torsdag 23 maj
Den som kan läsa tankar måste vara osårbar
Illustration: Maria Wall

Den som kan läsa tankar måste vara osårbar

9 januari, 2019

Krönika. Att spendera tid på att skaffa sig en favorit bland hypotetiska superkrafter kanske inte är så värst produktivt, men nog det känns ändå som att de flesta av oss har gett frågan lite tankekraft i alla fall.
Trots det är två av de vanligaste svaren fortfarande: Att kunna flyga och att vara osynlig.

Ettan är väl okej, såklart. Det skulle vara både kul och praktiskt att kunna flyga. Man skulle därefter aldrig behöva vara flygrädd och även risken att falla och slå sig, bryta en handled eller ett lårben, skulle vara eliminerad. Dessutom skapar den mängder av sätt att tjäna sitt uppehälle på, vilket bör vara ett kriterium – där privata flygningar bara är ett exempel. Den näst vanligaste däremot – förmågan att göra sig osynlig – är svårare att förstå, och jag skulle starkt avråda, ställd inför denna enorma möjlighet, att välja osynlighet. Oklara fördelar, svår att kapitalisera på och troligtvis behöver man även en osynlig kudde för att slippa se vad som sker när människor är övertygade om att ingen tittar.
Dessutom finns det många andra superkrafter som verkligen levererar. Så, om det här nån gång skulle bli aktuellt, kan det vara klokt att komma aningen förberedd, och därför utvärderar vi härmed några alternativ med hjälp av följande kriterier:
1) Generell wow-faktor. Hur kul/häftig är superkraften?
2) Långsiktighet. Är upplevelsen hållbar, långsiktig och därmed värdefull?
3) Show me the money. Hur gör vi pengar på kraften? Är man bra på nåt ska man inte göra det gratis, nämligen.

Odödlighet och osårbarhet
1) Mnja. Osårbarhet är säkert spektakulärt ibland och öppnar ju möjligheter för våghalsigheter, men det mesta finns tyvärr redan på Youtube.
2) Verkligen. Odödligheten är det mest långsiktiga som finns.
3) Möjlighet till en lång karriär, inom väldigt farliga yrken. Kontrakt med Red Bull?
Minus: Kan nog bli långtråkigt ändå.

Läsa tankar
1) Hmm, partytrick och street-magic, javisst ... men övrigt inte så värst.
2) Risken är att man retar upp sina medmänniskor genom att hela tiden läsa deras tankar. Och utan osårbarhet och/eller superstyrka kan detta bli ödesdigert. Risk alltså för en kort karriär.
3) Vid förhandlings- och pokerbordet är detta såklart ovärderligt. Du måste kombinera kraften med att vara superkorkad om du inte ska kunna slå mynt av det.
Minus: Trist att få veta allt folk tänker om dig.

Helande krafter
1) Enorm wow-faktor. Nåt av det härligaste som finns är ju att få ge bort svindyra presenter eller, ännu bättre, hjälpa nån få tillbaka hälsan.
2) Långsiktighet är det enda vi jobbar med här. Vi skapar tid åt folk. Mycket attraktivt.
3) Obegränsade intäktsmöjligheter. Google skulle bli ett garageföretag i jämförelse. Klokt val om ni frågar mig.
Minus: Hektiskt såklart, om man inte kan delegera.

Tidsresor
1) Mnja. Wow-faktor i paritet med ”Helande krafter”. Det enda som är häftigare än att åka bakåt i tiden, är väl isåfall att åka framåt.
2) Här blir ju tidsbegreppet helt redundant, man gör helt enkelt som man vill.
3) Att saker och ting alltid skiter sig under tidsresor är ju mest nåt vi sett och hört om på film. Det känns enkelt att vara mindre dumdristig än filmkaraktärerna – bättre på det enkla – när vi väl fått det svåra att funka i praktiken.
Minus: Finns inget. Om det uppstår ett så åker man ju bara tillbaka och rättar till.

En reflektion dock: De flesta superkrafterna ger näst intill obegränsad tillgång till pengar, vilket kräver ett lika stort ansvar. En superkraft jag INTE besitter, och ej heller kommer att välja – så den kommer jag att behöva rekrytera in.

Benny: Även om vi svenskar nuförtiden reser ganska ofta till Asien, är det mycket vi INTE känner till också. Du som har barnbarnen där – hur funkar det med kids i Kuala Lumpur där jag vet att du är nu?

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.