, kan det vara klokt att komma aningen förberedd, och därför utvärderar vi härmed några alternativ med hjälp av följande kriterier:
1) Generell wow-faktor. Hur kul/häftig är superkraften?
2) Långsiktighet. Är upplevelsen hållbar, långsiktig och därmed värdefull?
3) Show me the money. Hur gör vi pengar på kraften? Är man bra på nåt ska man inte göra det gratis, nämligen.

Odödlighet och osårbarhet
1) Mnja. Osårbarhet är säkert spektakulärt ibland och öppnar ju möjligheter för våghalsigheter, men det mesta finns tyvärr redan på Youtube.
2) Verkligen. Odödligheten är det mest långsiktiga som finns.
3) Möjlighet till en lång karriär, inom väldigt farliga yrken. Kontrakt med Red Bull?
Minus: Kan nog bli långtråkigt ändå.

Läsa tankar
1) Hmm, partytrick och street-magic, javisst ... men övrigt inte så värst.
2) Risken är att man retar upp sina medmänniskor genom att hela tiden läsa deras tankar. Och utan osårbarhet och/eller superstyrka kan detta bli ödesdigert. Risk alltså för en kort karriär.
3) Vid förhandlings- och pokerbordet är detta såklart ovärderligt. Du måste kombinera kraften med att vara superkorkad om du inte ska kunna slå mynt av det.
Minus: Trist att få veta allt folk tänker om dig.

Helande krafter
1) Enorm wow-faktor. Nåt av det härligaste som finns är ju att få ge bort svindyra presenter eller, ännu bättre, hjälpa nån få tillbaka hälsan.
2) Långsiktighet är det enda vi jobbar med här. Vi skapar tid åt folk. Mycket attraktivt.
3) Obegränsade intäktsmöjligheter. Google skulle bli ett garageföretag i jämförelse. Klokt val om ni frågar mig.
Minus: Hektiskt såklart, om man inte kan delegera.

Tidsresor
1) Mnja. Wow-faktor i paritet med ”Helande krafter”. Det enda som är häftigare än att åka bakåt i tiden, är väl isåfall att åka framåt.
2) Här blir ju tidsbegreppet helt redundant, man gör helt enkelt som man vill.
3) Att saker och ting alltid skiter sig under tidsresor är ju mest nåt vi sett och hört om på film. Det känns enkelt att vara mindre dumdristig än filmkaraktärerna – bättre på det enkla – när vi väl fått det svåra att funka i praktiken.
Minus: Finns inget. Om det uppstår ett så åker man ju bara tillbaka och rättar till.

En reflektion dock: De flesta superkrafterna ger näst intill obegränsad tillgång till pengar, vilket kräver ett lika stort ansvar. En superkraft jag INTE besitter, och ej heller kommer att välja – så den kommer jag att behöva rekrytera in.

Benny: Även om vi svenskar nuförtiden reser ganska ofta till Asien, är det mycket vi INTE känner till också. Du som har barnbarnen där – hur funkar det med kids i Kuala Lumpur där jag vet att du är nu?

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”