söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: Mästerliga kämpar

Bilar från A till Ö: Mästerliga kämpar

2 januari, 2019

Artikel. Champion betyder bland annat ”kämpe” och ”mästare”. Detta storslagna ord är förstås lockande att använda som varumärke. Modellbeteckningen Champion var faktiskt så populär att biltillverkarna fick kämpa mot varandra om rätten till kämparnamnet.

Det latinska ordet campus betyder bland annat ”öppet fält”, ”plan yta”, ”slagfält”, ”idrottsplats” eller ”bana”. Från ordet campus har latinet fått ordet campio, som betyder ”kämpe” eller ”gladiator” (alltså någon som slåss på ett fält eller en bana). Och detta ord har i engelskan blivit champion, som betyder bland annat ”kämpe”, ”stridsman” eller ”mästare”.
Av alla produkter som hetat Champion är nog det amerikanska tändstiftet det mest kända (och mest använda). Tändstiftstillverkaren grundades i Boston 1908 och finns kvar än idag. Men det är inte bara tändstift till bilar som kallats Mästare utan också själva bilarna (dessutom har namnet använts på några bilar som inte behövde tändstift). Och nästan alla bilar som hetat Champion kom från USA.
Ett av de första biltillverkningsföretag som burit namnet var Champion Wagon Company (”vagnföretaget Champion”), som grundades 1888 i den lilla staden Owego i delstaten New York. Som namnet antyder var företaget först inte alls bilbyggare utan vagnmakare. Företaget byggde dock inga vanliga vagnar utan ganska avancerade sådana. De hade framhjul av den typ som vi är vana vid från bilar – alltså hjul som svänger runt sina egna hjulspindlar i stället för att hela framaxeln svängs runt en central infästning. Att Champion var före sin tid bidrog kanske till att företaget 1902 började bygga bilar. Först byggde företaget en egen elbil (som hette Champion), men senare koncentrerade man sig på att bygga karosser till chassier från bland andra Ford, Overland och Studebaker. Såväl Overland som Studebaker kom senare att använda namnet Champion på sina modeller, men det är svårt att veta om det berodde på samarbetet med företaget Champion.

Protesten från Potterstown
Overland (som då hade hunnit bli Willys-Overland) presenterade 1923 modellen 91. Den kallades först Champion, men modellnamnet ändrades efter att ett annat företag hävdat rätten till namnet. Studebaker verkar dock inte ha haft samma bekymmer – detta märke använde namnet Champion på hela fem olika generationer modeller från 1939 till 1958. Enligt vissa uppgifter var det tändstiftstillverkaren som tände till när Willys-Overland började använda namnet Champion, men det stämmer inte. Protesten kom troligen från det företag i Potterstown, Pennsylvania, som under åren 1917 till 1923 tillverkat bilmärket Direct-Drive, vars namn 1923 hade ändrats till Champion.
En annan amerikansk Champion var den bil som från 1908 eller 1909 till 1910 byggdes i staden East Chicago i delstaten Indiana (på andra sidan delstatsgränsen från den stora staden Chicago i Illinois). Bilen med det storvulna namnet tillverkades av ett företag vars namn inte heller skämdes för sig: Famous Mfg., Co. (Ordet famous betyder bland annat ”berömd”. ”Mfg.” är förkortning av manufacturing, som betyder ”tillverkning”. Och ”Co.” står för company, som betyder ”företag”.) Famous tillverkade tillika jordbruksmaskiner som tydligen också ansågs vara mästare på sitt fält – även de hette nämligen Champion.
I staden New York fanns företaget Champion Electric Vehicle Co., som enligt vissa källor tillverkade ett eget elbilsmärke. Det enda man med säkerhet kan säga är dock att företaget under åren 1912 och 1913 var återförsäljare för elbilstillverkaren The New York Edison Company.
Under år 1916 byggde företaget Champion Auto Equipment Co. knappt 200 Champion-bilar i Wabash, Indiana. Företaget började därefter bygga busskarosser samt karossen till elbilen Walker Model 10.

Delad mästartitel
Men det var inte bara namnet Champion som dök upp som champinjoner ur jorden. Även de som tillverkade bilarna kunde råka ta varandras namn. Flera företag hette nämligen Champion Motor Car Co. Ett fanns i Milwaukee, Wisconsin, ett annat i St. Louis, Missouri, och ytterligare ett i Cleveland, Ohio. Enligt vissa uppgifter ska det även i Minnesota ha funnits ett företag med detta namn, men Alan Ominsky vid Minnesota Historical Society (”Minnesotas historiska sällskap”) konstaterar i sin skrift A Catalog of Minnesota-Made Cars and Trucks att det inte finns några belägg för att detta företag med detta namn skulle ha byggt någon bil i Minnesota.
Det fanns också en tysk Champion. Den byggdes i staden Herrlingen i Baden-Württemberg av den tidigare BMW-ingenjören Hermann Holbein. Namnet kom från en motorcykel som strax före första världskriget hade tillverkats i staden Radolfzell i samma delstat. Den lilla, öppna bilen Champion kallades också Der rasende Pantoffel. Ordet Pantoffel betyder ”toffel” och smeknamnet är en ordlek som troligen kommer sig av att det första exemplarets motor kom från en gräsklippare (Rasenmäher) och att rasen bland annat betyder ”köra i rasande fart”.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”