söndag 24 mars
Spel: Road Redemption

Spel: Road Redemption

27 december, 2018

Artikel. Att köra motorcykel och samtidigt slåss mot sina motståndare var upplägget i det gamla tv-spelet Road Rash. Nu har den spelserien fått en andlig uppföljare i Road Redemption – och mycket känns igen.

Efter en lång skapandeprocess dök Road Redemption upp på pc i slutet av 2017, och nu, ett år senare, på konsol. Precis som Grip (recenserat för några veckor sen) är ett uppdaterat Rollcage är Road Redemption ett uppdaterat Road Rash. Konceptet är i stort sett det samma: man kör motorcykel och kan nedgöra sina motståndare med hjälp av olika vapen.
Kampanjen består av ett flertal lopp där man till exempel ska komma bland de tre första eller nedgöra ett visst antal motståndare. Misslyckas man är det bara att börja om. Mellan loppen kan man fylla på sin hälsa eller uppgradera vapen. Man får också erfarenhetspoäng med vilka man kan uppgradera eller låsa upp saker permanent.
Spelar man online hamnar man i ett av två lag med upp till fem spelare i varje. Det går också att spela lokalt med upp till fyra spelare på delad skärm. Både racingen och vapenanvändandet är enkla att begripa och själva spelandet är rätt så kul. Grafiken och presentationen är inte i klass med de mer påkostade moderna spelen men är okej, musiken består av instrumental rock och är okej. Ja, det mesta med detta spel är okej – inte jättebra, men inte heller dåligt. Har man saknat sitt Road Rash så är det absolut värt att kolla upp Road Redemption.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”