söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: Chandler – lågprislyx med Lozier-look

Bilar från A till Ö: Chandler – lågprislyx med Lozier-look

9 januari, 2019

Artikel. Frederick Chandler kände den amerikanska bilbranschen utan och innan. Två gånger tvingades han lämna de företag han varit verksam i, men båda gångerna kom han tillbaka med full kraft.

Frederick C. Chandler föddes 1873 i Cleveland i den amerikanska delstaten Ohio. Som sextonåring slutade han skolan och började arbeta som cykelmekaniker i det nystartade cykel- och symaskinstillverkningsföretaget Lozier & Yost Manufacturing Company (”tillverkningsföretaget Lozier & Yost”) i Cleveland. Företaget hade grundats av Henry Abrahm Lozier och J. L. Yost, men efter bara några år köpte Lozier Yosts andel och ändrade firmanamnet till Lozier Manufacturing Co.
Vid denna tid riktades många tillverkningsindustriers uppmärksamhet mot en ny typ av varor: förbränningsmotordrivna fordon och farkoster. Även Lozier ville vara en del av detta. Företaget började bygga motorbåtar samt en trehjulig motorcykel. Mekanikern Frederick C. Chandler blev en del av företagets arbetsgrupp för förbränningsmotorforskning och när bolaget 1905 började bygga bilar blev Chandler ansvarig för formgivningen av dessa. Henry Abraham Lozier fick inte uppleva lanseringen av lyxbilen Lozier eftersom han dog 1903. Men hans son, Henry Abram Lozier, tog över och fortsatte utvecklingsarbetet.
Loziers bilar hörde till de allra dyraste på den amerikanska marknaden, men kunderna kom ändå. Företaget expanderade och startade fabriker i andra städer. År 1912 bröts dock den positiva utvecklingen. Aktieägarna var arga över utebliven utdelning och hade bestämt sig för att huvuden skulle rulla. Ett stormigt styrelsemöte slutade med att självaste Henry Abram Lozier avsattes tillsammans med flera andra gamla trotjänare. Det är oklart om Frederick Chandler sparkades eller om han slutade självmant i protest, men slutade gjorde han i alla fall.

Liknade Loziers lätta
Det ödesmättade mötet hade hållits i Detroit, som sedan några år var företagets nya säte. Chandler sökte sig tillbaka till rötterna i Cleveland och startade där Chandler Motor Car Company (”automobilföretaget Chandler”) 1913. Han hade fått med sig några duktiga bilbyggare från Lozier och inspirationen till det bilmärke de skapade var till stora delar hämtad från Lozier. Chandlers första modell, den lätta, sexcylindriga Chandler Six (”Chandler sex”), hade således mycket gemensamt med den Light Six (”lätt sex”) som Lozier då tillverkade. I sin bok Automobile Manufacturers of Cleveland and Ohio skriver Frank E. och Elaine V. Wrenick att Chandler Six hade ”ett tydligt Lozier-utseende som gav den en aura av lyx och skilde den från konkurrenterna”. Chandler-bilen var dock betydligt billigare, vilket inte var någon nackdel när nedgången i den amerikanska ekonomin kom efter krigsslutet. Dessutom startade Chandler efter kriget ett nytt bilmärke, Cleveland, som byggde en sorts budget-Chandler.
Lågkonjunkturen blev dock inte så långvarig. År 1923 hade den amerikanska ekonomin återhämtat sig och 1925 bestämde Chandler Motor Car Company att det inte längre fanns något behov av lågprisvarianten av Chandler. Cleveland och Chandler slogs ihop och blev Chandler-Cleveland Motors Corporation (”motorbolaget Chandler-Cleveland”).

Konkurrent blev kund
Chandler-Cleveland växte och sålde tiotusentals bilar per år. Men fler och fler tillverkare ville vara med och dela på bilköparnas pengar. Konkurrensen hårdnade och lönsamheten sjönk. Till slut såg sig Chandler nödsakad att sälja sitt företag. År 1928 köptes Chandler-Cleveland upp av Hupp, en biltillverkare som fortfarande var på väg upp. Hupp använde Chandler-Cleveland-fabriken för att bygga sin modell Hupmobile Light Six.
Avyttrandet av företaget blev dock inte slutet för Frederick C. Chandlers inflytande i den amerikanska bilbyggarbranschen. Han startade ett företag med det något vaga namnet Chandler Products och började leverera skruvar, muttrar och nitar till sin gamla konkurrent Hupp. Även andra amerikanska bilbyggarföretag blev kunder hos Chandler Products. Företaget fanns ännu för några år sedan och i företagets foajé i Cleveland stoltserade en Chandler Six. Nu har dock en hundraårig historia tagit slut eftersom Chandler Products införlivats i infästningsindustrijätten Elgin Fastener Group. Och denna gång lär inte Fredrick Chandler ta chansen att skapa något nytt företag. Han dog nämligen 1945.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”